Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Jó befektetés iskolába küldeni a romákat
2010-12-01 10:32
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Jó befektetés iskolába küldeni a romákatMagyarországon ma minimális számban jutnak el a felsőoktatásig a romák. Ez más szempontokon túl az országra jelentős gazdasági terheket ró, 19 millió forint kiesést okoz. Az önkormányzati fenntartású Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) műhelykonferenciája az oktatásra fókuszálva arra kereste a választ: milyen beavatkozásokkal lehetne elérni, hogy a roma fiatalok mind többen eljussanak az érettségiig, s így azután jelen lehessenek a munkaerőpiacon.

 

 

 

 

Szinte minden cigány fiatal befejezi az általános iskolát, sokan középiskolába is beiratkoznak, ám elvégezni már nem tudják. Érettségit ma is kevesen szereznek, ebből adódóan a felsőoktatásban is rendkívül minimális arányban tanulnak. Mindez természetesen meghatározza későbbi munkaerő-piaci, szociális helyzetüket is, mikor napjainkban a magas szintű szaktudás és az általános készségek felértékelődtek, a hagyományos szaktudás és a szakképzetlen munkaerő leértékelődött. Nagy feladatot ró a családokra, hogy legalább a következő generáció olyan tudást szerezzen, amellyel érvényesülhet a munka világában. Ezzel a cigányok nagy többsége nem tud egyedül megküzdeni, ezért fontos az intézmények szerepe, a diákokat segítő és támogató ösztöndíjak, illetve a pedagógiai és erkölcsi motiváció, segítségnyújtás – olvasható a FROKK kedden megrendezett konferenciájának sajtóanyagában.

A kutatók számításai szerint az a befektetés, amely lehetővé teszi, hogy egy roma fiatal érettségit szerezzen, jelentős hosszú távú haszonnal jár a költségvetés számára is: mintegy 19 millió forinttal javul az állam költségvetési egyenlege, szemben azzal, mintha megmaradna a 8 osztálynál.

A FROKK műhelykonferenciája az oktatásra fókuszálva arra kereste a választ, hogy milyen beavatkozásokkal lehet érdemi változásokat elérni ezen csoportok középfokú iskolázottságának tekintetében.

Balogh Tímea a FROKK oktatásszervezője. A központban ösztöndíjazással, a tanulmányi ügyek intézésével, tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat lát el, közösségépítő programokat szervez, táborokat, tanfolyamokat, közösségi programokat bonyolít le. A szervezet munkatársa kiemelte: a romákat középiskolai szinten segítő ösztöndíjrendszereket befektetésnek tartják, amely az állam és a társadalom számára előbb-utóbb megtérül. Ugyanakkor fontos a személyes kapcsolat és a komplex, egész életutat végigkísérő foglalkozás. Sajnos gyakori eset, hogy a családi-baráti környezet visszahúzó erő: az ösztöndíjat nem tanulmányi célra használják föl, hanem az ösztöndíjas szülei a család alapellátására fordítják.

Milyen fokú a mai roma-társadalom iskolázottsága, s mi a tendencia?
Minimális azoknak a romáknak a száma, akik eljutnak a felsőoktatásig. A korábbi 5-6 évhez képest viszont az változott, hogy a diplomáig eljutó roma fiatalok már nem csak a segítő szakmákban helyezkednek el, hanem piacképes szakmákat is tanulnak: jogon, közgazdasági iskolában, orvosi egyetemen tanulnak tovább.

Motiváltak a diákok, hogy továbbtanuljanak, vagy éppen a motiváció hiánya miatt nem tanulnak tovább?
A tartós motivációt a legnehezebb elérni. Ennek okai a hátráltató családi minta (a szülőknek általában általános iskolai végzettsége sincs) és romákat érő diszkrimináció a tanárok és a diáktársak részéről. A kutatások egyébként azt mutatják, hogy a középiskolás romák esetében van késztetés a felsőoktatásba lépésre, csakhogy rossz teljesítményük megakadályozza ebben őket.

Hogyan segít ezen az ösztöndíjrendszer, lehet-e a pénz a megoldás? Mit mutatnak a felmérések?
Messing Vera a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa elmondta: utoljára 2006-ban készült az akkori ösztöndíjrendszerről kutatás, amely azt mutatta ki, hogy pont a legrászorultabbak hullottak ki ebből a szociális hálóból. Az ösztöndíjak hasznos, tanulást segítő felhasználását gátolja, hogy vannak családok, akik ezt szociális segélynek fogják föl. A szervezetnek a vidékiekre nem jut anyagi kerete, a családok pedig az alapvető szükségleteikre fordítják a pénzt. A rendszertelen folyósítás pedig megakadályozza, hogy a gyerekek rendszeres különórát fizessenek belőle: egyáltalán tervezni tudjanak.

Mit lehet tenni a pénzjuttatásokon kívül?
A FROKK különböző szabadidős tevékenységeket szervezett: klubokat, mozilátogatást, kosárfonást, cigánytánc-oktatást, stb., de a legfontosabb talán a táboroztatás, ahol a gyerekek élményt és barátokat szereznek és megtanulják szabadidejüket értelmesen eltölteni. Ezek a programok, rendezvények mind-mind a cigány identitás kialakítását-megtanulását és megőrzését szolgálják. Csak a cigány hagyományok elsajátításával és őrzésével lehet hosszú távon eredményeket elérni. Azonban nem a szegregáció módszerével, elkülönítve a cigány osztályokat, mert akkor nincs húzóerő, csökken a teljesítmény. Arra is meg kellene tanítani a fiatalokat, hogy hogyan reagáljanak a többségi társadalomban őket óhatatlanul érő előítéletekre, a diszkriminációra.

Földi Rita pszichológus, a Budapesti Károli Református Egyetem oktatója, aki 2002-óta foglalkozik a romák oktatásának kérdéseivel és problémáival elméletben és a gyakorlatban. Hírügynökségünknek elmondta, nem lehet a romákat a család ösztönzése nélkül az oktatási rendszerben tartani.
„A család nélkül nem tudok erről a kérdésről gondolkodni” – szögezte le a pszichológus, majd hozzátette: a másik legfontosabb szempont, hogy a tanulási motivációt kisgyermekkorban kell kialakítani, a középiskolában már késő. Ott, az ösztöndíjprogramok által, már csak a rendszerben való benntartás lehet a cél.

Mit lát a pszichológus, miben más a roma-gyermek mint a „pusztán” hátrányos helyzetű? A speciális nehézségekből kifolyólag mik volnának a feladatok a korai életszakaszban?
Az értékpreferenciák másképp alakulnak a roma gyermekeknél, mert családjuk értékrendje is más. A beszédfejlődésük és a vizuális figyelmük is elmaradott a többségiekhez képest. Csak a dolgok részleteit veszik észre, s nem értik meg, amit az ember mond nekik. „Nem mindegy, hogy milyen közegben van a gyermek – mondja a szakértő. Meg kell teremteni számukra a „megfelelő ingerkörnyezetet”. Éppen ezért korábban kellene őket bevonni az oktatási rendszerbe, már 3 és fél - négy évesen. Az alapszocializáció elengedhetetlen az esetükben, s ez az óvodák, vagyis az óvónénik feladata. Az általános iskolában a délutáni foglalkozások segítenének a társas alkalmazkodás fejlesztésében. Amellett a cigány kultúra őrzése és a mozgásfejlesztés is nagyon fontos. Ezek a gyakorlatban alkalmazott projektünk alapján nagyon hatékony fejlesztések. Föltéve, ha időben kezdjük el azokat.

Éppen ezért dolgoztunk ki egy tehetséggondozó mentorálási programot – mondta Földi Rita – amelyik átfogó módon kezeli a roma-oktatást. Örömmel látom, hogy kutatásunk és kidolgozott tervünk egyes elemei bekerültek az oktatási törvénybe és a kormány roma-felzárkóztató programjába, amelyért Balog Zoltán államtitkár a felelős.

Mi volt a program lényege?
A 7. és 8. osztályosokat elsegíteni a középiskoláig, hogy érettségit szerezhessenek. Ezt a pszichológiai-szociális és szakmai odafigyelést egy mentorrendszerben képzeltük el. Az iskolásoknak egyetemi hallgatók segítették volna a felkészülést szaktárgyukból a középiskolai felvételire, mégpedig a délutáni órákban. A diákok családjaival szociális munkás és pszichológus hallgatók foglalkoztak volna, de a pszichológusoknak a gyermekek figyelemmel kísérésében is feladatuk lett volna.
Az Európai Unió a jövő évtől kiemelten kezeli a kisebbségek fölzárkóztatását. Reméljük, ez lendületet ad a mi kutatásunkhoz hasonló szemléletű programok és törvények meghozatalához.

Harmath Artemisz
C-PRESS - OrientPess Hírügynökség

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2020-07-14
  Megfontoltabbak leszünk, alaposan dolgozunk, bár lassabbak is vagyunk. Kényelmes hangulatunknak köszönhetően nem ma van a sportteljesítmények napja. Az evésben viszont sajnos mértéktelenebbek leszünk. Ma érzékenyebbek lesznek a füleink, s különösen akkor kellene jobban vigyáznunk, ha uszodába készülünk. Ebben az esetben jobban járunk, ha füldugót használunk, így megmenekülhetünk a kellemetlen fülgyulladástól. Az sem jó ötlet, ha huzatos helyeken tartózkodunk.
 • Heti általános horoszkóp 2020.július 14-től 20-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-07-13
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, minden megérint minket. Együtt érző, empatikus hajlamunk megnyilvánul, örömmel hallgatjuk végig a munkatársak panaszait. Ne osztogassunk kéretlen jó tanácsokat! Ma a lábunkra kell jobban vigyáznunk, ezért jobban tesszük, ha kényelmesebb lábbelit veszünk fel. Jó ötlet a talpmasszázs is, ami egész szervezetünket remekül felfrissítheti. Jót tesznek a frissítő lábfürdők, használjuk az élénkítő citromos, vagy narancsos fürdősót.
 • Heti munkahoroszkóp 2020.július 13-tól 19-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek