Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

2012: Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon
2013-04-10 16:00
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Az Intézet a napokban publikálta a 2012-es évre vonatkozó gyűlölet-bűncselekmény adatokat. Ennek alkalmából áttekintést adunk az elmúlt négy év adataiból kibontakozó képről, illetve a területen tapasztalható anomáliákról.

Gyűlölet-bűncselekmény alatt olyan bűncselekményeket értünk, amelyek esetében a tett elkövetésének indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása: az áldozatok legtöbbször a faji, etnikai, nemzeti, vallási vagy szexuális orientáció szerinti közösségek tagjai közül kerülnek ki. A gyűlölet-bűncselekményeket azért különböztetjük meg a többi bűncselekménytől, mert azok hatása túlmutat a közvetlen áldozaton: szimbolikus értelemben azok mindig az egész közösséget ért támadások, melyek így az egész közösség biztonságérzetét csökkentik.

Az Athena Intézet 2009 óta gyűjti adatbázisba a Magyarországon elkövetett gyűlölet-bűncselekményeket. A kezdeti év óta átlagosan harminc ilyen típusú bűncselekményt regisztrálunk évente. Mivel Magyarországon az Athena Intézet az egyetlen szervezet, amely átfogóan jelent ezekről az incidensekről az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) felé, így annak adatai jelentik nemzetközileg Magyarország gyűlölet-bűncselekmény statisztikáját.

Az Intézet a napokban publikálta a 2012-es évre vonatkozó adatokat. Ennek alkalmából áttekintést kívánunk adni az elmúlt négy év adataiból kibontakozó képről, illetve a gyűlölet-bűncselekmények regisztrálásával és statisztikai elemzésével kapcsolatos anomáliákról.


Az adatok

2009 óta összesen 121 bűncselekményt rögzítettünk adatbázisunkban. Ezeket 55 százalékban a rasszizmus, 28 százalékban az antiszemitizmus, 5 százalékban az antiszemitizmus és rasszizmus, 10 százalékban a homofóbia és 2 százalékban a keresztényellenesség motiválta. A támadások 64 százalékban személy ellen, 34 százalékban vandalizmus, ill. tulajdon ellen és 2 százalékban személy és tulajdon ellen irányultak. Az esetek legnagyobb része (78 százalék) nem járt fizikai sérüléssel, 17 százalékában azonban igen, míg a bűncselekmények 3 százaléka volt halálos kimenetelű. Az Intézet által regisztrált gyűlölet-bűncselekmények 32 százalékát Budapesten, 17 százalékát megyeszékhelyen, míg 49 százalékát kisebb vidéki településeken követték el.

Az Intézet által regisztrált cselekmények száma 2009 óta folyamatosan csökken (az ezzel kapcsolatos problémákról később), míg 2009-ben 36 eseményt dokumentáltunk, 2012-ben már „csak” 25-öt. Az elmúlt évben a rasszista indíttatás – amelynek célpontja Magyarországon jellemzően a roma közösség - egészen 2011-ig stabilan 55 százalék körül mozgott, 2012-ben azonban 48 százalékra csökkent. A homofób indíttatás is csökkenő tendenciát mutat, a 2010-ben regisztrált 16 százalékról 2012-ben 4 százalékra esett vissza. Az antiszemitizmus, mint indíték azonban stabilan növekedett minden évben és ennek megfelelően kicsivel több, mint 20 százalékról mára 44 százalék fölé emelkedett.


Anomáliák

2009 óta végzett munkánk során jó pár anomáliára derült fény a gyűlölet-bűncselekmények regisztrálásával kapcsolatban.

A legkiemelkedőbb probléma a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatban Magyarországon a látencia kimagasló aránya, illetve a megfelelő jogszabályok alkalmazásának gyakori mellőzése. A probléma gyökerét mi abban látjuk, hogy a magyar jogalkotás és -alkalmazás két szék között a pad alá esett e területen. Egyrészt az elmúlt két évtizedben a – mindenkori – magyar törvényhozó és végrehajtó hatalom, valamint a politikai elit inkább a kontinentális, abból is a német jogfelfogást követte, amely sokkal tágabban fogalmazza meg a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmény jogi definícióját, továbbá szigorú büntetések kilátásba helyezésével tiltja azokat. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság bevezette és következetesen alkalmazza az angolszász jogfelfogásban kialakult és meghonosodott „clear and present danger” elvét, amely beszivárgott a mindennapi bírósági gyakorlatba is – szűk keretek közé szorítva az ilyen jellegű cselekmények büntethetőségét. Leegyszerűsítve: a mindenkori politika túlnyomórészt büntetőjogi kérdésként kezeli a területet, míg az Alkotmánybíróság – implicit módon – a büntetőjog korlátozott alkalmazása mellett egy politikai konszenzus kialakítását és konzekvens érvényesítését javasolta. A magyarországi bíróságok gyakorlatából jól látható eredmény az, hogy ez a két, ellentétes felfogás kioltja egymást.

Legalább ennyire fontos, hogy mit értünk a gyűlölet-bűncselekmények koncepciójából. Az elmúlt két évtized gyakorlata alapján félő, hogy a mindenkori döntéshozók jelentős része a magyar (jogi, stb.) hagyományoktól idegen, többnyire pusztán a nemzetközi szervezetek, szakértők, illetve a civil szféra által napirenden tartott elképzelést érzékelnek. Holott a koncepció inkább egy hatékony társadalomirányítási eszköz, amelyet heterogén népességű országok fejlesztettek ki – s amely az egyre inkább heterogénné váló Magyarországon is választ jelenthetne a problémák egy részére. Mindezen változtatni lehetne: államilag finanszírozott figyelemfelkeltő kampányokkal (awareness raising), a probléma felszínen tartásával, a gyűlölet-bűncselekmények bejelentésének megkönnyítésével (bejelentő vonalak, mobil applikációk, stb.), valamint a rendőrök továbbképzésével. Ezekkel a módszerekkel viszonylag egyszerűen el lehetne érni, hogy a látencia csökkenjen, továbbá, hogy a nyomozó szervek ne minősítsék alul a már bejelentett bűncselekményeket (ami a harmadik, sokszor ismételt probléma – bár szerintünk inkább csak következmény). Mindez ahhoz is hozzájárulna, hogy a gyűlölet-bűncselekmények megítélésében és elítélésében széleskörű társadalmi konszenzus jöjjön létre (zéró tolerancia)

Jelenleg azonban a fentebbiekből szinte semmi sem érvényesül. A magyarországi gyűlölet-bűncselekmény statisztika (már ami van), illetve az Intézet adatbázisa ennek megfelelően távolról sem képes lefedni a valóságot. Az országban elkövetett ilyen bűncselekmények száma valószínűsíthetően sokkal magasabb, mint az akár az Athena Intézet adatbázisából, akár a központi statisztikából kirajzolódik. Ennek megfelelően az Intézet adatbázisából kiolvasható csökkenő trendet is elővigyázattal kell kezelni, habár a cselekmények mögött meghúzódó indítékok arányainak esetében kibontakozó trendek (homofóbia csökkenése, antiszemitizmus növekedése) valószínűsíthetően közelítenek a valósághoz.


Pozitív példák

Európában nem csak Magyarországon számít akkut problémának a különálló gyűlölet-bűncselekmény statisztika hiánya, valamint a hiányos fellépés az ilyen cselekmények elkövetői ellen. Azonban több olyan ország is van, amelyek kiemelkedően teljesítenek ezen a területen és példájuk megfontolandó, hiszen sokkal hatékonyabban tudnak fellépni az ilyen esetekben.

Svédország, Németország, avagy Anglia például rendkívül részletes és kiterjedt statisztikát vezet a náluk elkövetett gyűlölet-bűncselekményekről és államilag – rendszeresen és pontosan – jelentenek az EBESZ felé is. Ezzel több dolgot is elérnek: jelzik, hogy az állam kiemelkedő helyen kezeli a legkiszolgáltatottabb polgárainak védelmét, minden eszközzel küzd a negatív jelenségek ellen és nem akarja elkendőzni azok létezését. Azaz stabil konszenzus képét mutatja mind polgárai, mind a többi európai állam felé ezen a területen – ami jelzés a minden társadalomban fellelhető extrémista szervezetek és egyének felé, hogy erőszakos cselekményeikkel szemben a hatalom és annak szervei nem lesznek elnézőek.

 

 

Tekintve a magyarországi helyzetet, ahol 2006 óta ugrásszerűen megnőtt a szélsőjobboldali extrémista ideológiák és szervezetek elfogadottsága és népszerűsége, ideje lenne felszámolni a gyűlölet-bűncselekmények regisztrálását, kivizsgálását és büntetését körüllengő anomáliákat, hogy végre jelezzük a legsebezhetőbb közösségekhez tartozó polgártársaink felé: megvédjük őket.

 

 

C-PRESS / athena

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti általános horoszkóp 2019.november 12-től 18-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2019-11-12
  Ma türelmesebb hangulatban leszünk. Torkunk, nyakunk tájéka lesz sokkal érzékenyebb. Jó ötlet, ha nem iszunk túlságosan hideg italokat, nem eszünk jeges édességeket. A hideg a fogainknak sem tesz majd jót, különösen akkor, ha érzékenyebbek a fogaink. Inkább igyunk szobahőmérsékletű innivalót.
 • Heti munkahoroszkóp 2019.november 11-től 17-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2019-11-11
  Ma érzéki hangulatban leszünk, így különösen kedvezőek a szerelmes találkák. Örülünk egy ínyenc vacsorának, egy zenés szórakozóhelynek, és a szex is kedvünkre van, - szeretnénk minden percét kiélvezni. Ma érzékenyebbé válhatnak a füleink! Ha úszni megyünk, és nem szeretnénk, hogy a víz a fülünkbe menjen, akkor viseljünk füldugót. Óvakodjunk attól, hogy huzatos helyen tartózkodjunk! Az érzékeny fülűek viseljenek sapkát, ami védelmet jelent.
 • Heti wellness horoszkóp 2019.november 10-től 16-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek