Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Villás Lajos: Kampánybeszéd a Pokolban!
2010-01-29 12:34
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Villás Lajos: Kampánybeszéd a Pokolban!Az USA egykori elnöke a Pokolra került. Teljes jogú választó és választható polgárként indult a megtisztelő ÖRDÖG címért vívott kampányban. Kampánybeszédének kivonatát szeretném közre adni. Mintha az élet és a képzelet közt valami kapcsolat jött volna létre - az idők multával...

 

 

 

 

„Új utakon a csúcsra”

„avagy Chel. S. a Pokolban”!

 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11.-re kiírta az Országgyűlési Választásokat. Megkezdődött a - ma még nem hivatalos - kampány időszak, de amint látjuk, tapasztaljuk a médiában a pártok, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy politikai ellenfeleiket lejárassák. A hatalomért a harc megkezdődött. Ez a harc pedig nem minden tekintetben tisztességes, mondhatnám, időnként aljas eszközökkel folyik. Philip Roth, 1972.ben Our Gang - A  mi bandánk - című könyvéből másoltam az alábbiakat...

 

„- Elkárhozott testvéreim!

 

Engedjék meg, hogy mindjárt az elején kezdjem: sok mindenben egyetértek azzal, amit itt, ma esti bevezető beszédében a Sátán elmondott.  Tudom, hogy a Sátán, éppúgy, mint én, szívén viseli a nagy célt, hogy a Gonoszság elfoglalhassa méltó helyét a teremtésben. Szeretném leszögezni, félreértések elkerülése végett: életre,- halálra menő verseny folyik közöttünk és az  Igazság Birodalma között. Pillanatnyi kétségem sincs a felől, hogy a Béke Istene, amint Ő maga mondotta, arra tör, hogy minket  a „ sarka alá vetve, eltaposson", és hogy Ő és angyalainak bandája semmitől sem riad vissza e cél érdekében. Teljes szívemből egyet értek a Sátánnal abban, hogy nem elég magunknak megőriznünk a Gonoszságot, hanem ki kell terjesztenünk az egész teremtésre, mert ez a Pokol hivatása. Ki kell terjesztenünk az egész teremtésre, mert az Igazaknak nem csupán az a céljuk, hogy megőrizzék az ő birodalmukat, hanem hogy elterjesszék az Igazság Uralmát. Ám nem győzhetünk az Igazság felett, ha stratégiánk csupán a határaink védelmére szorítkozik. Véleményem tehát a Sátántól nem a Pokol céljait, hanem az e célok eléréséhez szükséges eszközöket különbözik.

 

A Sátán kijelentette, hogy versengésünkben megelőztük az Igazságot. Nem értek egyet a helyzet ilyetén értékelésével. Ha ma végigtekintek a Poklon, azt kell látnom, hogy elavult vezetési elvek szerint kidolgozott programokat hajtunk végre. Olyan programokat hajtunk végre, amelyek már a múltban sem váltak be, és a jövőben sem fognak. Kijelentem, hogy nem a Sátán kormányzása alatt kudarcot vallott programok és vezetési elvek azok, amelyekre a  Pokolnak ma szüksége van! Kijelentem, hogy a kárhozottak és a Poklokra taszítottak nem akarnak visszatérni az Édenkert politikai irányvonalához. Kijelentem, hogy az Engedetlenség fiai és Leányai teljességgel gonosz, elvetemült Ördögöt érdemelnek, olyan Ördögöt, aki nem ósdi és nem elkoptatott bűnöknek szenteli magát, hanem merész és újszerű gonosz terveknek, melyek megdöntik Isten birodalmát, és örök halálba taszítják az embereket. Nem reményekre van szükségünk, hanem ördögi cselfogásokra és fáradhatatlan buzgalomra! A végrehajtás területén pedig véleményem szerint nem elég, ha az Ördög csupán az irányelveket szabja meg, hanem vezetnie is kell: ne csak beszéljen, cselekedjen is!

 

Őszintén szólva, azt hiszem, mostanáig nem így vezettek bennünket! Megérkezésem óta beutaztam a sötétség birodalmának legtávolabbi bugyrait is. Megjártam a feneketlen mélység fenekét. Égtem az olthatatlan tűzben, éltem elkárhozott testvéreim körében, a vigasztalatlan homályban. Beszéltem minden rendű és rangú bűnösökkel. Együtt étkeztem elfajzottakkal, és együtt törtem a szentséget a hitetlenekkel. Megismerkedtem minden aljassággal és gonoszsággal. És keresztül kasul bejárva Poklunk tájait, bármerre utaztam is, mindenhol tapasztaltam népünknek a Gonoszságba vetett csodálatos hitét! Nagy büszkeséggel jelenthetem ki,hogy  a mi romlottságunkhoz foghatót még sehol sem láttam. És éppen ezért meggyőződésem, hogy nem szabad megalkudnunk tökéletlen félmegoldásokkal. Hiszem, hogy olyan Ördögre van szükségünk, aki maga a testet öltött rosszakarat és gonoszság. Bátorkodom szerényen kijelenteni Önök előtt, akik az egész teremtés legnagyszerűbb poklának polgárai, hogy ha megválasztanának, én ilyen ÖRDÖG lennék!

 

Utamon szerencse kísért, és amerre csak jártam, a Pokol minden bugyrában rengeteg sírást-rívást, fogcsikorgatást hallottam. Utam legfontosabb tapasztalata a következő: akárcsak jómagam, Önök elkárhozott lelkek is megelégelték már az Ördög örökös ócsárlását, és megelégelték, hogy örökké csak azt hallják: a Pokol „elavult", meg „régimódi". Lehet, hogy egyes körökben „elavultnak"tartják, de nekünk, kik itt lakozunk, az otthonunk ez a Pokol. És mivel eredete visszanyúlik az idők kezdetéig, otthona a történelem legnagyobbjai közül is nem kevésnek. Meggyőződésem szerint itt az ideje, hogy a mi Poklunkat, mely ily nagyszerű múltra tekinthet vissza, ismét reflektorfénybe állítsuk, itt az ideje, hogy az Ördög ismét megkapja azt a tiszteletet, amely méltán megilleti."

 

-       A szónok ezt követően ostorozza a pokol népét, akik beletörődtek sorsukba, beletörődtek abba, hogy már nem kell félni a tűztől. Szerinte, a pokol említése, a legtöbb ember számára ma már nem jelent többet, mint egy átlagos szitok, amibe - a szónok belenyugodni nem akar... Ezeket a részeket kihagytam, mert mindez nem más, mint az élet jellemzése...

 

Mi lett az Ördög hálójával - teszi fel a kérdést?- Kárhozott testvéreim, bizony megszaporodtak rajta a „lyukak"!

Mi lett az „Ördög hatalmával", mely valaha rémülettel töltötte el az emberek szívét? Kárhozott testvéreim, bizony nagyon megfogyatkozott. Mikor hallottátok utoljára azt a kifejezést, hogy „a Sátán műve?" Emlékeztek-e még rá egyáltalában. Meglehet, azért van ez így, mert annyi, hivatali posztján eltöltött évezred után a Sátán megelégszik a status guóval. Én azonban nem! Én azt vallom,, hogy a Sátán műve soha nem befejezett. Én azt vallom, hogy a Sátánnak az a kötelessége, hogy felmenjen az élők világába, és hadat üzenjen az Igazság erőinek! Kötelessége a pokol béli lelkek és minden Gonoszságra éhező lélek iránt, hogy a csalárdság fegyverét szembeszegezze az Igazsággal! Kötelessége, hogy a fényt elhomályosítsa sötétség. Kötelessége tévutakra csábítani az emberi elmét. Vallom, hogy kötelessége gyűlöltséget szítani. Vallom, hogy kötelessége viszályt és háborúságot támasztani. És kijelentem, hogy az - az Ördög, aki mindezt nem teszi meg, méltatlan a „SÖTÉTSÉG FEJEDELME"címre, komoly kárt okoz a Pokol tekintélyének, és hatalmának, veszélybe sodorja a Gonosz erőinek biztonságát......

 

Akárcsak Önök, magam is jól tudom, hogy ellenfelem milyen értékes tapasztalatokat hoz fel maga mellett. Tudom mit írtak róla, akaratlan dicséretként, éppen mennybéli ellenségeink. „Ha a Sátán hazudik, mondják, természete szerint szól, mert hazug ő, és atyja minden hazugságoknak" És a félreértések elkerülése végett: legnagyobb tisztelettel viseltetem a hazugságban befutott hosszú és tündöklő pályája iránt. Tudom, hogy én is, mint még oly sokan az örök tűzben és a feneketlen mélységben, örök hálával tartozunk az Ő nagy példájának, mely arra tanít, hogy legyünk rettenthetetlenek a hazudozásban. Engedjék  meg kérem, hogy magamra hivatkozzam. Mint tudják, Kalifornia államában, opportunistaként jöttem a világra, és később, a közéletben eltöltött éveim során is abban a kiváltságban lehetett részem, hogy opportunisták vettek körül. Azt hiszem, valamennyi opportunista nevében szólok, amikor kijelentem, hogy a Sátán emberemlékezet óta ihlető és ösztönző példa kiapadhatatlan forrása volt mindannyiunk számára, jó és rossz időkben egyaránt. Szeretném, ha választási kampányomból kiviláglana, mennyire tisztelem nem csupán a hazugságban tanúsított állhatatosságát, hanem hazugságainak mély őszinteségét is. Természetesen remélem, hogy a Sátán elismeri: Én is éppoly őszintén hazudok, mint Ő!  De szeretnék egy valamit tisztázni. Bármennyire tisztelem és csodálom hazugságait, nem hiszem, hogy a hazugságokra támaszkodhatunk.

 

A hazugságokra építenünk kell!...

 

...A szónok ezt követően felsorolja azokat a hazugságokat,amelyeket elődje elkövetett. Kimondja, hogy minderre szükség volt, de a pokolnak most már új irányt kell vennie, és egy másfajta vezetési móddal kell a hazugságokat elővezetni....

 

„-,  A pokolnak új kormányzatra van szüksége olyanra, amelynek patája és új szarvai vannak, új féligazságai, új borzalmai és álszent hazugságai. A Gonosz ügye iránti új odaadásra van szükségünk, új mesterkedésekre, új fondorlatokra, hogy megvalósíthassuk nagy álmunkat, az elkárhozott világegyetemet...

 

A szónok hosszan ecseteli, hogy amíg az Egyesült Államok Elnöke volt, önhibáján kívül nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a Sátán győzedelmeskedhessen. Lerakta ugyan az igazságtalanságokra épülő törvényeinek alapkövét, fokozta az elnyomatás minden módját, mégsem sikerül az amerikai népre hosszan tartó kínszenvedést okoznia. Kiemelte, hogy Ázsiában is megtett mindent azért, hogy az emberek a háború ürügye alatt megismerjék a poklok poklát, azonban az Igazság erői akkor és ott, legyőzték Őt. Az ott élő népek szenvedéseiért nem akarta egyedül learatni a siker virágait. Meg ígérte, hogy ha elnöknek- „Sátánnak" megválasztják, mindent megtesz azért, hogy a földi életet önmaga legyen a pokol...

 

Említést tett még a Bibliára is, mint elrettentő példáját annak, hogy az előző Sátánt az Igazság gonosz erői hogyan manipulálták, és hogyan alázta meg saját magát, és a Poklot is!

 

.... Jób példáját említette, akire az Úr, büntetést szabott ki. Testét fekélyekkel borította, vagyonát elvette. Kényszerítette, hogy imádja őt, és a Sátán ez ellen nem tett semmit. Némán tűrt. Aztán az Úr megkegyelmezett Jóbnak, meggyógyította, és javait visszaadta - megduplázva. A Sátán pedig nem tett semmit ellene, megalkudott, lefeküdt az Igazságnak... Ez pedig megbocsájthatatlan...A Sátán kapitulált a Mennyek ura előtt...

 

Beszéde végén a következőket mondta:

 

.."itt az ideje, hogy véget vessünk a Békesség Istene előtti megalkuvásnak. Ezért jelentem ki, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket, és új támadásra induljunk ebben a nagy csatában, melyet az emberek elméjéért, szívéért és lelkéért vívunk. Mert e harc ideológiai harc: ezért olyan Ördögre van szükségünk, aki hajlandó, és képes kiállni eszményei védelmére. Nem a szarv hossza, vagy kora számít - hanem, hogy mire használják! Egész életünket kell ma este itt mérlegre tennünk, azt, amiben hiszünk. Legfőbb célom ma este az volt, hogy megértessem mindenkivel: az idő nekünk dolgozik, és meg tudjuk tartani a magunk pártján, mert a mi ügyünk igaz ügy, a GONOSZSÁG ÜGYE.

 

Szeretném leszögezni: ha engem választanak Ördöggé, olyan Ördög leszek, aki minden erejével azon fog munkálkodni, hogy e nagy csatában végül a GONOSZSÁG diadalmaskodjék: hogy gyermekeink és gyermekeink gyermekei soha ne ismerjék meg az IGAZSÁG és a BÉKE szörnyű csapását.

Köszönöm figyelmüket.""

 

Ez a könyv, 1972 ben íródott. Aki tehát azt akarja mondani, hogy a máról szól, vagy a mai Magyarországon történő eseményekkel hozza összefüggésbe, az, maga a „rosszmájúság". Csak nyitott szemmel járok a világban, olvasom a könyveket, és időnként elgondolkodom. Lám, a képzelet és a valóság néha mennyire tud hasonlítani? A könyv az Amerikai Egyesült Államok egykori elnökének pokol béli elképzelt kortes beszédéről is szólt, és természetesen magáról az amerikai életformáról, emberekről, az ottani politikáról, alulnézetben.., Érdemes elolvasni, és utána elgondolkozni...

 

A könyvet, a Magvető Könyvkiadó, adta ki, 1972 ben.

 

Budapest, 2010-01-24

Villás Lajos

 

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired

 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek