Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Szellem és divat
2012-07-11 07:43
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
A szellem az emberi lét lényege. A szellem emeli ki az embert nyelve révén a horda létből, s száll szembe a létező egészével. Heidegger szerint a nyugati ember szellemi-történeti ittléte a kérdezéssel kezdődik, melynek nyomán, ha a kérdező makacs és kitartó, kinyílik a létező a maga kifürkészhetetlen megváltoztathatatlanságában, és megadja a tudás igazságát.Mint Heidegger írja, a kérdezés „nem pusztán meghaladható lépcsőfok többé a válasz, mint tudás felé vezető úton, hanem maga a kérdezés lesz a tudás legmagasabb alakja.A kérdezés kifejleszti akkor a maga legsajátabb erejét, hogy minden dologban felnyissa azt, ami lényeges. A kérdezés rákényszerít akkor arra, hogy pillantásunkat a lehető leginkább leegyszerűsítsük, leszűkítsük, s a megkerülhetetlenre irányítsuk." (Heidegger, 1992. 67. o.)

Az ilyen kérdezés a szellemet a sors hatálya alá helyezi, mely az ember nagyságra való akarata és a bukásra való ráhagyatkozása közötti drámai terét megteremti. A szellem az emberi történet kezdete.

Heidegger joggal teszi fel a kérdést, hogy „nincs-e vajon e kezdet immár két és fél ezer évre mögöttünk?" S ha a válasz igen, akkor felmerül az a kérdés is, hogy az eltelt időben történtek nem változtatták-e meg a szellemet is? Van-e értelme a mai korban a nyugati szellem kezdetéről beszélni, melyhez képest a mai tudomány fényévnyi messzeségben van már?

A tudomány a modernitás produktuma. A tudóst a modern korban felváltja a kutató. Mivel a kutatás nem irányulhat az egészre, szükségképpen a részre irányul, s ahány rész, annyi szaktudomány lesz az eredmény. A modernitás korábban sosem látott mértékben teszi lehetővé az emberek (előbb a férfiak, majd később a nők) számára, hogy a kutatói foglalkozást válasszák. Lehetetlenség, hogy minden kutató egyaránt nagy és tehetséges legyen. Sőt, a kutatók érvényesüléséhez maga a tehetség sem kell többé, elegendő a szorgalom. A kutatók számának gyarapodásával a kutatási tárgyak, s ezen keresztül az egyes tárgyak kutatására specializálódó szaktudományok szaporodása megállíthatatlan. A sokasodó szaktudományok a kutatási eredmények átláthatatlanságát, kaotikus összefüggéstelenségét eredményezik. A szellemi tartalmától megfosztott, a nyugati szellem kezdeteitől eltávolodott tudomány csak akkor maradhat fenn, ha intézményesül. A tények, ismeretek, elméletek, szerzők káoszából akkor lesz legalább látszólagosan rend, ha az egyes szaktudományoknak folyóiratuk, tanszékük, intézetük, szakmai társaságuk, a társadalom számára egyértelmű külső, akadémiai vagy egyetemi reprezentációjuk lesz. Az intézményesült kutatás kényszeresen termeli a ismereteket, melyek keletkezésének rendje szerint megkülönböztethetők a „régi", az „új" és a „legújabb" ismeretek.

 

Az intézményesülésben teljessé válik a szellem kezdeteinek elfelejtése. Az eljárás, a módszer maga alá gyűri a világot, melynek az egyes szaktudományok puszta képeit állítják elő. A világ eltűnik. A képek előállítói, a kutatók, elkülönült társadalmat alkotnak, mely megteremti a maga valóságát.

Minél több a szaktudomány, minél több a kutató, annál inkább szétszóródnak az eredmények, annál kevésbé érintkeznek az egyes szakterületek, miközben a kutatói érdeklődés tárgya ugyanaz marad. A kutatás átveszi a hatalmat a létező fölött, legyen az a természet vagy a társadalom. A magyarázat, az előre jelzés, az ellenőrzés kerül előtérbe.

A képeire szétesett világban csak az teszi lehetővé az eligazodást, hogy a kutatók egymásra figyelnek. És itt lép be a folyamatba a divat, mely a társadalmi ingerek által teremtett káosz rendezésének bevált mechanizmusa az újkorban. A rendi társadalmakban nincs divat. Az idő körkörös, a változások előre láthatók, az élethez szükséges dolgok katalógusa egyszer s mindenkorra adott. De amint megtör a zártság, kinyílik a világ, a korábbi renddel össze nem egyeztethető új elemek jelennek meg az életben, az emberek választásra kényszerülnek. Beindul a folyamat, mely ha egyszer elkezdődött, nincs vége. A karámból kitört szükségletek megkeresik kielégülésük tárgyát, de mivel Voltaire szavával a „fölösleges lesz a szükséges", a választásnak nincs, s nem is lehet sorsszerű támpontja.

A divat által vezérelt választás mások választása, akiket eredetileg a véletlen, a szeszély, az ötletesség semmire nem kötelező játéka, a különbözés parttalan hajszolása űzött arra, hogy egy formát, egy tárgyat, egy életstílust válasszanak. A divat ugyanakkor hatalmi játszma is, hiszen aki az új felett rendelkezik, az megkülönbözteti magát mindenki mástól, megmutatván, hogy a sor elején, a hatalmi piramis tetején áll.

A divat nem áll meg, hanem terjed, s akit leutánoznak, arra kényszerül, hogy újra meg újra megkülönböztesse magát, valami újat, mást mutasson meg magán, ami elmaradottá, divatjamúlttá teszi követőjét, aki kétségbeesetten újra beáll a versenybe, hogy megmutassa, ér annyit, mint az, akit utánoz.

A divatot egyesek kezdeményezik, de sokan követik. A divat erejét a követők tömege adja. A divat jelenségei izig vérig a skálafüggetlen hálózati logika szerint működnek. Kevesen vannak, akik diktálnak, és sokan vannak, akik követik őket. A szellemi divat esetében sincs másként.

A szellemi divat éppúgy tömegjelenség, mint a fogyasztási cikkek divatja, csak éppen a közeg más. Ha a világ megmaradt volna a szellemnek, nem lett volna ok arra, hogy megjelenjen a divat a szellemben. De mivel eltűnt a világ, lettek helyette képek, melyek mindegyike éppúgy igaz lehet, mint hamis, nincs más szempont, ami eligazíthatná a kutatót, mint a divat, a mások választása.

A szellemi divat vezérlő tábornoka a sznob, aki közvetlenül, első kézből értesül az újdonságokról, s ellentmondást nem tűrve terjeszti azt, míg csak nem tűnik fel egy még újabb szellemi termék, mely a feledés árnyát bocsátja az immár régi, elavultnak minősülő korábbi termékre vagy annak alkotójára.

A divat a tudományban egyfelől a szaktudományok egymáshoz viszonyított helyét, másrészt az egyes szaktudományok belső erőviszonyait érinti.

A tudomány pénzbe kerül. A pénz forrása döntően az állami költségvetés. Minden szaktudomány a köz hasznára hivatkozik. Az egyes szaktudományok között erős verseny folyik, melynek tétje a megszerezhető pénz. A divat rangsorolja az egyes szaktudományokat, kijelölvén a helyüket, mely megszabja esélyüket a pénzszerzésért folytatott harcban.

Az alapvető küzdelem a társadalom- és a természettudományok között zajlik. Volt idő, amikor a történettudomány volt divatban, később jött a szociológia, majd a kulturális antropológia. Ma a közgazdaság-tudomány megy éppen ki a divatból. A természettudományok körében ma a nanotechnológia, a molekulárismedicina-kutatás, az információs technológia helyzete tűnik megdönthetetlennek. A társadalomtudományok vesztésre állnak.

Függetlenül attól, hogy az egyes szaktudományok hogyan állnak a divat rangsorban egymáshoz viszonyítva, a divat minden szaktudományon belül is hódit. Az újkortól kezdődően bármi kutathatóvá vált. Mint már említettem, az emberek megszabadulván középkori kötelékeiktől korábban sosem látott létszámban vettették magukat be a kutatásba. A szabaddá vált ember viszont önmaga számára kutathatatlanná vált. A tömegessé vált szubjektivitás korábban sosem létezett személytelenséget teremtett, melynek a divat teremtett medret és sodrást.

A nyugati szellem kezdetének nagysága abban a felismerésben van, hogy a létező az emberre mint jelenlévőre tör rá. Mint Heidegger mondja: a „létező nem azáltal létezik, hogy előbb az ember szemléli a szubjektív értékelés módján vett előállítás értelmében. Sokkal inkább az ember az, akire a létező rátekint, aki a megnyíló jelenlétéhez odajárul" (Heidegger, 2006. 83. o.). Ha nincs többé, akire rátekintve a létező bevonódhasson és beletartson annak nyitottságába, s ezáltal ellentmondásaiba belehajszolódjon és meghasadtságától kitüntetessen, akkor egyedül a divat marad arra, hogy az ember rátekintsen, hogy eligazítást kapjon abban, hogy mi van, s mi nincs. A divat szabja meg az egyes szaktudományokon belül, hogy kié lehet a vezető szerep, ki alapíthat iskolát, kinek a szava mérvadó, ha a kánon megállapításáról vagy leváltásáról van szó. A divat diktálja, hogy milyen paradigmák szerint és mit kell kutatni. A szociológia korábbi nagy paradigmája, a strukturalista-funkcionalizmus mára a szociológia történeti könyvek fejezetévé satnyult. A másik nagy paradigma, a társadalmi egyenlőtlenség is kiment a divatból. Az új divat a hálózatosodás, a skálafüggetlenség, az evolucionizmus.

A társadalomtudományok divatjai mindenekelőtt új szavakat, új mondatokat jelentenek. A társadalomkutatók, akik nem látják, hogy a létező őket látja, azt képzelik, hogy ők látják a létezőt. Mivel azt akarják, hogy lássák őket, a társadalomkutatók kilépnek a színpadra, ahol mindig azt a darabot adják elő, amit a divat tűz a színház műsorára.

Mindig új darabra van szükség, mert a közönség egy idő után elunja a régit. A divat paradoxona ugyanakkor, hogy az „új" voltképpen a „régi" álruhája. A tárgyak, ruhadarabok, életmód-eszközök divatja mutatja, hogy előbb-utóbb minden visszatér. A szoknyák rövidülnek, majd hosszúak lesznek megint. A cipők orra hegyesedik, hogy egy idő után tompuljon megint. Más divatcikkek esetében azt látjuk, hogy a szükséglet, melyet kielégítenek konstans, csak az eszköz mindig más. Erre példa a mobilkommunikációs eszközök divatja. A divat terjedésnek menetrendjét Rogers elméletéből ismerjük. A terjedés minden esetben az újítóktól indul ki, akiket a korai alkalmazók követnek. A korai alkalmazók megszaporodván a korai többséget hozzák létre, ami után létrejön a késői többség. A divat terjedése sosem fogja át a teljes populációt, mindig lesznek, akik kívül maradnak. Ők a deviánsok, a marginálisok. A modernizáció következményeként elveszett a világ és az ember egysége, a világ képpé, az ember szubjektummá vált, ami akár azt is jelenthetné, hogy annyi világ lett, ahány szubjektum. Hogy a szétesés ne következzen be, s a szubjektivitás az objektivitás álcájába bújhasson, arról a divat gondoskodik. De mi határozza meg, hogy kinek hol lesz a helye a divatláncban?

A divat a gazdaságban nyilvánvalóan hatalom. A szellemi divat szintúgy hatalom, mely lehetővé teszi a szubjektum szabadságillúziójának fenntartását, miközben a divat rabja lesz. A tudományos divatok láncot tesznek a szellemre, szavakat, meghatározásokat, kizárólagosságokat kényszerítve a többségre, megbélyegezve és eltaszítva a kisebbséget, mely nem áll be a sorba, nem követi a divatot.

A lázadók életükben elbuknak, megőrülnek, elnémulnak. Haláluk után várják a feltámadást. Egyesek feltámadnak, mások nem. De a halhatatlanság nem más, mint a mindenkori élők kontrollja a többiek felett, s a divatossá vált egykor élt zseni akarata ellenére azt a hatalmat szolgálja, melyet életében megvetett és gyűlölt.

Van-e kiútja a szellemnek a divat zsákutcájából?

Visszatérhetünk-e a kezdethez?

A válasz feltétlenül igenlő. A kezdet ugyanis nem múlt el, hanem mint Heidegger hangsúlyozza, előttünk van. A kezdet már betört a jövőbe, ott áll mint „távoli elrendeltetés, hogy nagyságát ismét beérjük, hogy nagyságát újból fölérjük." (Heidegger, 1992. 66. o.)

Heidegger annyiban téved, hogy a kezdet nincs távol tőlünk, hiszen bennünk van. A létező egésze ma éppen úgy szembeszállásra késztet, mint késztette az első görög filozófusokat két és fél évezreddel ezelőtt. A kezdet ma is, mint mindig, az ember. Mint Németh László mondja, az ember „egy darab természet", aki nézi a „nagy természetet". Az emberben egymást metszi két végtelen. Ugyanezt mondja Tóth Imre, a nemrég meghalt kiváló matematikus, aki szerint a szubjektum maga is természet, de más, újfajta természet: nem térbeli és anyagtalan. Az Én, a szubjektum, a natura naturata kategorikus tagadása, és mint lét szemben áll a háromdimenziós teret kitöltő érzékelhető anyag reflexivitás nélküli phüziszével (Tóth, 2011. 77. o.)

A divat demokratikus, miközben a tudomány arisztokratikus. A szellemi divatok jönnek és mennek. Ami marad az állandó, makacs, kitartó, nonkonform kérdezés. Csak ekkor lesz a tudomány hű a szellemhez, mely kötődés a lét lényegéhez. Máskülönben a tudomány különálló rekeszekbe és szakokba tolódik, elszigetelt területekre és szegletekbe szóródik szét parttalanul, céltalanul, megállíthatatlanul. A tudomány ez esetben az ismeretekben való előrehaladás öncélú, divat által szabályozott módja lesz, foglalatosság, melyet felnőtt férfiak és nők, egyetemi diploma birtokában mint egy veszélytelen és kényelmes foglalatosságot választanak, de csak azért, mert minden más foglalatosságot kockázatosabbnak vagy kényelmetlenebbnek ítélnek.

A létezővel szembeni kezdeti csodálkozás ma is tart. Az elrejtett, a bizonytalan, a kérdéses, a lényeges felnyitása ma éppen úgy rávisz a tudás felé vezető útra, mint rávitte azokat, akikben volt bátorság és merészség szembe menni a divattal, akiknek volt merszük szembe szállni a sors túlerejével. Rátalálnak az újban az ősire, a mai anyagyilkosban ráismernek Oresztészre, nappali fényben is látják azokat, akiket Nietzsche „az éjszaka szülöttjeinek" nevez: az agresszivitás, a szexualitás, a csalárdság és az elmúlás alakjait (Nietzsche, 1988). A szellemnek nem a divat, hanem a nagyság a természetes közege. Nagyság csak versenyben terem. Mivel a kezdet mindenkiben benne van, mindenki naggyá lehet. De csak akkor lesz nagy, ha kitart, és harcol.

Szembe kell mennie a divattal. Sorra bukja el a pályázatokat, visszautasítják kéziratait, Hirsch-indexe alacsony lesz, könyveihez nem talál kiadót, nem kap díjakat, nem hívják key-note speakernek sehova. De nem lesz egyedül. A hasonló megtalálja a hasonlót. Paradox módon az ellenfele lesz a szövetségese. Aki tudja, hogy csak akkor lehet nagy, ha versenytársai is nagyok.

A verseny, szemben a divattal, kiválogatja legjobbakat, akik kölcsönösen kiemelkedő teljesítményre sarkallják egymást, miközben kölcsönösen mérséklik is egymást. A verseny gondolata szembe száll az egyeduralommal, származzon az egyetlen embertől, aki lehet akár zseni is, vagy származzon a tömegtől, mely a divat elve alapján szerveződik.

Minden tehetségnek küzdve kell kibontakoznia, szabályt kell szegnie, kánont kell törnie, ellen kell állnia a divat diktátumainak. Az internet egyszerre nehezíti és könnyíti a kiválóság emancipációját a divat hatalma alól. Könnyíti, amennyiben az internet nem ismer határokat, s tele van kis világokkal, melyek az egész világra nyitottak. Nehezíti a helyzetet, hogy az interneten a közösségi hisztériák, járványszerűen terjedő kulturális mémek is ott vannak, melyeknek semmi közük a lényeghez.

Befejezésül nem jut eszembe jobb tanács, mint Vörösmartyé volt, aki felvéve a sors kesztyűjét, felszólít arra, hogy

Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit

Agyunk az ihlett órákban teremt

S ha összehordtunk minden kis követ,

Építsük egy újabb kor Bábelét,

Míg oly magas lesz, mint a csillagok.

S ha majd benéztünk a menny ajtaján,

Kihallhatók az angyalok zenéjét,

És földi vérünk minden cseppjei

Magas gyönyörnek lángjától hevültek,

Menjünk szét mint a régi nemzetek,

És kezdjünk újra tűrni és tanulni.

 

Csepeli György - nepszabadsag.hu

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti munkahoroszkóp 2020.július 13-tól 19-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-07-13
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, minden megérint minket. Együtt érző, empatikus hajlamunk megnyilvánul, örömmel hallgatjuk végig a munkatársak panaszait. Ne osztogassunk kéretlen jó tanácsokat! Ma a lábunkra kell jobban vigyáznunk, ezért jobban tesszük, ha kényelmesebb lábbelit veszünk fel. Jó ötlet a talpmasszázs is, ami egész szervezetünket remekül felfrissítheti. Jót tesznek a frissítő lábfürdők, használjuk az élénkítő citromos, vagy narancsos fürdősót.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-07-11
  Ma bizonytalanabb, szórakozottabb hangulatban leszünk, a munka sem megy úgy, ahogyan máskor. Több útmutatást igényelhetünk a főnökünktől. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk rá, de ne zaklassuk feleslegesen! Ma a káposzta vagy a spenót nagyon fontos vitaminokkal láthatja el szervezetünket. A káposzta segíthet a zsírégetésben is, ha sokat fogyasztunk belőle, akkor könnyebben fogyhatunk néhány kilót.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek