Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Pályázati felhívás
2012-04-12 09:51
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Pályázati felhívásSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

 

 

 

 

Pályázati feltételek

 

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tenni:

 

a) magyar állampolgárság;

 

b) magyarországi lakóhely;

 

c) büntetlen előélet;

 

d) rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása;

 

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;

 

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázók vonatkozásában; a pályázók hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

 

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

 

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

 

A támogatás formája, mértéke

 

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja saját költségvetése terhére, a középiskolai tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

 

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy - a szerv választása szerint - étkezési utalvány biztosítása;

 

b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000,- Ft értékben - ruházkodási segéllyel;

 

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4.500,- Ft értékhatárig);

 

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:

 

 

3,00 - 4,00 tanulmányi átlag
esetén nettó 2.000,- Ft/hónap
4,01 - 4,50 tanulmányi átlag
esetén nettó 3.000,- Ft/hónap
4,51 - 5,00 tanulmányi átlag
esetén nettó 4.000,- Ft/hónap
összegben.

 

Egyéb tudnivalók

 

A pályázatot 2012. július 31-ig kell a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének megküldeni.

 

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

 

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik. A Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

A pályázatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

 

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje 2012. augusztus 31.

 

A pályázatot nyert tanulókkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

 

Összefoglalva a pályázat benyújtásához szükséges:

 

- Személyi igazolvány és lakcím kártya másolata

 

- Erkölcsi bizonyítvány (ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg a pályázat benyújtásáig, akkor a postán kapott szelvény fénymásolatával lehet igazolni, hogy folyamatban van a megkérés.)

 

- Iskolalátogatási igazolás

 

- Év végi bizonyítvány másolata (hitelesítve az iskola által)

 

- 1. Hozzájárulás az érintettől (nagykorúak esetén)/szülőtől/gondviselőtől, amely azt tartalmazza, hogy az alkalmassági vizsgálatokat elvégezheti a Rendőrség.


- 2. Hozzájárulás az érintettől (nagykorúak esetén)/szülőtől/gondviselőtől, amely azt tartalmazza, hogy engedélyezi a személyes adatainak a kezelését.

 

- 3. Hozzájárulás az érintettől (nagykorúak esetén)/szülőtől/gondviselőtől, amely azt tartalmazza, hogy a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

 

- Önéletrajz a pályázótól, mely tartalmazza az elérhetőséget is (levelezési cím, telefonszám), illetve azt, hogy milyen rendészeti iskolában kíván továbbtanulni érettségit követően.

 

- Orvosi alkalmassági vizsgálathoz elengedhetetlenül szükséges papírok (egy évnél nem régebbi):

 

Ø házi orvosi igazolás betegség előzményekről

 

Ø 12 csatornás EKG vizsgálat

 

Ø Labor vizsgálat (vér, vizelet)

 

Ø Tüdőszűrő eredmény

 

Ø Szemészeti szakorvosi vizsgálat

 

Ø Hölgyeknél nőgyógyászati citológiai vizsgálat/Uraknál urulógiai vizsgálat

 

 

A fizikai alkalmassági vizsgálat teljesítéséhez az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet I. korcsoportjára vonatkozó követelményrendszer az irányadó.

 

 

Címünk: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
4400, Nyíregyháza, Bujtos u. 2. Humánigazgatási Szolgálat

 

A Borítékra írják rá: Középiskolás pályázat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-42/524-600/30-27-es telefonszámon Tisza Katalin közalkalmazottól kérhető.

 

C-PRESS - szon.hu

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Tanító pofonok - Így ne legyél ezotroll
  Ne aggódj, nem Makarenkó előtt akarok főt hajtani! Sallert sem ígérek senkinek, még annak sem aki egyébként megérdemelné, mert mi van, ha mégsem az a legjobb megoldás? A tanító pofon ugyanis létezik, de én nem helyeslem. Ettől ő még köszöni szépen jól van. Sőt, a sok ezónyálon csúszó spiricsiga még kiemelt figyelmével eteti is a pofonosztókat. Bocs, én nem állok be a sorba. Nem kérem a pofont és oda állok amellé, aki a pofont kapja. Elterjedt egy eléggé idealista, félre...
  image
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-20
  Ma érzékenyebbek leszünk a megszokottnál, ezért könnyebben megsértődünk. Vigyázzunk jobban egymás lelkére, mert a ma ejtett sebek nehezebben gyógyulnak. Ne ma provokáljunk veszekedéseket! Ma érzékenyebb a gyomor területe, ne végezzünk operációkat ezen a területen! A gyomorproblémák, emésztési problémák gyakran javulnak, ha néhány napig csak zöldségfélét fogyasztunk. A gyümölcskúrák nem túl jók, hiszen savasítanak.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-06-19
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, mindent a szívünkre veszünk. Akár ok nélkül is megsértődünk. A békülés nehéz lesz, inkább duzzogva vonulunk félre. Nincsenek ínyünkre az új helyzetek, új arcok. Ma azt tapasztalhatjuk, hogy felszaporodik a víz szervezetünkben. Néhány kilóval többet mutat a mérleg, de nem kell pánikba esnünk, hiszen ez nem valódi súlygyarapodás. Megtehetjük, hogy csalánteát iszunk, - kúraszerűen ? hat héten keresztül.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-06-18
  Ma már nyugodtabb hangulatban leszünk, - nyoma sincs már bennünk a tegnapi feszültségnek. Türelmesen dolgozunk, és az sem ráz meg nagyon, ha sok munkával kell megbirkóznunk. Ma érzéki hangulatban leszünk, így minden olyan szépségápolási praktikát élvezünk, amely egyben kellemes is. Jó ötlet egy finom masszázs, s ha már masszíroztatunk, akkor kérjük meg a masszőrt, hogy tápláló krémmel végezze a műveletet!
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-06-17
  Ma már lassabbak leszünk, eltűnik a tettre készség. Több időre van szükségünk a munkahelyi teendőkhöz, lassabban érünk be reggel. Érdemes korábban kelnünk, hogy mégis mindenre legyen idő. A mai nap egészségügyi problémája a fogak érzékenysége lehet. A fogfájás, rosszindulatú gócok sok más problémának lehetnek előidézői a szervezetben. Gyulladásos folyamatok, hajhullás alakulhatnak ki következményképpen.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek