Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Jog a rasszizmushoz
2009-07-07 10:57
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Jog a rasszizmushozHa jók a törvények, akkor az embereknek nem kell jóknak lenni, írta Brecht. Ha nyilasszimbólumokkal éktelenkedő szervezetek az alkotmány formális betartásával s némi stilisztikai trükközéssel bejegyezhetők; ha vezéreik törvényesen oktathatnak ki másokat - jövőre tán a parlamentben is - a holokauszt általuk vélt tartalmáról, polgártársaink vélt rassztulajdonságairól; akkor ideje elgondolkodni törvényeink minőségéről.

 

 

 

 

Ma az alapvető emberi jogokra - vélemény- és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog - arcpirító módon hivatkozó fél-, pro- és egészen fasiszta szervezetekkel, eszmékkel, akciókkal szemben voltaképpen hatástalan a büntetőjog vagy a polgári jog bármely normája. Az elterjedt vélekedések ellenére nem csupán jogalkalmazói - bírói és hatósági - kérdés a szélsőjobb szellemi és utcai garázdálkodásának az eltűrése - noha sok kétség fér egyes jogalkalmazók jogállami elkötelezettségéhez is.

 

Június 29-én nem kapta meg a kétharmados támogatást az MSZP több képviselője által benyújtott alkotmánymódosítási javaslat, ami újraszabályozta volna a véleménynyilvánítás, a sajtószabadság, a gyülekezési és egyesülési jog eddigi kereteit. Az alkotmánymódosításra tett javaslat - szemben a korábbi, hasonló célú és hasonlóan elvetélt jogalkotási kísérlettel - ezúttal pontosan fogalmazott, amikor felsorolta, mit nem tekint az alkotmányos alapjogok lényeges tartalmának (Alkotmány 8. §). E jogok gyakorlása az alkotmány új szövege szerint a jövőben nem irányulhatott volna "nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltésére, a faji felsőbbrendűségre vagy a fajgyűlöletre alapozott eszmék hangoztatására, terjesztésére, valamint a személyeket vagy a személyek egyes csoportjait életüktől, emberi méltóságuktól, szabadságuktól megfosztani kívánó, politikai, katonai vagy katonai jellegű szervezet, csoport támogatására, dicsőítésére, népszerűsítésére, védelmezésére. Tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése". Ha átment volna e javaslat, nehéz lenne a jövőben például a holokausztban közvetlenül résztvevő, számtalan emberiségellenes és háborús bűncselekményt elkövető csendőrség újbóli felállítása mellett érvelni, netán civil szervezetek formájában megkezdeni az újjászervezését - erre van már példa.

 

A javaslat indoklása a Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekre is hivatkozott (fajgyűlölet elleni egyezmény, a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya, a párizsi békeszerződés). Eme jogszabályok persze eddig sem voltak titkosak, de a jogalkalmazók és a jogalkotók némelyike - legyünk jóhiszeműek - éppen azokról az előadásokról hiányzott, amikor ezekről szó esett az egyetemen.

 

A javaslat azt is tartalmazta, hogy a nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletre, a faji felsőbbrendűségre és fajgyűlöletre alapozott eszmék terjesztését akkor is szigorúan büntetni kell, ha közvetlenül nem sérti mások alapvető jogait vagy a köznyugalmat.

 

A kétharmados többséget igénylő törvényjavaslat sorsa mondhatni eleve nyilvánvaló volt, többek között az MSZP-s javaslat reakciójaként beadott fideszes alkotmánymódosítási javaslat miatt. Dr. Répássy Róbert jogvégzett képviselő javaslata szerint "tilos a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbe vonása, jelentéktelen színben való feltüntetése." Dr. Répássy az indoklásában az Európai Parlament nyilatkozatára hivatkozik, mondván: "az áldozatok szempontjából mindegy, hogy melyik rezsim fosztotta meg őket szabadságuktól, kínozta vagy gyilkolta meg őket bármilyen okból". Ez igaz ugyan, de a további indoklásból kitűnik, hogy ő e körben kizárólag az általa kommunizmusnak nevezett államszocializmusra gondolt - a régi és új fasizmusra, a holokausztra nem sok szót vesztegetett. Dr. Répássy megújított javaslata a kötelező kommunistázáson túl a konkurens javaslat - régi parlamenti zsargonnal élve - záppá tételére irányul, közvetve pedig menlevelet ad a neonyilasoknak, akik élni is fognak a lehetőséggel.

 

Nem az önkényuralmi bűnök relativizálását jelenti, ha a felelős jogalkotó - itt nem dr. Répássyra gondolok -, azt a cselekményt rendeli büntetni, amely közvetlen társadalmi veszélyt jelent, s az általa befolyásolható körbe esik. A történelem úgy általában nem tárgya a törvényhozásnak, s maoista gerillák sem masírozgatnak heti rendszerességgel a pesti utcán.

 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ, 2009. június 23.) nyílt levele sok tekintetben megszívlelendő érvekkel lépett fel az alkotmánymódosítási javaslat ellen. A nyílt levél szerint "a szólást érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védelem illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a beszéd addig védett, amíg hatása nem sérti mások jogát. ... nem a tartalma önmagában, hanem az általa kiváltott hatás alapozhatja meg a tilalmat."

 

A levél aláírói nem vették észre, hogy a náci beszéd hatása - mások jogainak a sértése - immár beállt, legfeljebb még meg kell várni, hogy az eddig jobbára korlátozott lakóhelyi és munkahelyi diszkrimináció, iskolai szegregáció, esetleg a mindeddig esetinek mondható erőszak, ideértve a merényletet is, tömegessé és általánossá váljon. A náci beszéd ma már nem csupán a külvárosok lecsúszottjai, a versenyképtelen kisegzisztenciák, perspektívát vesztett tizen-huszonévesek körében alakítja a gondolkodást és - részben - a cselekvést, hanem része a közbeszédnek, sőt szervezetek, médiák, pártok, iskolák, egyházi törekvések formájában már intézményesült is.

 

A náci beszéd minőségileg más, mint a többi lehetséges visszataszító vélemény: túlságosan könnyen, szellemi erőfeszítés és morális kétségek nélkül fordítható le cselekvésre. Könnyű elfogadni a felkínált identitásmintákat (magyar, hetero, fehér), azonosítani az ellenséget (cigány, zsidó, szocionista, globalista), a követendő magatartásmintát (szóbeli és tettleges erőszak), könnyen képez mi-tudatot, közösségi élményt is ad, rámutat minden probléma okára és megoldására - hogy valamennyi hamis, arra a mi szegény náci gyermekeink (TGM) is ráébrednek előbb-utóbb, csakhogy akkor már késő, nekik is, nekünk is.

A jog valóban nem mindenható, s "nem helyettesíti a demokratikus pártok egyöntetű kiállását az intoleranciával szemben, valamint az intolerancia okainak kiküszöböléséhez szükséges társadalompolitikai lépéseket" (TASZ). A jognak azonban általános értékközvetítő funkciója is van: időnként nyomatékkal ki kell mondani, hogy sem a nyílt, sem a tessék-lássék álcázott fajüldözés, a régi és az újfasizmus gyakorlása nem része a polgári szabadságnak.

Az alkotmányba foglalás irányt adhatott volna a jogalkalmazónak, már csak azért is, mert a kormánynak (szerencsére) nincs más eszköze az ítélkezési gyakorlat befolyásolására. Ha az alkotmány kellő súllyal elítéli a fajüldözést, nem tekinti alapjognak mások emberi jogainak elvitatását, még kevésbé az erre szakosodott szervezetek létrehozását, ezek utcai grasszálását, akkor a jogalkalmazó talán valóban élne a meglevő jogi eszközökkel. Esetleg azért, mert megszabadulna attól a félelemtől, hogy a holnapi új főnök egyszer majd elkéri nagyszülei keresztlevelét. Ugyanilyen világos az elutasítás üzenete is - már ami a legszélsőbb jobbot illeti: "Döntött a parlament: nyugodtan lehet a holokausztot tagadni" (Barikád.hu) "Ezt még a Fidesz sem merte meglépni - elbukott a hololobbi a parlamentben" (kurucinfo), "Fidesz: Bosszúból nem a gyűlölettörvényre" (hunhir). Kiindulhatunk persze abból is, hogy a jogállam elég erős ahhoz, hogy kivesse magából az efféle törekvéseket, s hogy az alapjogok bármiféle szabályozása, korlátozása súlyosabb következményekkel jár, mint az utcai vagy szellemi randalírozás. Amíg a szélsőjobb nem öltött militáris szervezeti formát, akár érvényesnek is tűnhetett ez az álláspont, s néhány év múlva megint azzá lehet.

 

Csakhogy azt meg is kell érni.

 

A szerző író, alkotmányjogász

 

C-PRESS - Népszabadság Online

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Tanító pofonok - Így ne legyél ezotroll
  Ne aggódj, nem Makarenkó előtt akarok főt hajtani! Sallert sem ígérek senkinek, még annak sem aki egyébként megérdemelné, mert mi van, ha mégsem az a legjobb megoldás? A tanító pofon ugyanis létezik, de én nem helyeslem. Ettől ő még köszöni szépen jól van. Sőt, a sok ezónyálon csúszó spiricsiga még kiemelt figyelmével eteti is a pofonosztókat. Bocs, én nem állok be a sorba. Nem kérem a pofont és oda állok amellé, aki a pofont kapja. Elterjedt egy eléggé idealista, félre...
  image
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-20
  Ma érzékenyebbek leszünk a megszokottnál, ezért könnyebben megsértődünk. Vigyázzunk jobban egymás lelkére, mert a ma ejtett sebek nehezebben gyógyulnak. Ne ma provokáljunk veszekedéseket! Ma érzékenyebb a gyomor területe, ne végezzünk operációkat ezen a területen! A gyomorproblémák, emésztési problémák gyakran javulnak, ha néhány napig csak zöldségfélét fogyasztunk. A gyümölcskúrák nem túl jók, hiszen savasítanak.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-06-19
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, mindent a szívünkre veszünk. Akár ok nélkül is megsértődünk. A békülés nehéz lesz, inkább duzzogva vonulunk félre. Nincsenek ínyünkre az új helyzetek, új arcok. Ma azt tapasztalhatjuk, hogy felszaporodik a víz szervezetünkben. Néhány kilóval többet mutat a mérleg, de nem kell pánikba esnünk, hiszen ez nem valódi súlygyarapodás. Megtehetjük, hogy csalánteát iszunk, - kúraszerűen ? hat héten keresztül.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-06-18
  Ma már nyugodtabb hangulatban leszünk, - nyoma sincs már bennünk a tegnapi feszültségnek. Türelmesen dolgozunk, és az sem ráz meg nagyon, ha sok munkával kell megbirkóznunk. Ma érzéki hangulatban leszünk, így minden olyan szépségápolási praktikát élvezünk, amely egyben kellemes is. Jó ötlet egy finom masszázs, s ha már masszíroztatunk, akkor kérjük meg a masszőrt, hogy tápláló krémmel végezze a műveletet!
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-06-17
  Ma már lassabbak leszünk, eltűnik a tettre készség. Több időre van szükségünk a munkahelyi teendőkhöz, lassabban érünk be reggel. Érdemes korábban kelnünk, hogy mégis mindenre legyen idő. A mai nap egészségügyi problémája a fogak érzékenysége lehet. A fogfájás, rosszindulatú gócok sok más problémának lehetnek előidézői a szervezetben. Gyulladásos folyamatok, hajhullás alakulhatnak ki következményképpen.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek