Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

GYEA

gyea.jpg

Europa Hungary Program

C-PRESS-PR-LOGO.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Cigányoknak kötelező? Éles viták a bentlakásos iskoláról
2017-02-15 07:05
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
A szélsőjobboldaltól a liberális közvéleményig nagyon sokan megértéssel fogadták azt a javaslatot, hogy a szegény (értsd: cigány) gyerekeket ki kell emelni a családjukból és bentlakásos intézményekben kell őket elhelyezni. Vérmérséklettől függően ki az önkéntességre, ki a kötelezővé tételre esküszik. A humántárca tagadja, hogy erre készülnének, de a szakértők óvatosak, mert már semmit nem tartanak elképzelhetetlennek. Pedig a felvázolt megoldás rettenetes károkat okozna.

 

 

Szürreális anyag szivárgott ki a napokban az Emberi Erőforrások Minisztériumából. A hvg.hu birtokába került szöveg a legutóbbi PISA-mérés drámai eredményeit elemzi. Az Oktatási Hivatal és a köznevelési kerekasztal szakértői által jegyzett dokumentum elvileg sorvezetőként szolgálna a közeljövő oktatáspolitikai döntéseihez. Ám ha a kormány erre az anyagra támaszkodna az oktatáspolitikai korrekció során, abból nagy baj lenne: a dilettáns színvonalú dokumentumban szerepel például egy bekezdés, amely a PISA-mérés eredménytelenségének okai közt említi a tanulási motivációk hiányát.

 

Az Emmi szakértői szerint a tanulás ellen hat, hogy „a fogyasztás kizárólagos értékmérőként” jelent meg a „közgondolkodásban”. A fogyasztás kritikátlan közvetítése a médiában „jelentős torzulást eredményezett a fiatalok jövőképében: egyre többen nem a tudás, hanem az ügyeskedés hatalmában hisznek, és vesztesként tekintenek a munka, tudás és erőfeszítések útján érvényesülni kívánó emberekre”. Meglehetősen abszurd a gyerekeket kárhoztatni egy olyan országban, ahol tavaly 240 milliárd forint közbeszerzést nyertek el Mészáros Lőrinc érdekeltségei, ahol az „ügyeskedés hatalmát” épp a kormány járatja csúcsra. Ráadásul az idézett okfejtés logikailag is értelmezhetetlen, hiszen nem tér ki arra, hogy a fogyasztói társadalom valamennyi, a PISA-mérésen részt vevő ország gyerekeire hat. Ez alapján a finn és az észt gyerekeket is elvileg vissza kellene húznia a fogyasztásra ösztönző médiának.

 

A kiszivárgott részletek alapján a „szakértők” szerint a kudarcért leginkább a mélyszegénységben élő gyerekeket lehet kárhoztatni, továbbá a közoktatási integrációt. „Néhány térségben az integrációs képzési modell az eredeti elvárásokhoz képest teljesen ellentétes eredményre vezetett: az osztályközösségekben sokkal erőteljesebben érvényesülnek, sőt uralkodóvá válnak a néhány gyerek által otthonról hozott, negatív viselkedési és életvezetési minták. (…) A felelősen gondolkodó szülők a gyermeküket számos esetben inkább más település oktatási intézményébe kénytelenek átvinni, így megállapítható, hogy az ilyen esetekben az integrációs törekvések szegregációs eredménnyel jártak” – idézi a hvg.hu a kormány számára készült Emmi-jelentést.

 

 

A szaktárca anyaga tehát újranyitja a szegregáció-integráció vitát, amit a fejlett országok – köztük Magyarország is – az elmúlt évtizedekben már rég lefolytattak. Más kérdés, hogy a 2002-ben elindított oktatási reformot e téren már 2006-ban megakasztotta a Gyurcsány-kormány, így 2010-ben a félbehagyott reformot Orbán Viktornak már csak vissza kellett fordítania. Hiába szól irdatlan mennyiségű hazai és nemzetközi kutatás, tapasztalat arról, hogy az integrált oktatásnak lényegében nincs alternatívája, hiszen csak a korszerű, modern pedagógia képes kezelni a gyerekek eltérő szociális hátteréből fakadó különbségeket, a kabinet által felkért szakértők szerint a szegény gyerekek teljesítménye húzta le a többiekét is.

 

Az adatok azonban mást mutatnak, a teljesítményromlás például az elit iskolákban tanulók eredményein is meglátszik. Az oktatás közszolgáltatásként mára annyira leromlott, hogy a középosztály által megszokott kiskapus megoldások sem működnek: hiába menekítik ki a középosztálybeli gyerekeket a szegényektől mentes elitiskolákba, az ott megszerezhető tudás szintje is drámaian romlik. A magyar iskolarendszer régóta cipelt problémája, hogy képtelen az esélyteremtésre, hátránykompenzációra. Amikor az Orbán-kormány a drasztikus centralizáció keretében megvonta az iskolák autonómiáját és felszámolta a tanszabadságot, azzal érvelt, hogy ezzel az esélyegyenlőséget növeli. A PISA-eredmények azonban ennek a kormányzati politikának a kudarcát igazolták. Igaz, az Emmi-dokumentum ezzel nem foglalkozik, mélyen elhallgatja a tanszabadság megszűnéséből és az államosításból fakadó problémákat.

 

Szembenézés helyett más megoldást kínálnak: az egyik ilyen lenne a bentlakásos iskola. „A hátrányos családi hátterű, negatív hatások veszélyeztetettségében élő gyerekek esetén erősítsék meg és terjesszék ki a bentlakásos rendszerben működő, felzárkóztató képzési formát” – szól a javaslat. Palkovics László oktatási államtitkár a dokumentum kiszivárgása utáni napon tagadta, hogy ilyen javaslat kerülne a kormány elé, hiszen a minisztérium – mondta – nem támogatja a bentlakásos iskolák ötletét. Ám önmagában már az is beszédes, hogy a gondolat egyáltalán felmerült. Ez az ötlet ugyanis rendre felbukkan, és népszerű is: pártokon átívelő konszenzus látható a leginkább roma gyerekeket érintő bentlakásos iskola témájában.

 

Nézzük időrendben: Gyurcsány Ferenc már 2005-ben bedobta a bentlakásos iskolák és óvodák létrehozásának ötletét. A korábbi kormányfő szerint ez az intézménytípus alkalmas arra, hogy a gyerekeket felelősségvállalásra szoktassák, mert otthon a munka nélküli szülőktől ilyet nem tanulnak. Gyurcsány ötletében – ahogy az Emmi szakértőinek verziójában is – a bentlakásos iskolát a családok szabadon, önkéntes alapon választhatnák.

 

Az ötlet a Jobbiknak is bejön: már a párt 2010-es kampányában megjelent a bentlakásos iskola létrehozásának szükségessége. Tavaly pedig a nemzeti konzultációjukban ezt kérdezték, nem is titkolva a cigányellenességet: „Egyetért-e ön azzal, hogy a beilleszkedni nem akaró, társaikat zavaró és a pedagógusok munkáját ellehetetlenítő gyerekeket bentlakásos oktatási intézményekben kellene elhelyezni?” A Jobbik szerint viszont szó sincs önkéntességről: a gyerekeket egy ilyen intézménybe kötelezően kellene beutalni.

 

De liberális körökben is népszerű az ötlet. Vásárhelyi Mária szociológus az Emmi anyagának kiszivárgásakor ezt írta Facebook-oldalára: „Vessetek a mókusok elé, akkor sem értem, hogy miért olyan eretnek gondolat, hogy önkéntes alapon bentlakásos iskolákat szerveznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az elmúlt 25 év tapasztalatai alapján én azt gondolom, hogy sokan vannak, akik számára ez valóban segítség lenne, ha a szülőkben megvan az akarat, de nincs meg a »képesség«, hogy esélyt teremtsenek a gyermekük számára a kitörésre a mélyszegénységből. A doktrinerséget liberálisban sem bírom.”

 

 

 

A 168 Óra két szakértőt is megkeresett a témában. Ők indulatok és ítélkezés nélkül beszéltek a bentlakásos iskoláról, részben azért is, mert szkeptikusak a tekintetben, hogy a javaslat valóban lekerült az Orbán-kormány napirendjéről.

– Az olyan individualizált európai társadalmakban, mint a magyar is, a családok középiskola előtt nem engedik ki a gyerekeiket – mondja Kende Ágnes szociológus, oktatási szakértő, aki szerint a szülők ebben a korban még ragaszkodnak az óvó családi burokhoz. – Aki a bentlakásos iskola ötletét leírta, annak eszébe sem jut, hogy ez nem csak a középosztályra jellemző, hanem a roma családokra is. Mély paternalizmusról és felsőbbrendű szemléletről tanúskodik azt feltételezni, hogy majd a roma szülők önként beadják a hat-hét éves gyerekeiket egy ilyen iskolába – állítja, hozzátéve: a gyerek számára az otthoni lét jelenti a biztonságot, „akármilyennek látjuk is mi azt kívülről”.

 

A mobilitásra Kende Ágnes szerint számos más lehetőség adódik.

 

– A CEU-n most egy olyan világprogramban vagyok benne, amelynek keretében szegény családból érkező gyerekek hátrányainak leküzdésében segítő programokat tanulmányozunk. Ezek egyike sem tartalmazza a családból való kiemelést, ami minden szempontból káros – fejti ki.

 

Kende Ágnes hangsúlyozza: a hátrányok kiegyenlítésében sokat számít, ha az iskola bevonja a szülőt az oktatási folyamatba.

 

– Ez nem azt jelenti, hogy a szülőket a szülői értekezleten megalázzák, azt mondják nekik, milyen ócska a gyerekük. Olyan programokról beszélek, amelyek segítségével a szülő motiválttá válik – mondja. Ez nem könnyű, hiszen a gyerek sokszor épp ugyanabba a nagyon szegény, szegregált iskolába jár, ahová a szülők is, akik kudarccal, önbizalom nélkül kerültek ki az iskolapadból.

 

Kutatások bizonyítják: amint egy szegény családban számottevően javul a foglalkoztatottság, a szülők sokkal intenzívebben foglalkoznak a gyerekek iskoláztatásával. Nem véletlen, hogy a jobb helyzetű roma családok is menekítik a gyerekeiket a szegregált intézményekből. Liskó Ilona kutatásaiból azt is tudjuk, hogy a roma szülők – akárcsak a nem romák – legalább eggyel magasabb iskolai végzettséget kívánnak adni a gyerekeiknek.

 

Orsós János pedagógus, a sajókazai Ámbédkar iskolát fenntartó buddhista közösség elnöke azt mondja: az alapvető probléma az, hogy a társadalom cigányokra és nem cigányokra szakadt.

 

– Az emberek külön szocializálódnak. Nincsenek olyan pillanatok, ahol együtt válnának munkatársakká, sorstársakká, barátokká – emeli ki. – Az elközmunkásodott településeken, ahol más munkalehetőség nincs, úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nincsenek egymással közös élményeik, tapasztalataik, ezért előítéletek, sztereotípiák mentén gondolkodnak egymásról. Holott bűn két társadalmat fenntartani – mondja, hangsúlyozva, hogy a bentlakásos iskolák is ezt a kettészakítottságot erősítenék. – Mi lenne az ilyen iskolákban? Agymosás, kifehérítenék a gyerekeket.

 

Elfeledtetnék velük, honnan jöttek, kik ők – teszi hozzá, példaként említve az állami gondoskodás intézményeit, ahol szerinte már most is ez a szemlélet uralkodik. De ez semmit nem segít.

 

– A legtöbb állami gondozott gyereknek, aki hozzánk jön, még a nyolc általánosa sincs meg – teszi hozzá. Szerinte kár is volna önkéntességről beszélni, hiszen önként a családok nem mondanak le a kicsinyeikről.

 

– A cigány és nem cigány gyerekek egy faluban, egy városban laknak. Együvé tartoznak. Együtt kéne felvirágoztatniuk majd egyszer a települést, ahol élnek. Ezen kéne dolgozni. Azzal például, hogy megnyitnák az elitképzést azoknak, akiket most bentlakásos iskolába akarnak zárni.

 

    

 Kérjük oszd meg a cikket ismerőseiddel is!

 

A C-PRESS fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkeket, a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap online változatában. Kérjük, hogy kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek! 

 

Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a C-PRESS Hírügynökség facebook oldalát, a következő címen:http://www.facebook.com/hirugynokseg
- Kérjük, hogy a cikkhez itt szóljon hozzá!

 

- Nekünk minden "lájk" számít, mert azzal is segíti a szerkesztőségünk működését és munkáját!

Köszönettel és barátsággal!

 

C-PRESS - 168 ora

 

 

 

 

 

 

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

Ajánlott zenei oldalak

Ajánlott zenei oldalak

Magyar Idők

magyaridok.jpg

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Türr István Képző és Kutató intézet

Blogstar

Blogstar
 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2017-03-29
  Ma kedvünkre lesz, ha egy jó nagyot sétálhatunk délután. Ha szeretünk futni, akkor vegyük elő a futócipőt, és induljunk neki a kilométereknek. Legyünk magunkkal elnézőek, nem kell rögtön kimagasló sportteljesítményt produkálnunk! Ma megengedhetünk magunknak nehéz ételeket is, amelyek máskor megfeküdnék a gyomrunkat. Az anyagcserénk gyorsabb, így nem ártanak meg a fogások, melyek máskor kellemetlen puffadást vagy súlygyarapodást okoznának. Azért ne feledkezzünk meg a mértékről!
 • Heti vagyonhoroszkóp 2017.március 29-től április 4-ig
  Vagyoni helyzetre, lehetőségekre vonatkozó horoszkóp.
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2017-03-28
  Ma könnyen bocsátkozunk vitákba, veszekedésekbe. Egyszerűen nem tudjuk elviselni, hogy nincs igazunk. A tanácsokat sem szívesen fogadjuk, úgy érezzük, hogy mások belekontárkodnak az ügyeinkbe. Ha szeretjük a csípős ételeket, akkor ma megengedhetjük magunkat az extra ízeket. Kevésbé lesz érzékeny a gyomrunk, nem fog megfájdulni. Ehetünk nehezebb ételeket, ilyen például a bab is. Gyorsabb az anyagcserénk, nem nehezülünk el.
 • Heti általános horoszkóp 2017.március 28-tól április 3-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Heti munkahoroszkóp 2017.március 27-től április 2-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 

Bulvár hírek

Csak a család lehet ott Klapka ravatalánál

2017. January 12.

article thumbnailBudapest — Teljesül Klapka György vágya (†88): cigányzenével kísérik utolsó útjára a népszerű üzletembert.
Teljes cikk

A cigánykártya üzenete 2017 re

2017. January 10.

article thumbnailMire figyeljünk a következő tizenkét hónapban?
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Gyász: váratlanul elhunyt a fiatal magyar sportoló

2017. January 24.

article thumbnail A birkózó tehetség mindössze 17 éves volt. Halálhíre mindenkit váratlanul ért.  
Teljes cikk

Ismét Szabó Lászlót jelölik a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének

2016. December 07.

article thumbnailA Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításainak megfelelően, 2016. december 12-én nyilvános közgyűléssel megkezdi köztestületi átalakulását. Az...
Teljes cikk

További hírek