Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Orbán: zsákutcás integrációs kísérletek
2010-05-27 08:36
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Orbán: zsákutcás integrációs kísérletekA fideszes vezetésű Hódmezővásárhelyen sikeres az oktatási modell. Sokakat aggodalommal töltött el Orbán Viktor sommás ítélete az iskolai integrációs törekvésekről, amelyeket zsákutcának minősített. Járóka Lívia, a Fidesz EP-képviselője ugyanakkor úgy véli: a tanulók etnikai elkülönítésének felszámolása és megakadályozása nem képezi vita tárgyát.

 

 

 

„Teljességgel sikertelenek voltak – a szociális politikához hasonlóan kanyargós és zsákutcába vezető – iskolai integrációs kísérletek is, hiszen további leszakadást okoztak, s így növelték a társadalmi különbségeket” – írja Orbán Viktor a kormányprogramban. A kijelölt miniszterelnök bírálata meglehetősen furcsának minősíthető, különösen annak fényében, hogy 2009 októberében még teljesen más fideszes álláspontot ismerhettünk meg: a „Romakérdés – társadalmi, gazdasági és erkölcsi felelősség” című tanácskozáson, ahol Járóka Lívia, a Fidesz roma EP-képviselője úgy fogalmazott: az oktatási integrációs programon kívül nincs olyan kormányzati intézkedés, amit a Fidesznek kormányra kerülése esetén érdemes lenne folytatnia. Az oktatási integrációról szóló sommás kijelentés azért is különösen figyelemre méltó, mert éppen a Fidesz frakcióvezetője, Lázár János volt az, aki Hódmezővásárhelyen megvalósította az oktatási integrációt.

 

Valóban teljes kudarc lenne az integrációs törekvés?

 

A nemzetközi mérések (PISA) azt mutatják, Magyarországon a közoktatásnak semmiféle esélykiegyenlítő szerepe nincs, azaz ha szegény, iskolázatlan szülők gyereke ül az iskolapadba, onnan szakma nélkül vagy a piaci értékét tekintve értéktelen szakmával a kezében kerül ki, a tartós munkanélküliségbe zuhan. Közismert tény, hogy a szegregált iskolában rosszabbak a tárgyi feltételek, kevesebb a jó pedagógus, ami érthető is: miért „vesződne” ugyanannyi bérért egy hátrányos helyzetű, szegény, tanulási problémákkal küszködő gyerekekből álló iskolában, ha jól tanítható, középosztálybeli gyerekeket is oktathat? Hatékony-e olyan iskolákat fenntartani, amelyek munkanélkülieket képeznek, és nem tanítanak meg alapkészségekre sem? A szabad iskolaválasztás és a decentralizált önkormányzati rendszer lehetővé teszi, hogy a középosztálybeli, tehetősebb szülők „kimenekítsék gyerekeiket” a rosszabbnak kikiáltott iskolákból. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor közgazdászok egy tavaly publikált kutatásukban igazolták, hogy a roma származás több hátrányt okoz az iskolában, mint a szegénység. Vagyis az etnikai szegregálódás egyre erőteljesebben jellemzi a magyar iskolarendszert, az elkülönülés mértéke pedig a rendszerváltás óta folyamatosan nő.

 

A lesújtó helyzet miatt 2002-ben az akkor még liberális vezetésű szaktárca új alapokra kívánta helyezni az oktatási integrációt. Sorra vezettek be esélykiegyenlítő intézkedéseket. Ezek közé tartozik például az általános iskolai alapozó – vagyis az írás, olvasás, szövegértés, számolás – szakasz meghosszabítása, a kisiskolások buktatásának szülői engedélyhez kötése, a szöveges értékelés megkövetelése az alsó tagozaton osztályzat helyett, illetve a tankötelezettségi kor kiterjesztése. Ezek mindegyikét érte/éri fi deszes bírálat, elsősorban a tanári tekintély állítólagos csorbulása miatt. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár a közoktatási törvény előírná, hogy több idő jusson az alapkészségek megerősítésére, azonban a jogszabályváltozás önmagában nem indukál szemléletváltást. A kérdés úgy is feltehető: a jogszabályokkal van-e baj vagy azok megvalósulásával? Erre példa a szöveges értékelés is: a törvény módosításakor a pedagógusok egy része felháborodott, azzal, hogy se idejük, se kedvük ilyen értékeléseket írni.

 

Nyolc éve Magyar Bálint miniszter valóban ösztönözte az integrált oktatást. Ennek következménye, hogy bevezették a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát. (Az előbbi a család szegénységéről, az utóbbi már arról is árulkodik, hogy a rossz anyagi helyzet mellett a szülők iskolai végzettsége is alacsony.) Az esélyegyenlőségi törvényt végül 2003-ban szavazták meg, s ezzel a jogérvényesítésben is új utak nyíltak. Ezt az is alátámasztja, hogy számos jogerős bírósági ítélet született, amely kimondja, a szegregáció – azaz a cigány gyerekek elkülönítése – törvényellenes. Az eltérő hátterű gyerekek együttoktatását ösztönzi az integrációs pedagógiai rendszer kiépítése is. Ezt már több mint 1600 iskolában bevezették: az iskola ennek alkalmazásával pluszpénzekhez jut, továbbá a pedagógusok olyan eszközt kapnak a kezükbe, amelynek segítségével sokféle gyereket képesek együtt tanítani. A többletmunkát a pedagógus-bérpótlék is kiegészíti, ami körülbelül huszonötezer forint havonta.

 

Mindez így együtt meghozta az eredményét. Ahol ugyanis e módszerrel dolgoznak – tehát megvalósult az Orbán Viktor által oly erősen bírált integráció –, kedvező irányba mozdultak el a folyamatok. Ezt kutatás is alátámasztja: 2007-ben Kézdi Gábor és Surányi Éva köz gazdászok kimutatták, hogy az integráló iskolákban a roma gyerekek tanulási teljesítménye érzékelhetően javult, miközben a nem romáké nem romlott. És ami a legfőbb: a roma és nem roma diákok önértékelése jobb, mint azokban az iskolákban, ahol nem vezették be az integrált rendszert. E rendszerhez csatlakoztak egyébként Lázár János irányításával a hódmezővásárhelyi iskolák is, és a polgármester is a helyzet javulásáról számolt be az Új Katedra című lapban ez év tavaszán, amikor így fogalmazott: „a 2009 őszén végzett kompetenciamérés azt mutatja, hogy minden általános iskola eredményei az országos átlag fölé kerültek, s nincs olyan középiskola, amelyikben a teljesítmények ne érnék el legalább az országos átlagot, de inkább fölötte vannak”. Csak egy fél mondat kiegészítésképpen: az integráció előtt az országos átlag alatt voltak.

 

Járóka Lívia, aki korábban is támogatólag nyilatkozott az integrációs törekvésekről, most a kormányprogram kapcsán azt mondja: szerinte az ellentmondás csupán látszólagos. „Az említett konferencián az integrált oktatás elvéről és célkitűzéséről beszéltem, és nem annak gyakorlati megvalósításáról, a szocialista–liberális kormányzat konkrét lépéseiről. Beszédemben több olyan súlyos hibára is rámutattam – ilyen például a szülői szervezetekkel, az önkormányzatokkal és a civil szereplőkkel való egyeztetés hiánya, a tanulókat eleve együtt oktató intézmények által igényelt normatívák problémája, illetve annak beolvasztása az iskola saját költségvetésébe –, amelyek miatt összességében valóban kijelenthető, hogy az elmúlt nyolc év integrációs kísérletei sikertelenek voltak. Nem lehet sikeresnek nevezni ugyanis azt a politikát, amely a kitűzött céljaival ellentétes eredményt szül; márpedig az integrációra fordított mintegy 7 milliárd forintos összeg ellenére az elkülönített cigányosztályok száma folyamatosan emelkedett. Bár a roma általános iskolások aránya is növekszik, az elkülönítés mértéke azonban a roma gyermekek számának emelkedését is meghaladóan nő: míg az összes általános iskolás gyermek között a romák aránya az elmúlt húsz évben megkétszereződött, addig az elkülönített osztályok száma a nyolcszorosára növekedett” – mondja, leszögezve, hogy a Fidesz hozzáállása az integrációhoz világos, és összecseng az ő véleményével: egyfelől az etnikai alapú elkülönítés ellentétben áll az alkotmánynyal és az uniós joggal, így az ellen a leghatározottabban fel kell lépni, másfelől a tanulók fejlettség, intelligencia vagy képesség szerinti homogenizálása, szétválasztása nem emberi jogi, hanem pedagógiai szakkérdés. Járóka Lívia leszögezi: a tanulók etnikai elkülönítésének felszámolása és megakadályozása nem képezi vita tárgyát, de a gyakorlati végrehajtás hibáiból a Fidesznek kötelessége levonni a tanulságot.

 

C-PRESS - Népszabadság Online

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2020-07-14
  Megfontoltabbak leszünk, alaposan dolgozunk, bár lassabbak is vagyunk. Kényelmes hangulatunknak köszönhetően nem ma van a sportteljesítmények napja. Az evésben viszont sajnos mértéktelenebbek leszünk. Ma érzékenyebbek lesznek a füleink, s különösen akkor kellene jobban vigyáznunk, ha uszodába készülünk. Ebben az esetben jobban járunk, ha füldugót használunk, így megmenekülhetünk a kellemetlen fülgyulladástól. Az sem jó ötlet, ha huzatos helyeken tartózkodunk.
 • Heti általános horoszkóp 2020.július 14-től 20-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-07-13
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, minden megérint minket. Együtt érző, empatikus hajlamunk megnyilvánul, örömmel hallgatjuk végig a munkatársak panaszait. Ne osztogassunk kéretlen jó tanácsokat! Ma a lábunkra kell jobban vigyáznunk, ezért jobban tesszük, ha kényelmesebb lábbelit veszünk fel. Jó ötlet a talpmasszázs is, ami egész szervezetünket remekül felfrissítheti. Jót tesznek a frissítő lábfürdők, használjuk az élénkítő citromos, vagy narancsos fürdősót.
 • Heti munkahoroszkóp 2020.július 13-tól 19-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek