Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Nem ezüstérmet nyertél, hanem aranyat vesztettél
2009-07-28 11:53
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Nem ezüstérmet nyertél, hanem aranyat vesztettélMiképpen vélekednek tudós emberek arról, hogy a társadalomban nem mutatkozik megfelelő védekezőképesség a normáit sértő hatásokkal szemben? Másképpen: mi az oka a társadalmi immunitás hiányának? Három egyetemi oktatónak, három területet ajánlottunk figyelmébe: a szélsőjobboldal előretörését, a társadalmi szolidaritás hiányát, és a jogállamisággal kapcsolatos ellentmondásokat.

 

 

Mindhárom válasz történelmi horizontot bontott visszafelé, a rendszerváltás egy-egy meghatározó elemét hangsúlyozva. Két ízben elgondolkodtató álláspont fogalmazódott meg: a Kádár-rendszer az egyéni boldogulás, a szerény egyéni jólét felé ösztönözte az embereket, az így szocializálódott nemzedékeknek kevéssé sajátja a szolidaritás, a közösségi áldozatvállalásra, konszenzusra való hajlam. Így mindez most hiányzik. Egy újabb kérdés persze így is válaszra vár: vajon merre felé tereli a gondolkodást az, hogy a kollektivitást zászlajára tűző társadalom az egyéni cselekvéseket erősíti meg, miközben az individuumot kitüntető rendszerben éppen a kollektivitás a hiánycikk?

 

Dr. Murányi István (1959) adjunktus 1990-ben végzett szociológusként az ELTE-n. 1993-tól dolgozik a Debreceni Egyetemen, 2006 óta vezetőhelyettese a Politikatudományi és Szociológiai Intézetnek. Kutatási területei: ifjúságszociológia, nemzeti identitás és előítélet, politikai szocializáció.

 

Dr. Chronowski Nóra (1974) 1998-ban szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Azóta a kar alkotmányjogi tanszékének oktatója, 2007 óta tanszékvezető, egyetemi docensi beosztásban. Kutatási területei az alapjogvédelem és az európai alkotmányjog.

 

Dr. Balog Iván (1956) 1979-ben szerzett jogi diplomát a szegedi egyetemen, 1990-ben szociológusdiplomát az ELTE-n, 2008-tól docens a Szegedi Tudományegyetem szociológia tanszékén. Kutatási területei: zsidó identitás, asszimiláció, antiszemitizmus; Ifjúságszociológia; Bibó István munkássága.

 

Nem ezüstérmet nyertél, hanem aranyat vesztettél 

 

Folyószámlaközöny

 

A szélsőséges csoportokkal szembeni társadalmi immunitásról, valamint annak hiányosságairól Murányi István egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének vezető-helyettese azt mondta: a hétköznapi diskurzusokban szélsőségesnek tekintett csoportokhoz való viszony társadalomtudományi magyarázatát nem lehet csupán néhány tényezőre leszűkíteni. Véleménye szerint a magyar történelem szélsőséges - Kun Bélától Szálasi Ferencig húzódó - bal- és jobboldali korszakainak társadalmi feldolgozatlansága a rendszerváltozás kudarcának tekinthető. Hozzátette: a politika szereplőit és intézményeit elutasító kollektív csalódottság, valamint napjaink gazdasági és morális válsága a szélsőséges csoportok megítélését nehezíti.

 

A kutató szerint a többségi társadalomnak nincsenek tudatos reakciói e szélsőségek kezelésével kapcsolatban, ezért úgy tűnik, hogy a társadalom tehetetlenül sodródik e problémával. Úgy fogalmazott: a szélsőséges politikai csoportok ideológiáját és motivációit felületesen, vagy egyáltalán nem ismerő, a legitim politika világából kiábrándult többség számára különösen két ok miatt kínálhatnak reálisnak tűnő alternatívát a saját identitásukat is zavarosan meghatározó csoportok. Egyrészt különösen érzékeny területekre irányul kommunikációs stratégiájuk: nemzeti identitás, trianoni trauma, kisebbségi problémák, politikai apátia. Másrészt a mintaadó funkcióval is bíró politikai elitre a szélsőségekkel kapcsolatban inkább jellemző a felelőtlen kívülállás és viselkedés, mint a felelős reagálás.

 

A jogállamiság társadalmi megítélésével kapcsolatban Murányi István kijelentette: az empirikus kutatási eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon meglehetősen erős a különböző jogintézményekbe vetett bizalom. Az emberek számára fontos a törvények tisztelete és a jogkövető magatartás. Azonban a kérdezőbiztosoknak adott válaszokat az élet szinte minden területén cáfolja a valóság. Elmondása szerint sokak számára a közlekedési szabályok áthágása vagy az adóbevallás kiskapuinak sikeres megtalálása ugyanúgy "bocsánatos bűn", mint a kisebb-nagyobb korrupció. Véleménye szerint ezen ellentmondás magyarázata az állampolgári kultúra minőségével függ össze: egy normálisan működő demokratikus állampolgári magatartás esetén ugyanis nem válik ketté a jogrend elismerése és követése. Magyarországon azonban kettéválik: az emberek elismerik a törvényt, de nem követik. Ennek magyarázata szerinte a jog érvényesítésének ellentmondásaival kapcsolatos.

 

Murányi úgy fogalmazott: az emberek számára homályosnak tűnő, a gazdasági és politikai elit szereplőit a vádlottak padjára ültető, abszurd hosszúságú perek mellett a kormányzati szinteket érintő cégmanipulációkkal, s egyéb botrányokkal vagy a parlamenti költségtérítések gyanús megoldásaival teli hírműsorok és bulvárlapok hatása azt a logikus következményt közvetíti az állampolgárok felé: "ha mások áthágják a törvényt, nekem miért ne lenne szabad?".

 

A társadalmi szolidaritással kapcsolatban a szociológus úgy véli: a természeti katasztrófák idején vagy televíziós segély-műsorok felhívására sokszor elementáris a szolidaritás tömeges megnyilvánulása. Ugyanakkor az elesettek és szegények megsegítésére szerveződött civil, állami és egyházi szervezetek folyószámlái inkább a lakossági közönyről tanúskodnak. Hozzátette: a szegényekhez és elesettekhez, különösen a hajléktalanokhoz kapcsolódó, sokszor stigmatizáló sztereotípiákat az etnikai előítéletesség is erősíti. Szerinte jelentős hatása van a szolidaritásnak szintén nem kedvező "relatív depriváció" jelenségének is. Ez azt jelenti, hogy az egyén azon az alapon hárítja el magától a felelősséget: "én is szegény vagyok, miért éppen én segítsek?".

 

 

Nem ezüstérmet nyertél, hanem aranyat vesztettél

 

A jog nem fóliasátor

 

Chronowski Nóra docens, a Pécsi Tudományegyetem alkotmányjogi tanszékének vezetője a társadalmi immunitás hiányát - jogi szempontból - alapvetően a rendszerváltás időszakának fejleményeiből vezeti le. Mint fogalmazott, a jogállami jog- és intézményrendszert gyorsan - nem szerves társadalmi fejlődés eredményeképpen - alakították ki 1990-ben, így nem jöhetett létre az a társadalmi konszenzus, amely a jogszabályok belső elfogadásához és követéséhez szükséges. Ezért generációváltásra, "jogkövetésre hajlamos", a jogszabályokat saját értékként elfogadó nemzedékek megjelenésére van szükség. A tanszékvezető szerint 1990 környékén túl sokat vártak a jogtól: nem vették tudomásul, hogy a jog csupán eszköz, amivel lehet élni, de lehet visszaélni is.

 

- A rendszerváltók - fogalmazott Chronowski Nóra - jóhiszeműek és idealisták voltak. Nem számoltak azzal, hogy a társadalom bizonyos rétegei igyekeznek majd megkerülni a politikai alapjogi tárgyú törvényeket. Az egyesülési törvény, a gyülekezési törvény, a népszavazási törvény, a pártfinanszírozással kapcsolatos jogszabályok paragrafusaiban sokan a többféle értelmezés lehetőségeit keresik. Valószínűleg ennek is szerepe van abban, hogy a szélsőségek nem igazán kezelhetők ebben az alapjogi rendszerben.

 

- A jog nem fóliasátor, ami mindent lefed - mondta a tanszékvezető. - Inkább úgy kell elképzelni, mint egy hálót, amely átszövi az adott terület életviszonyait, de a háló szemei között van bizonyos mozgástér. Ha a jogrendszert illetően megegyezés alakult ki, és működik a társadalmi szolidaritás is, akkor a háló szemeit nem akarják kitágítani, vagy magát a hálót széttépni, de ha nem, akkor ezekkel a fejleményekkel is számolni kell.

 

Chronowski Nóra szerint a rendszerváltás nemzedékeire - mivel a Kádár-rendszer a szerény egyéni jólét elérésének kedvezett - az önérdekkövetés volt a jellemző. Az ilyen társadalomban alacsonyabb a társadalmi szolidaritás és ebből kifolyólag a jogkövetés szintje is. Emiatt az államnak lényegesen többet kell költenie például a rendőrségre és az igazságszolgáltatásra, mint egy szolidárisabb rendszerben. Miközben ehhez az állam a forrásokat az adókból igyekszik megteremteni, az adózó nem érzi, hogy hasznosan költenék el a tőle beszedett pénzt - ezért megpróbálja kikerülni az adózást. Ez úgyszintén a szolidaritás ellen hat, és demoralizál.

 

Az alkotmányjogász utalt arra, hogy a demokratikus intézményrendszer liberális megoldásai, a jogalkotói jóhiszeműség kedvezhet akár a politikai szélsőségek törekvéseinek is. A tapasztalat azt mutatja, hogy sűrűbb szövésű hálóra lehet szükség a politikai alapjogok szabályozásánál.

 

- Magyarországon nagyon egyszerű pártot alapítani, mindössze tíz magánszemély kell hozzá - mondta a tanszékvezető. - A pártfinanszírozás szabályozása lehetővé teszi, hogy viszonylag könnyen tudnak forráshoz jutni politikai szervezetek, amivel aztán lazán kell elszámolni. Jogi szempontból tulajdonképpen bármilyen típusú szervezetet létre lehet hozni. A szélsőségek előretöréséért azonban nem lehet pusztán a jogalkotás vagy a jogalkalmazás gyengéit felelőssé tenni. Az, hogy a társadalmi támogatottság miért emelte föl a radikális jobboldali törekvéseket, és miért szorultak háttérbe a liberális értékrendet követő politikai erők vagy a zöldmozgalmak - nagyrészt a magyar társdalom történelmi hagyományaiból, jelenlegi megoldatlan problémáiból, vagyis jogon kívüli tényezőkből vezethető le. Emellett persze igaz: a jogalkalmazás sok esetben bátortalan, elbizonytalanodott, a szélsőségekkel szemben nem mindig mozgósították a jogállam teljes eszköztárát.

 

Nem ezüstérmet nyertél, hanem aranyat vesztettél 

 

Jefferson nem volt lúzer

 

- Engem is sokkolt, amikor megtudtam, mennyien szavaztak a Jobbikra - mondta Balog Iván, a Szegedi Tudományegyetem szociológia tanszékének docense. Minden nyugat-európai országban terjednek szélsőjobboldali nézetek, és ezek ott is kezdenek a szélről a politikai centrum felé mozogni. Nálunk a Jobbik erősödése elsősorban a romák elleni gyűlölettel függ össze. A cigányok már az előző rendszerben is afféle "belső vendégmunkások" voltak, integrációjuk sem sikerült eléggé. Balog Iván emlékeztetett: a magyar szélsőjobb a csurkizmus formájában egyszer már megerősödni látszott. Akkor azonban a társadalom szinte büntetőszavazással, a pártból kiűzött Csurka Istvánt az MDF-fel egy kalap alá véve jelezte, hogy nem kér ebből. Hogy miért nincs ez így ma? Balog szerint Csurka a zsidókat választotta szimbolikus ellenfélnek, akiket sokkal kevésbé utasít el a magyar társadalom, mint a romákat. A szociológus Bibó István figyelmeztetését idézte: a hiteles antirasszista propagandának nem egyes kisebbségeket kell védenie, hanem elvi alapon az egy és oszthatatlan emberi méltóságot.

 

- Nincs védettség a társadalomban a szolidaritás hiánya ellen - fűzte tovább gondolatait Balog Iván. - A Kádár-rendszer nagyon erősen az egyéni boldogulás felé terelte az embereket. Volt második gazdaság, kisvállalkozás, önkizsákmányolás - de verseny nem létezett. A társadalom arra volt felkészülve, hogyan lehet egyénileg és kicsiben a jég hátán is megélni. Arra nem, hogy valaki azon az áron nyerjen, hogy a másik veszít. Erre a társadalomra zúdult rá az angolszász eredetű, túlságosan kompetitív rendszer, amelyet az atlantai olimpia alatt elterjedt szlogennel lehet a legjobban jellemezni: nem megnyerted az ezüstérmet, hanem elvesztetted az aranyat. A Kádár-rendszerben szocializálódott emberek sem a sikert, sem a kudarcot nem tudják igazán feldolgozni. - A parlamenti demokrácia és a piacgazdaság sem tudott változtatni azon a mély történelmi gyökerekkel rendelkező gyakorlaton, hogy sem az államot és vezetőit nem érzi magáénak a társadalom, sem az általuk felállított szabályokat. De erre nem az a reakció, hogy összefogunk másokkal, meghatározunk olyan szabályokat, amelyeket aztán betartunk és betartatunk, hanem mindenki egyénileg igyekszik kijátszani az éppen érvényes szabályokat. A magyar forradalmak elbuktak, vezetőik veszteseknek, ahogy ma mondják: lúzereknek számítanak. Amerikában lehet azt tanítani egy gyereknek: élj úgy, mint Jefferson! - mert Jefferson nem volt lúzer. Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy élj úgy, mint Rákóczi vagy Nagy Imre. Mert ők vesztettek. A diktatúra központi értéke a tekintély volt, ennek helyébe a rendszerváltozás után az anyagi siker lépett. Az új rendszer és vezetői sem voltak azonban képesek valódi legitimitást szerezni. Balog Iván Szabó Miklós történészt idézte, aki szerint a legitimitást a közösségi áldozatvállalással lehet a legjobban lemérni: amelyik központi hatalom nem képes közösségi erőfeszítéseket kérni és kapni, az működésképtelenné válik.

 

C-PRESS - Népszabadság Online

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-07-11
  Ma bizonytalanabb, szórakozottabb hangulatban leszünk, a munka sem megy úgy, ahogyan máskor. Több útmutatást igényelhetünk a főnökünktől. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk rá, de ne zaklassuk feleslegesen! Ma a káposzta vagy a spenót nagyon fontos vitaminokkal láthatja el szervezetünket. A káposzta segíthet a zsírégetésben is, ha sokat fogyasztunk belőle, akkor könnyebben fogyhatunk néhány kilót.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-07-08
  Ma érzékeny, befelé forduló hangulatban leszünk, - nincs kedvünk a nagy társasághoz. Inkább otthon maradnánk, és hódolnánk a kedvteléseinknek. Csendes elmélyült tevékenységekre kiváló a nap. Ma vigyázzunk jobban a lábainkra, érzékenyebbek lesznek, mint máskor. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor ne erőltessük a lábainkat szoros, vagy túlságosan magas sarkú cipőkbe. A legjobb, ha azt a cipőnket vesszük fel, amelyik a legkényelmesebb.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek