Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
"Csodabogárként kezelnek" - mondja Halmajugra roma polgármestere *** Új nevet kaphat a Nyugati tér egy része *** Farkas Franciska: nem minden cigány vagyok, hanem egy ember *** JÁRVÁNY A CIGÁNYSORON *** Leltárt készített a kormány a szórakoztatóipar megsegítéséről *** "Arra kellenek a cigányok, hogy uniós milliárdokat hívhassanak le" - vélik civilek *** Beoltották Farkas Flóriánt, aki szerint a cigányság aggódik a balliberálisok miatt *** Az előítélet csak a megismerésig tart *** "Miért csak egy szkafanderben lehet teljes értékű egy cigány származású ember?" *** Hazánkban is, növekedett a cigányokkal szembeni kirekesztés és előítéletesség *** Drámai a helyzet: oltást a cigányoknak, cigányok, oltakozzatok! *** Koronavírus a szegregátumokban: sajnos a cigányság egyedül van a bajban! *** A cigányok hatszáz éve érkeztek meg a Kárpát-medencébe *** 30 millió forintos rendkívüli támogatás *** Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

A cigányok hatszáz éve érkeztek meg a Kárpát-medencébe
2021-04-06 13:14
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
A cigányok hatszáz éve érkeztek meg a Kárpát-medencébeFémműves munkák, hóhéri feladatok, sintérkedés, küldönci munkák. Csak pár azok közül a foglalkozások közül, amelyeket a cigányok a középkori Magyarország területén elvégeztek. Nagy Pállal, a Kisebbségkutató Intézet munkatársával beszélgettünk a hazai cigányság ismeretlen történetéről.

 
 - Hogyan kerültek a cigányok a Kárpát-medencébe?
 

- A legelterjedtebb vélekedés szerint a cigányok egy bevándorlással keletkezett kisebbség. Indiából érkezett nép, amely szegmentáris közösségekben, nem egyszerre jelent meg Európában. A legkorábbi hazai források csekély mértékben arról közölnek adatokat, hogy a román fejedelemségek területéről kerültek a Kárpát-medencébe.

 

Olyan közvetlen adatok, amelyek indiai eredetre vagy korábbi tartózkodási helyre utalnak, a Magyarországon keletkezett korai forrásokban nincsenek. A legkorábbi ma ismert, 1390 és 1406 közé tehető hiteles adatunk szerint Fogarasföldön egy Costea nevű román bojár birtokán volt 17 sátornyi cigány. 1399-ben jóval távolabb, Liptó vármegyében tudunk olyan cigányokról, akik felett a nemesi ítélőszék ítélkezett. Néhány szórványos adatból arra következtethetünk, hogy a román fejedelemségekből időnként Erdélybe szöktek cigányok.

 

 
A cigányok hatszáz éve érkeztek meg a Kárpát-medencébe
 
 - Tudjuk, hogy a cigányok milyen foglalkozást űztek ekkoriban?
 

- A történeti Magyarország területén keletkezett legkorábbi források nem mondják meg konkrétan, hogy a cigányok milyen tevékenységeket végeztek. Az első olyan adat, amelyből megtudjuk, hogy a cigányok miből élnek, Johannes Thurmaier - humanista nevén Aventinus - Bajor Évkönyv című, 16. században készült munkájában maradt fenn. Ebben az 1439. évre vonatkozóan azt jegyezte fel, hogy a török birodalom és Magyarország határán, a Zindelo által vezetett cigányok „büntetlenül loptak, csaltak, és a betevő falatot rablással és jövendőmondással keresték meg". A 15. század közepéig olyan forrásokat ismerünk, amelyek főként a cigányok és környezetük eseti érintkezéséről szólnak. A legkorábbi, minden kétséget kizáróan letelepített és hosszú időn keresztül ugyanott tartózkodó cigányokról szóló oklevél 1455-ből maradt ránk. Hunyadi János, mint besztercei gróf engedélyt adott Barcsay Péter és Tamás számára, hogy négy cigányt bármelyik birtokukon jobbágyként tarthatnak, és birtokaikon a cigányok szabadon tartózkodhatnak. A cigányok nevei: Karachon, Mihály, Péter és Micolo.

 

 Az oklevél szövegéből és a későbbi adatok alapján valószínű, hogy speciális jogállású csoportot alkottak és talán leginkább fémműves tevékenységeket végeztek. Munkaerejükre, szolgálataikra szükség volt, mert fél évszázad múltán is találunk cigányokat a Barcsayak birtokain.

 

- Mely középkori városainkban voltak leginkább jelen?

 

- A cigányokra vonatkozó adatok az 1470-es évektől gyarapodnak meg. Elsősorban Erdély három nagy városában találjuk őket: Nagyszebenben, Brassóban és Kolozsváron a városi alsó társadalomban.

 

 

 

Nagyszebenben említést tesznek cigány gyermekek közelebbről meg nem nevezett városi munkájáról. Brassóban a cigányok a város Quartale Petri nevű kerületében laktak. Ez volt a városi társadalom legszegényebb, részben etnikailag, részben foglalkozások szerint elkülönülő csoportok városrésze. Tudjuk róluk, hogy a törcsvári cigányokkal együtt külön adóztak. Kolozsváron a városfalakon kívül, a keleti hóstát (külváros) délnyugati szegletében éltek, vagy annak közelében.
 

A történeti Magyarország más részein a 15. század végétől muzsikáló, lókereskedő és hadiszereket gyártó cigányokkal találkozunk. 1489-ben Csepel szigetén Beatrix királyné, 1525-ben Habsburg Mária királyné előtt muzsikáltak cigányok.

 

 - A cigányok tradicionális mestersége a lovakkal való kereskedés volt, erre vonatkozóan melyek a legrégebbi adataink?

 

- A lókereskedés legkorábbi ismert forrása Hermanffy László 1490. évi végrendelete Kőrös vármegyéből. Egy szürke lovat, amelyet rúd mellé szoktak fogni, s „melyet az egyiptomiaktól vagyis czigányoktól" vett, Istók nevű szolgájára hagyott. Olyan vándorló cigányokkal, akik kifejezetten specializált, nagy szakértelmet igénylő tevékenységet folytattak, 1496-ban találkozunk. Egy vagy talán több népes cigány csapat érkezett az országba akkortájt. II. Ulászló király a cigányok egy részét - akik 25 sátort tettek ki és Bolgár Tamás vajda volt a vezetőjük - elválasztotta a többiektől, és Zsigmond pécsi püspök szolgálatára rendelte „puskagolyók, valamint egyéb hadi szerszámok gyártására".

 

- Tudjuk-e, hogy milyen volt a cigányság megítélése a középkori Magyar Királyság területén?

 

- A hétköznapokban előfordultak ugyan különféle konfliktusok, de ezek nem voltak gyakoriak, jellegük és megítélésük nem különbözött a más csoportok körében előfordulóktól. A szorosan vett magyarországi középkorban döntően az elfogadás és befogadás folyamatairól beszélhetünk.

 

 

 Konfliktust elsősorban a cigányok adóztatásának és a munkaerejével való rendelkezésnek a joga váltott ki. Elrendezésükben főméltóságok - pl. Hunyadi - és az uralkodók is közreműködtek. A nagyszebeni és kolozsvári cigányokat Hunyadi Mátyás és II. Ulászló megvédte az erdélyi vajdák adóztatási törekvéseitől, biztosítva adómentességüket. A cigányokat a polgárok, illetve a város szolgálatára és a bíró joghatósága alá rendelték. Továbbá meghagyták, hogy a cigányok megmaradhassanak régi szokásaikban, ám ezeket a királyi oklevelek nem részletezik.Werbőczy István 1524-ben kelt levelének egy kitétele arra utal, hogy a cigányokat és a zsidókat a communitas regni részének tekintették, ezzel együtt civilis csoportnak, amely beletartozik az ország politikai közösségébe. Országos léptékű kollektív kiváltságokat azonban a cigányok nem kaptak.

 

Cigányokkal szembeni elítélő attitűd egyházi forrásban jelenik meg 1499-ben. Temesvári Pelbárt Sermones quadragesimales című munkája bűnökről szóló részében metaforikusan álnoknak, hazugnak nevezi a cigányokat.

 

 

 - Ismerjük, hogy ezekben az évszázadokban milyen jellegzetes kultúrát hoztak magukkal?

 

- A kultúráról, hagyományokról, nyelvről, vallásról, rokonsági rendszerekről, az identitás kritériumairól olyannyira nincsenek ismereteink ebből a korszakból, hogy a „magával hozottság" tudományosan értelmezhetetlen kérdés.

 

Határozottan megkülönböztethetők vándorló és letelepedett közösségek.

 

Ennek megfelelően az életmód, a megélhetési stratégia, a munkaszervezet és a közösségszerveződés eltéréseiről beszélhetünk, de egyiknél sem látjuk a csoportok belső életét. A kétféle cigány csoportok eltérő utakat jártak. A csoportszerveződési formáktól függetlenül közös volt a helyzetükben, hogy rendezni kellett jogi státuszukat és a befogadókhoz való viszonyukat. A vándorlók esetében a rendezés menlevelekkel történt, amelyekben biztosították számukra a szabad mozgást, háborítatlanságot, biztosítva azt is, hogy ne támadjanak konfliktusok. A városokban és falvakban élő letelepült közösségek helyzetének nem volt egységes, közös rendezése, helyi változatok figyelhetők meg hasonlóságokkal és különbözőségekkel. Eltérő mértékben rendelkeztek korlátozott autonómiával, az adaptálódás legfontosabb eleme pedig a vajdaintézmény kialakulása volt. Utóbbi a 16. századra jött létre, kialakulásának 15. századi folyamatát felületesen látjuk. Lényege egy kettős rendszer: a közösségek élén vajdának nevezett vezetők állnak, több cigány csoport felett pedig szintén vajdának nevezett, nemesek közül főméltóságok által kinevezett vezetők, akiknek jogköre területileg kiterjedhetett akár egy-egy országrészre is.

 

 

 

C-PRESS - vasarnap.hu
 
 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2021-11-26
  Ma a gyermekeinkkel való foglalkozás, közös játék ideje van. Vegyük ki a részünket a szórakozásaikból, legyünk újra mi is gyermekek. Az önfeledt bohóckodás megerősíti a szülő-gyermek kapcsolatot! Ma a gerincünk lesz érzékenyebb, - ha hajlamosak vagyunk a hátfájásra, akkor ma találkozunk a kellemetlen panasszal. Segíthet a masszőr, vagy vásároljunk gyógyterméket, mely enyhíti a kellemetlen fájdalmat. Sok múlik a matracunk minőségén is.
 • Katalin nap - babonák, hagyományok és jós-praktikák
  A Katalin-naphoz férjjósló praktikák és hiedelmek kapcsolódtak. Az egyik szerint, ha az eladósorban lévő leány hajnalban feláll a házuk udvarán lévő dombra - akár szemétdombra is -, amelyik irányból hallja a kutyaugatást, onnan jön majd a vőlegénye.
  image
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2021-11-25
  Ma a gyermekeinkkel való foglalkozás, közös játék ideje van. Vegyük ki a részünket a szórakozásaikból, legyünk újra mi is gyermekek. Az önfeledt bohóckodás megerősíti a szülő-gyermek kapcsolatot! Ma a gerincünk lesz érzékenyebb, - ha hajlamosak vagyunk a hátfájásra, akkor ma találkozunk a kellemetlen panasszal. Segíthet a masszőr, vagy vásároljunk gyógyterméket, mely enyhíti a kellemetlen fájdalmat. Sok múlik a matracunk minőségén is.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2021-11-24
  Ma érzelmes hangulatban leszünk, különösen gyermekeinkre vagyunk ráhangolódva. Segítsünk nekik problémáik megoldásában. Egy őszinte beszélgetés nagyon sokat jelent, közelebb hoz egymáshoz! Ma gyomrunk lesz érzékenyebb, - érdemes jobban figyelnünk arra, hogy mit eszünk. Részesítsük előnyben a könnyebb ételeket. Ne együnk egyszerre túl sokat, inkább kisebb adagokat válasszunk. Többször is fogyaszthatunk kekszet, vagy élőflórás készítményeket!
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2021-11-23
  Ma a családi kapcsolatok, gyengédség és gondoskodás napja van. Foglalkozzunk többet gyermekeinkkel, hallgassuk meg a problémáikat. Az érzelmekkel teli beszélgetések napja van, - kerüljünk közelebb egymáshoz! Ma a saláták, kelbimbó, spenót napja van. Ezekből az alapanyagokból tápláló és egészséges ételek készülhetnek. Használhatjuk a zöldféléket egy könnyű saláta összedobásához. A mai napon némi joghurtos öntettel is ízesíthetjük!
 

Bulvár hírek

Sport hírek