Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Pató Selam: Szemtől szemben a Jobbikkal (beszámoló kerekasztal-beszélgetésről)
2011-09-06 07:41
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Pató Selam: Szemtől szemben a Jobbikkal (beszámoló kerekasztal-beszélgetésről) Konszolidált, de fülledt szauna-hangulat jellemezte azt a kerekasztal-beszélgetést, melyre 2011. augusztus 18-án került sor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A csaknem éjszakába nyúló, SZEMTŐL-SZEMBEN A JOBBIKKAL címmel megrendezett esemény, Száva Vincének, az ÉKE elnökének már nem első kezdeményezése párbeszéd kialakítására a szélsőjobb, s a politikája által legdrasztikusabban érintett kisebbséget képviselők néhánya (közel 30 fő) között.

 

 

 

A roma oldalról meghívottak részvétele mellett ezúttal nem csupán vitafórum szerveződött, a Jobbikat szóvivőként képviselő Mirkóczi Ádámmal, hanem egy Vona Gábornak, a Jobbik elnökének megfogalmazott petíció átadására is sor került.

 

Száva Vince köszöntőbeszédében elmondta: Magyarország életét és jövőjét hívatott magába foglalni az, hogy mit teszünk az előítéletek és a rasszizmus ellen. Hazánk békéjének felforgatásáért felelőssé téve a Jobbikat, úgy fogalmazott: nekik köszönhető az az út, melyre léptünk, azaz az itteni üldöztetéseknek az a mértéke és jellege, mely miatt világviszonylatban is éles bírálat éri hazánkat, más európai és amerikai országok vezetőinek részéről, s ez negatív kihatással bír gazdasági presztízsünkre is. Hangsúlyozta: a Jobbik kormányzati ténnyé válása önös politikai érdekeket tart evidenciában, s kiteljesedése Magyarország végét jelentené, visszaidézve a sokak életét követelő régi időket. Ezen az alapon hívta fel a figyelmet össztársadalmi közös érdekünkre, hogy falakat állítsunk a rasszizmus törekvései elé, - amelynek egy üzenet értékű eseménye kell, hogy legyen a jelenlegi párbeszéd is.

 

 

A mára kialakult helyzet előzményeinek feltárásában beszélt a szociális és gazdasági válsághelyzetről, melybe sodródott az ország, s aminek következtében a bűnbakkeresés ténye felmerült mint szükségszerűség. A beszélgetés központi témájaként szereplő párt tüneteihez sorolta a mások lejáratására, kiirtására valóm uszítást, annak a nyíltságnak az alapján, mellyel a Jobbik s a hozzá közel álló civilszervezetek teszik a dolgukat, példának okáért az, a Magyar Gárda idején elhangzott kijelentés is felmerült, hogy fizikai támadásba készülnek kezdeni. Az ÉKE elnöke beszédében joggal kritizálta a parlamenti tényezőként megjelenítődő Jobbiknak azt a hozzáállását, hogy mindez ellen nem emeli fel a szavát, miközben az elfajult feszültség a magyar nép túlnyomó többségének életét megkeseríti. Mindazonáltal hangot adott annak a reményének, hogy mi mind, jó szándékú és párbeszédre kész állampolgárok, sikersorozatra kell, hogy legyünk ítélve, bízva abban, hogy a meghívott képviselő úr megérintetté válik a beszélgetés során részünkről elhangzottaktól.

 

 

Az Európát, sőt az egész világot megborzongtató gyöngyöspatai eseményeket követően - mondta Száva Vince -, ki kell nyitni a szemeket és felébredni, mert ha nem, úgy visszafordíthatatlanná válnak a tétlenség következményei. Beszélt továbbá arról a mély lelki válságról, melybe az ottani emberek zuhantak a Szebb Jövő Alapítvány fekete ruhás, ostoros, harci kutyás embereinek menetelése átélése miatt, ahol roma és magyar emberek egyaránt megfélemlítettségben voltak, s a felnövő helyi gyermekek súlyos tünetekben megnyilvánuló és maradandó lelki sérüléseket szereztek. Az ország gazdaságát is destruktívan érintő presztízsrombolás ered a gonosz tevékenységek folyamatos megjelenítéséből. Az előadó e ponton emlékeztette a jelenlévő kormányszóvivőt arra is, hogy roma őseink nem csak harcoltak és életüket is adták e hazáért, de az utak és épületek is legnagyobb részt az ő kétkezi munkájukból épültek fel. Annál elfogadhatatlanabbak azon elméletek, melyek megfogalmazódhatnak a cigány társadalom számára megvalósítandó munkatáborok címszó alatt, vagy kitiltással, elűzéssel fenyegető alakokban, amelyek ideológiáját csak erősíti a köztudatban a kisebbségek ellen túlhangolt propaganda.

 

Adjuk tovább -, szólított fel Száva Vince -, hogy az utolsó időkben vagyunk, eljött az összefogás ideje, amikor védekeznünk kell a rasszizmus ellen. Hogy erre a cigányság részéről mi lehet a legüdvösebb? Az előítéleteket leghatékonyabban az a magatartásforma bonthatja le, ha fel tudunk állítani magunkról olyan mintaértékű magyar állampolgár képet, amelynek tetteinkkel adjuk látható jeleit. S mivel a történelem tanulsága szerint az országos mértékű nagy problémákat mindig a tömeg oldotta meg, szükség van demonstrációkra, sokunknak sokhelyütt, a törvényes kereteken belül. Minden törvény-adta lehetőség eszközével meg kell akadályoznunk, hogy a történelem megismételje önmagát, s megállíthatatlanul egy újabb vészkorszak következzen be. Ennek a gátszabásnak a részeként szeretnénk azt tapasztalni, hogy a Jobbik is a magyarországi össztársadalom érdekeit képviseli.

 

 

A beszédet követően Dr. Horváth Ferenc jogász (a RROE elnöke, ezúttal magánszemélyként) a Jobbik tömegmozgalmának keletkezéséről, kibontakozásáról és tevékenységének attitűdjeiről tartott előadást, elsősorban a jelenlévő roma meghívottak számára. Kivételesen jól felépített, logikus, átlátható, kronologikus összefoglalójában nem csak a kormánytényezővé vált szervezet történetét vázolta fel, de idézett hivatkozásokhoz kapcsolva észszerű, feleletet jogosan követelő, elkerülhetetlen kérdéseket is megfogalmazott. Néhány kiragadott informatív tény az ismertetésből:

 

- 2003. október 24.) a Jobbik párttá alakulása. Karácsonyra időzített első megnyilvánulásuk, mely a vallásszabadság tiszteletben-tartásának kötelezettségét kérdőjelezi meg, amennyiben monopolizálja az államvallást. Ekkoriban kerül nyilvános szóváltásba Pörzse Sándorral annak vonatkozásában, hogy az ideológiákból fakadó indulatok vajon ketrecbe tarthatóak-e?

 

- 2004.) Globális gazdasági helyzetünk, piacképes szerepünk megőrzése bár megkövetelte az EU-hoz való csatlakozást, a Jobbik ezzel ellentétes állásfoglalást alakított ki.

 

- 2006. ) A Jobbik még nem elég erős, de a MIÉP már gyengül. Az árpád-sávos irányzatot megteremtő Magyar Mérce, valamint a Harmadik Út kampány-szlogenű események ideje. szeptember 17.) A cigánybűnözés fogalmának felelevenítése, mely ellentmond annak a joggyakorlatnak, hogy nem a származás, hanem a tett számít. A Kossuth-téri és MTV Székházas események sorolhatók még e naptári évbe érdemlegesen, melynek vezérfigurája az átszínezések dacára is vitathatatlanul Toroczkai László volt, s politikai erő mozgatta a tömeget.

 

- 2007.) A Bethlen-program bemutatása, a Szent Korona Tan jogfolytonosságához való visszanyúlás. A „társadalmi asszimilációra nem alkalmas csoportok" fogalmának bevezetése. A „cigánybűnözés" szlogenje alatt, ellenségkép felmutatására épülő tömegbázis felépítése, mely a láthatóan jellegzetes rasszjegyeket tekintve egyszerű mechanizmus. Kezdeményezés a rendőrségen belüli cigányvonal újraélesztésére. Magyar Gárda megjelenése (hozzá kapcsolódva az ÉKE demonstrációja) fémjelzik még ezt az évet.

 

- 2008. szeptember) az EP lista jelöltje Morvai Krisztina lesz -, közrejátszanak ebben a hamisított választási cédulák - stratégiailag a Jobbik sikerét erősítő - lelepleződései.

 

2009. június 14.) Együttműködési Szerződés a Szlovákiában magyarbarát Toroczkaival, aki hazánkon belül nem tulajdonít az ottaninak megfelelő mértékű érzékenységet a hazánkban élő kisebbség sorsa iránt -, valamint Budaházyval, aki 2001-ben a Magyar Revíziós Mozgalom alapítója, s annak a Hunnia Mozgalomnak részese, amelynek keretei közt elhangzott a hatalomátvételre való fizikai felkészülés fogalma. Együttműködési Szerződés a Magyar Gárdával, és a Hatvannégy Vármegye Mozgalommal.

 

2010. január 16.) A „Radikális változás" program bemutatása. Vezér-szlogenje a „Segély helyett munkát", mi szerint fizetésben mindenki csak munkájáért részesülhet -, felveti annak átlépett kérdését, hogy milyen forrásból került volna kifizetésre a kiadott munkák költségviselése? Megfogalmazódott a „munka és az oktatás világán kívül élők" terminus technikusa, s a nyomor okozta apátiából való kiútkeresés a cigányságot helyezte felmérése fókuszába. Ezekkel összefüggésben létérvényt nyert az a szentencia, hogy a bűnözés nem genetikai meghatározottság. Május 27.-én a Duna TV-ben 6-8 óra közt elhangzik Vona Gábor azon kijelentése, hogy a cigányság kitermelte maffiózó rétegét.

 

 

Dr. Horváth Ferenc e pontnál azzal a jogos kérdéssel fordult a jelenlévő képviselőhöz, hogy a cigányság vajon direkt szegényedett-e el, akarva került-e bizonyos rétege törvényen kívül a megélhetési bűnözés formáival? Az előadó felelevenítette a Jobbiknak azon kijelentését is, miszerint a cigányság a többségtől eltérő mentalitásával elérte a többségi társadalom tűrésküszöbét. Szót ejtett a rablóversenyes kapitalizmusról, melyben a nagytőkével való lepaktálás nem a cigányság bűne, s többszázezren milliárdosokká váltak általa, számlálhatatlan ismert és ki nem tudódott példa van a közvagyon elherdálására, melyet szintén nem a cigányság preferált: ezekkel éles kontrasztban a cigányság túlélési akciót folytat csupán -, hangsúlyozta Dr. Horváth Ferenc -, összefüggésben azzal a „parazita" fogalommal, mellyel a Jobbik engedte ki a palackból az erőszak szellemiségét. Beszélt arról a kontraszelekcióról is, melynek jelei mutatkoznak meg a házi-őrizetes büntetés-letöltés rendszerében és abban is, hogy teret kapnak büntetett előéletű személyek is a Parlamentben. Utalt Volner Jánosnak arra a döbbenetes párhuzamára, mely szerint a cigányok gyermekvállalása a közbiztonság romlásához vezet, s az integrációnak arra a feneketlen kútjára, melynek nyitányaként is tekinthető lenne a Szegedi Csanád által prezentált Országos Cigány Módszertani Központ megvalósulása.

 

- 2011. május 1.) a közrendvédelmi egységek területi alapon működő csendőrségének létrehozása merült fel végezetül a kronológiában, mint értékelendő felvetés: ki és miből működtetné, mi a jogköre, hová tartozik: ha az önkormányzatokhoz, akkor milyen összefüggése mutatható ki az erőszak-monopóliummal? A jogász doktor előadása zárszavaként kiemelte azt a médiaképes extrémizmust, mely az előítéletességet a nemzeti büszkeségre építi, s aminek következménye a feszültségek gerjesztése és gyakorlati megvalósulása. Az elhangzott súlyos kérdéseket szépen oldotta László Mária költő, újságíró vers előadása, az esemény „félidején".

 

 

„A magyar nép megbékéléséért és érdekében" zajló vita első részletében Mirkóczi Ádám kormányszóvivő úr reflektált az addig elhangzottakra. Retorikai, kommunikációs szintű fordulatként határozta meg, hogy pártjuk leszámolt az évtizedes tabukérdésekkel, melynek módszere fokozatonként 1) a ténylefektetés, 2) a diagnosztizálás, 3) a gyógymód -, élt kétértelmű hasonlattal, amennyiben vesszük a bátorságot, hogy a cigányságot a betegség fogalommal állítsuk analógiába -, lévén, hogy beszélgetésünk témája a nép sorsa volt. ?Majd a képviselő hibaként jelölte meg azt, hogy a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat esélyt ad a Jobbikkal való összemosásra. A Magyar Gárda mentségére hozta fel, hogy mindössze egy alkalommal voltak büntetve, tiltott egyenruha-viselésért, s hogy a büntetett előéletűeket eltávolították soraikból (ezzel önkéntelenül alátámasztva, hogy ilyenek is voltak). Pártjuk presztízsének védelmében úgy nyilatkozott: volt rá precedens, hogy törvénytisztelő cigány állampolgárok kérték konfliktuskezelő segítségüket.

 

Fontosnak érezte elmondani a gyöngyöspatai események előzményeit, nevezetesen a Vona Gábor által ott tartott lakossági fórumot, amelyet követően két héttel később tűnt fel a színen a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület magánakciójával. Állítása szerint a jogvédő szervezetek félretájékoztatták a cigányságot, ezzel összefüggésben jelenhetett meg a Véderő, az Amerikai Nagykövetség, a Titkosszolgálat, s további prominens képviseletek. A cigánybűnözés fogalmához kapcsolódóan elmondta, hogy nem számítottak miatta „médiaricsajra" -,, hiszen az egyenruhás bűnözés is törvény hatálya alá tartozó fogalom, a csendőrség intézményének felelevenítése mellett szót emelve pedig más európai országok gyakorlatára hivatkozott, akik éppen hatékonysága miatt vették át azt hazánktól.

 

 

Beszámolt arról, hogy 2010. novemberében Hegedűs Gáborral cigány-magyar együttműködési bizottság létrehozására adtak be javaslatot, amely a többi kormánypárttól totális elutasításban részesült, véleménye szerint két okból: egyfelől, mert megalakulása a Jobbikat tette volna sikeressé. Másfelől, mert meglátása szerint a mai Magyarországban a nyugdíjasok és a cigányság az a két társadalmi tömb, akik a választások eredményeit képesek eldönteni, akik ilyen érdekek szolgálatában megvásárolhatóak, - ezért a választásokon egymással versenyképes pártok egyikének sem célja a cigányság felemelése, az annak érdekében tett kezdeményezések támogatása, amelyet az ő szociológusi szemszögéből elsősorban felmérésekkel lehetne megalapozni

 

 

Mai hazai társadalmunk legsúlyosabb problémájaként a cigányság és magyarság együttélését jelölve meg, melynek útját a leszakadt réteg integrálásában látja, valamint a tárgyalóképes cigány felsővezetőség lecserélésében. Kérdésemre a képviselő úr pontosította illetve kiegészítette ezt a kitételét annyival, hogy ennek végrehajtása magának a cigányságnak a privilégiuma. Mirkóczi Ádám hangsúlyozta a cigányságon belül kimutatható megélhetési gyermekvállalás létezését, azonban nem érvelt azzal a megállapításommal, hogy ez a többségi társadalomban ugyancsak létezik, ha nem is látványosan, mint a cigányság máig is legtöbb helyütt periférián illetve kolóniákba élni kényszerülő csoportjainál. Érzésem szerint az intellektuálisan erősen kontrollált reakciók mellett is heves ellenszenvet váltott ki a jelenlévőkből a képviselő úr azon gondolatmenete, mely szerint felelős családmodell híján a maximálisan közmunkára alkalmas cigányság szubkultúrájában a gyermekek nem látják szüleiket dolgozni és testvéreiket tanulni, s ezen otthoni nyomorban felnövekvő generációkból bűnözők termelődnek ki. E folyamat megmásítására azt a megoldást szándékozik felvázolni a Jobbik, hogy bentlakásos iskolákat hoz létre. Kormányszóvivő úr e ponton Böjte Csaba Testvér példájával élt, s hangot is adtam azon észrevételemnek, hogy nagyon hibásan -, hiszen nem állítható párhuzamba az árvák és utcagyerekek felkarolása, értékes életre való felelősségteljes felkészítése azzal az alternatívával, hogy a cigány gyerekeket saját kultúrájukból kiszakítva, gyökereiktől elválasztva, anyanyelvük elsajátításától és használatától elidegenítve, identitásuktól megfosztva nevelje az e tervet megvalósítók intézményrendszere. Arra a felvetésemre, hogy miért nem a veszélyeztetett területek nyomorának komplex módon való kezelése illetve megoldása a cél -, kormányszóvivő úr reakciója értetlenkedést fejezett ki, agyonhasznált frázisok idézésével helyettesítette az elvárható érdemleges reflektációt, melyet nem tekinthettünk kielégítőnek.

 

 

Válaszát átvezette egy nem-hivatalos érvényű, hatodik osztályos cigány gyermekek körében végzett körkérdésre, mely szerint a „mi szeretnél lenni, ha felnősz?" - kérdésre, a gyermekek részéről három válasz fogalmazódott meg: kamatos (értsd: uzsorás), gyerek-gyáros (értsd: megélhetési gyermekvállaló), és a lányok egy szűkebb köréből további egy alternatíva. Önálló esettanulmány megírására kívánkozik e téma: mert ha hitelt adunk a képviselő úr ezen elbeszélésének, az nagyobb bajt tár fel, mint ha nem! Az ugyanis azt jelenti, hogy hazánkban 12-13 éves korukra a cigány gyermekeket arra a látásmódra juttatja a társadalom, és amit benne realitásként megvalósulva tapasztalnak, hogy a túlélést tűzzék ki életcélul. Elkerülhetetlenül eszembe jut e sorok írásakor, ami az auschwitzi haláltábor felszámolásakor elhangzott az ottani cigányok tömegeinek ajkáról: „Csak élni szeretnénk!" Ugyanez köszönne vissza három emberöltővel később, a roma gyerekek életcéljában, ami nem lehet több, mint ami az életben-maradást szolgálja? Egész társadalmunk közös felelőssége ez, ha így van valóban!

 

 

Ahogyan Dr. Horváth Ferenc is beszélt az alternatívák teljes hiányáról, és kifejtette, hogy a cigányok körében a szülés ösztönből fakad, s nem kevesebbet, mint a túlélést szolgálja! Jogosan hangsúlyozta azt is, hogy az oktatás, esetleges bentlakásos megoldásokkal is fejlesztésre szoruló terület -, azonban a cigányságot nem lehet egyfajta gyermeki állapotban tartani. Ha van forrás e területek fejlesztésére, akkor mi magunk vagyunk illetékesek létrehozni a szociális felzárkózást is támogató intézményeket, saját roma szakembereinkkel, munkaerőkkel. Mirkóczi Ádám azon megállapításához kapcsolódóan, hogy a szociális háló által nyújtott segély összegének csaknem azonos mértéke a minimálbérrel nem ösztönzi munkavégzésre a romákat, s e hibás életmodellt el kell törölni -, a jogász doktor joggal bírálta a munkaprogram-finanszírozó források hibás felhasználási módját, amely nem piaci kereslettel rendelkező értéket teremtő munka kifizetésére van alkalmazva, hanem a közmunkaprogram keretei közt csaknem fölösleges feladatok elvégzésére, mint pl. az erdőirtás.

 

 

A RROE elnöke magánszemélyként való értékes hozzászólását követően Száva Vince ÉKE-elnök petíciót adott át a kormányszóvivő úrnak, Vona Gábor elnök őr részére. (Mellékletként olvasható.) Továbbá projiciálta, hogy kártérítést fognak követelni a cigány-zsidó társadalommal szemben elkövetett sérelmekért, a gyöngyöspatai események lelkileg maradandóan károsodást szenvedettek számára. Beszélt arról a társadalmi gondolkodásmódot formáló negatív ösztönző erőről, amellyel az bír, amikor egy közszemély nyíltan vállalja a cigányozást, uszítást, a cigány társadalom kiirtására irányuló rasszista cél neonáci eszméjét, amely a világhálón máig megtekinthetően jelen van, és beültetődik az emberekbe. Azt sem hagyta szó nélkül, hogy a szerbiai, romániai, erdélyi magyar-bántalmazások alkalmával a Jobbik képviselete nem érkezett a helyszínre a magyar kisebbség sértettjeinek érdekeit képviselni, azt a szerepet az ő szervezete vállalta magára. Száva Vince ezen felül azt állapította meg, hogy a Jobbik uszítást valósít meg, s ez alól az a gyakorlat sem kivétel, hogy bűnöző szimpatizánsaik iránt nem foganatosítanak olyan eljárást, mely precedens értékű.

 

Mirkóczi Ádám a beszélgetés során ezúttal legalább tízedik alkalommal védte pártját azzal a magyarázattal, hogy a Jobbik valójában a rá épülő más szervezetek áldozata. Arra a kérdésre, hogy a Jobbikban nincs-e előítélet, azzal a hatásos frázissal reflektált, miszerint a tapasztalat nem előítélet, majd visszakapcsolta mondandóját a gyöngyöspatai események előzményeihez, melyekben őszerinte a mostanra lelkileg sérelmeket szenvedett fiatalok ugyanazok, akik miatt a szóban forgó községben élhetetlen lett az élet. Észrevételemre, hogy ez az általánosítás nem feltétlenül kell, hogy fedje az igazságot, kormányszóvivő úr volt szíves felülvizsgálni kijelentését. Tárgyilagos közlésmódba foglalt helyzetelemzését követően Száva Vince megállapította, hogy a Jobbik folyamatosan megvalósítja a gyűlöletbeszéd fogalmát, mely ma már törvényileg szabályozott és büntetendő.

 

 

Dr. Horváth Ferenc a jogász szemszögéből világított meg tényeket a beszélgetésben felmerült korábbi témák kapcsán. A csendőrség kétségekkel teli intézményes működtetésével kapcsolatban ismertette a magyar jognak azt a részét, amely szerint a tetten ért bűnös fogva tartása a hatósági személy érkezéséig olyan állampolgári jog illetve kötelesség, mely spontaneitáson alapul, - ellenben azzal a propozícióval, hogy szervezetten figyeljék meg az előfeltételezett bűnelkövetőket, és elfogásukra/fogva tartásukra készüljenek -, mely ellentmond a spontaneitás kitételének. A felvonulásos esemény kapcsán is konfrontálta a magyar jogrendszer szabályozását, amely megadja a választási lehetőséget az állampolgároknak hogy eldöntsék: részt szeretnének-e venni a gyülekezés törvénye hatálya alatti rendezvényen -, ellenben a kampányvonulás helyszínén megvalósult szituációval, ahol az állampolgároknak nem volt választási lehetőségük. Nyugalmazott rendőrként szóba hozta annak a ténynek az emlékét is, hogy a Jobbik harmadik hevesi képviselője, Schneider Tamás korábban szkinhedként cigánybántalmazást követett el.

 

 

Száva Vince ugyancsak felidézte annak a személynek esetét, aki a Jobbik égisze alatt tette meg legendássá vált fenyegetését: „Megöllek téged te rohadt cigány családostul, és a véreddel fogom kifesteni a házadat." Utalt arra a galgagyörki drámára is, melyben a szemtanúk a cigányok elleni támadás elkövetőiben a Magyar Gárda előző este látott tagjaira ismertek, és elmarasztalta Mirkóczi Ádámnak azt a megnyilvánulását, mellyel véleménye szerint védelmébe vette a Kuruc Infó orgánumot. Képviselő úr elfogadhatóan indokolta a beszélgetésben korábban vitatható alakban felmerült kiadvánnyal való relációját, mint naprakész tájékozottságának hivatalból adódó kritériumát. A beszélgetés végéhez közeledve azonban visszakapcsolt még a csaknem középpontba került gyöngyöspatai eseményekhez -, és élt annak a gyanújogával, amelyet kifejezésre is juttatott, hogy a község „félő" cigányai cigányvezetők által lettek felbujtatva. Az e tárgyból kibontakozó vita Mezei Sándorné hozzászólásába ívelt át, aki a beszélgetés alatt készített jegyzeteiből összefoglalást fogalmazott meg a cigányság aspektusából kulcsfontosságú tényezőkből.

 

 

A fórumot Dr. Nagy László professzor híd-építő tendenciájú gondolatai terelték a közös problémakezelő készség medre felé, aki nagyszerű záró akkordként ültette a jelenlévőkbe azt a törekvést, hogy egymás mind fokozottabb megismerése lehet az az út, ami a konstruktív irányba vezet, s ennek legbiztosabb alapja az oktatás, az ismeretek adása, ismeretterjesztő kiadványok elkészítése és közreadása. Mint kormányzati tényező, a nemzet egészéért felelősen, ez a Jobbiknak is a cigánysággal közös, reális célja lehetne

 

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti általános horoszkóp 2019.november 12-től 18-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2019-11-12
  Ma türelmesebb hangulatban leszünk. Torkunk, nyakunk tájéka lesz sokkal érzékenyebb. Jó ötlet, ha nem iszunk túlságosan hideg italokat, nem eszünk jeges édességeket. A hideg a fogainknak sem tesz majd jót, különösen akkor, ha érzékenyebbek a fogaink. Inkább igyunk szobahőmérsékletű innivalót.
 • Heti munkahoroszkóp 2019.november 11-től 17-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2019-11-11
  Ma érzéki hangulatban leszünk, így különösen kedvezőek a szerelmes találkák. Örülünk egy ínyenc vacsorának, egy zenés szórakozóhelynek, és a szex is kedvünkre van, - szeretnénk minden percét kiélvezni. Ma érzékenyebbé válhatnak a füleink! Ha úszni megyünk, és nem szeretnénk, hogy a víz a fülünkbe menjen, akkor viseljünk füldugót. Óvakodjunk attól, hogy huzatos helyen tartózkodjunk! Az érzékeny fülűek viseljenek sapkát, ami védelmet jelent.
 • Heti wellness horoszkóp 2019.november 10-től 16-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek