Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Cigányútra ment tradíció
2010-12-26 12:19
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Cigányútra ment tradícióNem kétséges, hogy a Jobbik a cigányokat "csökkent értékű fajtaként" kezelő nürnbergi törvények szelleméhez igazodik, akár deklarálja ezt, akár nem.

 

 

 

 

Nem tehetek róla, de amióta a Jobbik cigányokkal kapcsolatos megnyilvánulásairól hallok, mármint arról, hogy velük szemben a büntetési tételek súlyosbítását tartaná kívánatosnak, meg akarná állítani "a megélhetési szaporodást", beszüntetné "a féktelen segélyezést", véget vetne "a pozitív diszkriminációnak", illetve: kitiltaná a városokból, állampolgárságuktól megfosztaná, táborokba záratná őket, azóta nemcsak a minden embertelenségtől való viszolygás kerülget, de attól az érzéstől se tudok szabadulni, hogy amit hirdetnek, mégcsak nem is újdonság.

 

Anélkül, hogy plágiummal vádolnám őket (fogjuk fel a nézetek hasonlóságát hagyományápolásként) érveik szinte visszaköszönnek például a Hogyan rendezzük a magyarországi cigánykérdést? című eszmefuttatásből: "A cigány általában dologtalan, munkakerülő, mások nyakán élősködni szerető, bűnözésre erősen hajlamos, a szellemi élet iránt érzéketlen, durva lelkületű, buja természetű, egyszóval faji tulajdonságai homlokegyenest szemben állanak a magyar nép tulajdonságaival, másrészt mind olyanok, amelyek a magyar nép körében nem kívánatosak". Leírhatta volna ezt valamelyik jobbikos honatya is, de a cikksorozat, melyben fenti mondatok olvashatók, a Magyarság (fejléce szerint "a magyar nemzetiszocialista mozgalom napilapja") hasábjain jelent meg 1942. augusztus 18-án, Fehér István dr. tollából.

A jobbikosok itt a 21. században, magam is tudom, nem szorulnak rá, hogy a magyar nácik egykori sajtóorgánumából merítsenek rasszizmust, de ha valakinek cigányügyben spontán módon is ugyanaz jut eszébe, mint 1942-ben a nemzetiszocialistáknak, akkor - ideológiáról lévén szó - , a helyzet talán az általunk feltételezettnél is rosszabb. Igaz viszont, hogy rendelkezésükre állt egy, még fasizmus előtti, egyszerűen csak a hazai ősreakció talaján létrejött hagyomány is, melyből a Jobbik szintén bátran merített. Ennek a hagyománynak egyik jellemző példáját Ady Endre örökítette meg 1907. augusztus 14-én, a Budapesti Naplóban: "Nógrád vármegye már megoldotta a cigánykérdést, röviden, urasan, elegáns módon. Nógrád vármegye a maga cigányait kitoloncoltatja a maga területéről. Eddig van és tovább nincs ez a bölcsesség. (...) Ha minden törvényhatóság átkergeti a határon a cigányokat, akkor Magyarországon nincs cigány, mert Magyarországot a törvényhatóságok alkotják..." A költő-hírlapíró ma természetesen kivívná a Jobbik rosszallását az esethez fűzött kommentárja miatt, hiszen Ady szerint "a cigánykérdés Magyarország európaiatlanságának egyik fájó eredménye", márpedig ez az európaiságot mércének tekintő álláspont ma jobboldalszerte nem túl népszerű.

Vállalható szellemi elődnek tekintenék viszont Rédey László főerdészt, aki a cigányprobléma kezelésében a Jobbikéval igencsak rokon velleitást árult el. Az Est írta meg 1928. augusztus 4-én, hogy Rédey a gondjára bízott erdőben tetten ért egy gombaszedő cigányt, amint gombát szedett s ezért a lovához köttette büntetésül. Az ügyben mégsem ez az eset a Jobbik figyelmére igazán méltó momentum, és mégcsak nem is a kaposvári törvényszék "szigorú" ítélete, mellyel Rédey Lászlóra egy hónap fogházbüntetést, sőt, pénzbírságot is kiszabott. Annál tanulságosabb Rédey fellebbezésének érvrendszere, amelyből szinte árad a pre-jobbikos mentalitás: a főerdész arra hivatkozva kért mentesítést a büntetés alól, hogy amit "elkövetett", voltaképpen nem is bűn, hiszen "egy cigány társadalmilag és politikailag semmiféle értékkel nem bír!"

Ugorjunk előbbre az időben: 1997-be, amikor egy, a Keleti főcsatornához közeli falu iskolájában diszkriminatív módon külön ballagási ünnepséget rendeztek a cigány és egy másikat a nem-cigány tanulók részére. A jobboldal Új Magyarország című lapja az ombudsman és a baloldali sajtó felszisszenését "mondvacsinált" botránynak minősítette, hiszen "a roma gyerekek kilencven százaléka tetves, rühes, ótvaros", tehát szó se volt rasszizmusról, csupán "az egészséges tanulók védelméről". (Volt ennek az ügynek egy fura összetevője is, a vizsgálat tudniillik kiderítette, hogy "a döntés kollektív jellege egyformán érintette a fertőzött és a nem fertőzött cigány tanulókat"). A lényeg mégis az, hogy tizenhárom évvel ezelőtt nem kezeltük a kérdést azzal a fajta "könnyelmű közönnyel", amelyet egy másik nyilas orgánum, a Matolcsy Mátyás szerkesztette Magyarság Útja 1942. március 7-én kora társadalmának felrótt: "a cigánykérdést hazai társadalmunk érthetetlen, könnyelmű közönnyel kezeli, bár a cigányügy árnyoldalai és veszedelmei egyre kényelmetlenebbül nyilvánulnak meg. Minderre azért kellene komolyabban figyelni, mert a cigányság teljesen improduktív, parazita holtréteg a magyar falu és kisváros társadalmának terhére. Hatalmas létszámú, improduktív tömeg ez, amely a magyarságtól tökéletesen idegen!"

Amint ezt leírom, megint hatalmába kerít a déja vu-élmény, és kételkedni kezdek magamban, talán én kutyultam össze a céduláimat, és mégsem az egyik nyilaskeresztes orgánumból, hanem valamelyik jobbikos honatya kampánybeszédéből idéztem volna? Vagy talán Maróthy-Meizler Károly Pesti Újságja volt a szellemi kincsestár, melyben a jobbikosok időről-időre megmerítkeznek? Ott van például A zsidóveszedelem mellett cigányveszedelem is van című, 1942 júliusában megjelent közlemény, amely szerint "a zsidókérdés elindult a megvalósulás felé, elérkezett az idő, hogy a cigányproblémával is foglalkozzunk". Megkérdezték erről Székely József magyar királyi tisztiorvost, mint a cigánykérdés végleges (sic!) megoldásának szakértőjét, aki "a cigány-magyar összeházasodás megtiltását, a cigányok kötelező sterilizálását javasolja." Székely doktor kifejti, hogy tudatában van annak: "követeléseinek megvalósítása sok pénzbe kerülne, és a haszontalan cigánynépség ennyi áldozatot nem ér meg, de az a magyarság, melynek nyakán ez a népség élősködik, és amelyet ezektől az élősdiektől meg akarunk szabadítani, minden áldozatot megérdemel." A lap ebből azt szűri le ideológiai tanulságként, hogy "a cigányproblémát úgy, ahogy van, a jövő munkaállama nem ismerheti el." A magyar náciknak persze a probléma megoldását illetően volt mire támaszkodniuk. 1940-ben jelent meg Ráttkai B. Kálmán Hitlerről szóló, Aki megmentette Európát című ismeretterjesztő műve, s abban ott állt fehéren-feketén, hogy mi a követendő magatartás: "Kevesen tudják a nürnbergi törvényekről, hogy azoknak tiltó határozmányai nemcsak a zsidósággal szemben érvényesek, hanem egyéb csökkentértékű, idegen fajtákkal szemben is, mint amilyenek például a cigányok."

Nem kétséges tehát, hogy a Jobbik a cigányokat "csökkent értékű fajtaként" kezelő nürnbergi törvények szelleméhez igazodik, akár deklarálja ezt, akár nem. Fóbiájuk már az eszelősség határát súrolja, akár csak elődeiké, akik 1941. december 30-án, a Magyarságban már Iványi-Grünwald Béla, a kiváló festő Cigányok karácsonya című rajzának közlését is olyasminek nevezi, ami "felháborítja a keresztény nemzeti magyar közvéleményt". Ezek után persze érthető, ha a Jobbik megoldási javaslatai kísértetiesen egybeesnek a Nemzetőr hasábjain olvasható elképzelésekkel. A lap Nógrádi Levente nevű munkatársa egy tüdővész sújtotta község főjegyzőjének tette fel kérdéseit: "Véleménye szerint mi az okozója ennek a veszedelmes népbetegségnek?" És a válasz: "A tej és a cigányok. Itt sok a tüdővészes tehén, ami pedig a cigányokat illeti, ez a sok dologkerülő, haszontalan cigánynépség mást sem tesz, mint a piacon ácsorog vagy a kocsmákban tölti el a napot. Teleköpködik a földet meg a kocsmák padlóját. Úgy terjesztik a bacilusokat, mintha az volna az egyetlen dolguk!" Arra a kérdésre, hogy mi lehet a megoldás, a főjegyző közli: "ezt a sok mihaszna embert külön táborokba kellene telepíteni, a legerélyesebb rendszabályokkal. Ki kellene tiltani őket a nyilvános helyekről!" A Nemzetőr cikke 1944 szeptemberében jelent meg - abban az évben, amelyről a jobboldal mai vezére nem győzi hangoztatni, hogy akkor, vagyis hatvanhat évvel ezelőtt volt itt utoljára olyan világ, amit követendő példának tekinthetünk.

 

Nyerges András / Népszava

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-07-11
  Ma bizonytalanabb, szórakozottabb hangulatban leszünk, a munka sem megy úgy, ahogyan máskor. Több útmutatást igényelhetünk a főnökünktől. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk rá, de ne zaklassuk feleslegesen! Ma a káposzta vagy a spenót nagyon fontos vitaminokkal láthatja el szervezetünket. A káposzta segíthet a zsírégetésben is, ha sokat fogyasztunk belőle, akkor könnyebben fogyhatunk néhány kilót.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek