Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Lehet-e majd pincéregyenruhában cigányozni?
2009-07-03 13:04
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Lehet-e majd pincéregyenruhában cigányozni?A Fővárosi Ítélőtábla - helybenhagyva az elsőfokú ítéletet - csütörtökön jogerősen föloszlatta a Magyar Gárda Egyesületet. Ettől még szabad pincéregyenruhában, Árpád-sávos cuccban, zárt alakzatban cigányt rémisztgetni, de csak magánemberként. Az egykori Magyar Gárda Egyesület ügyvédje bejelentette: fölülvizsgálati kérelmet nyújt be a Legfelsőbb Bíróságnak.

 

 

 

 

A sajtó képviselőinek előzetesen regisztrálniuk kellett magukat ahhoz, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Fekete Sas utcai épületében zajló Gárda-peren jelen lehessenek. Míg a korábbi tárgyalásokon tömegek jelentek meg a Magyar Gárda mozgalom egyenruhájában, addig most összesen egyetlen emberen lehetett ilyet látni. Gyaníthatóan amiatt volt ez így, hogy még a látszatát is igyekezzenek elkerülni a  Magyar Gárda Egyesület és a gárdamozgalom azonosságának. A felperes, azaz a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint az egyesület a cigányság szegregációját támogatja, ténykedése – például a mozgalom rendezvényeinek külsőségei – alkalmas arra, hogy félelmet keltsen a cigányokban, az egyesület által hangoztatott nézetek pedig alkotmányellenesek.

 

A főügyészség szerint az egyesület eredetileg törvényes célokra jött létre, de ténykedése nem volt törvényes. A felperes álláspontja az, hogy a mozgalom nem független az egyesülettől. A névazonosság a főügyészség szerint nyilvánvalóan tudatos, közös a honlap, közösek a két szervezet céljai, a mozgalom honlapján megadják az egyesület számlaszámát, továbbá a mozgalom külsőségeit az egyesület határozza meg, a kettő léte tehát szervesen összefügg egymással. A főügyészség úgy látja: a 2007 decemberében Tatárszentgyörgyön történtek a Magyar Gárda Egyesület ténykedésének tekinthetők (ezt követően indítványozták a feloszlatását). A cigánysoron való végigvonulástól a cigányok fenyegetve érezhetik magukat – hangzott el.

 

Az alperes mindezzel szemben úgy látta: az egyesület és a mozgalom nem ugyanaz, de ha ugyanaz volna is, Tatárszentgyörgyön semmi olyan nem hangzott el, ami indokolná az egyesület föloszlatását. Az alperes keretet teremtett a Magyar Gárda mozgalom megalakulásához, de ez jogi értelemben nem jelent közösséget – mondta az egyesület ügyvédje. A mozgalom viszont nem oszlatható fel, mert – hangzott az egyesületi érvelés – nincs bejegyezve. A honlap nem az egyesület honlapja, hanem a mozgalomé, Tatárszentgyörgyön pedig a mozgalom vonult föl, az ott történtekhez az egyesületnek semmi köze, ezt bizonygatta az alperes ügyvédje. Mindemellett az álláspontja az, hogy – bár Tatárszentgyörgyön valóban szó volt a „cigánybűnözésről” – a mozgalom tevékenysége nem irányult senki ellen, rendezvényein erőszak vagy arra való fenyegetés nincs jelen. „Absztrakt félelmekre való hivatkozással az emberi jogok korlátozása nem lehetséges” az alperes szerint, a mozgalom tagjainak vonulása pedig „nem alkalmas félelemkeltésre”.

A tavalyi elsőfokú ítélet szerint a Tatárszentgyörgyön történtek „az alperesi felelősség kategóriájába tartoznak”, emellett a mozgalom ruhája a nyilasokéra hajaz és – mivel azóta történelmileg kevés idő telt el – ez alkalmas „bizonyos kisebbségi csoportok” (Értsd: a zsidók – Sz. P.) érzékenységének megsértésére. Az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az egyesület és a vele szimbiózisban a mozgalom tevékenysége emberi jogokat sért – ismertette a korábbi ítéletet a háromtagú bírói tanácsot vezető Czukorné Farsang Judit.

Az elsőfokú ítélet után fellebbező alperes álláspontja szerint a bíróság téves következtetésekre jutott és tévesen alkalmazta a jogot. A föloszlatás egyrészt aránytalan, tehát nem felel meg az arányosság elvének, másrészt nincs meg a jogszabályi alapja. A mozgalom tevékenysége nem jár mások jogainak sérelmével, s főleg nem olyan arányú sérelmével, hogy az a föloszlatást igazolja. Az alperes álláspontja az volt, hogy folyjék termékeny vita a valós társadalmi problémákról.

Gaudi-Nagy Tamás, az egyesület ügyvédje Reiner Pétert szerette volna bekéretni, ő a Magyar Gárda mozgalom közismerten zsidó tagja. A bírónő Reiner meghallgatásához hozzájárult, ő azonban nem volt a tárgyalóteremben, belépőkártya híján nem jutott be.

A korábbi álláspontját továbbra is fönntartó Gaudi-Nagy szerint nem a külvilág megítéléséből, hanem a valós tényekből kell megállapítani, hogy a két szervezet egy-e vagy kettő. A média jelentős hányada elfogult és szándékosan igyekszik a mozgalmat az egyesülettel egybemosni - állította az ügyvéd, hozzátéve, ha a kettő azonos volna, akkor sem lenne alap a föloszlatásra. Azt állította, hogy a magyar-cigány együttélés problémáinak az őszinte, nyílt föltárása a Magyar Gárda Egyesület célja, a mozgalom léte és tevékenysége pedig fontos társadalmi kérdésekre világít rá. Az ügyvéd szerint a „cigánybűnözés” fogalma nem sérti az emberi méltóságot: az egy „kriminológiai szakszó”, s nem a cigány kisebbség megbélyegzése az egyesület célja, hanem a bűncselekmények áldozatai melletti kiállás. Azt állította, tévedés, hogy a formaöltözet a vészkorszakra utal, s mint ilyen sérti „bármely kisebbség” érzékenységét. De ha sértené is, az sem ad okot a föloszlatásra.

Gaudi-Nagy arra hívta föl a figyelmet, hogy amennyiben a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyja az elsőfokú ítéletet, attól még csinálhatják azt, amit eddig. 

Mindezzel szemben a Főügyészséget képviselő Nagy László úgy látta: az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg. Az alperes a fellebbezés kiegészítésében semmilyen új körülményt nem tudott prezentálni. Nagy indítványozta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet hagyja jóvá. Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény 2. paragrafusának 2. bekezdésére hivatkozott. Eszerint „az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével”. Márpedig ez történt.

Nagy szerint tényekkel igazolható a mozgalom és az egyesület közti „meghatározó összefüggés”: a mozgalmat az egyesület irányítja. A Vona Gábor egyesületi elnök által 2008. szeptember 14-i országos főkapitányi értekezleten elhangzottakból ez teljesen egyértelműen kiderült – vélte az ügyész. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy egyes kisebbségek érzékenységét a mozgalom tevékenysége sérti – tette hozzá. Okkal lehetett azt érezni, hogy embereket származási alapon megkülönböztetnek és igyekeznek megfélemlíteni. Az ügyész megemlítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nemzeti Őrsereg egyenruháját (ezzel az alakulattal a Magyar Gárda megalakulásakor bajtársi szövetségre lépett; egyenruhájuk a második világháborús magyar katonaegyenruha mása, árpádsávos karszalaggal, amelyen rovásírásos H betű látható - a szerk.). Az emberi méltóság megsértése nemcsak elvi lehetőségként volt jelen, hanem ténylegesen megvalósult – szögezte le az ügyész.

 

Az egyesület ügyvédje arra hívta föl a figyelmet, hogy a közbiztonság problémáját sosem látott hatékonysággal tematizálta a mozgalom. Hozzátette: a mozgalomhoz közelálló Jobbik tizenöt százalékot szerzett az európai parlamenti választásokon, tehát a mozgalom által fölvetett problémák kezelésére valós igény van. „Mennyiben sértőbb a Magyar Gárda mozgalom, mint egy melegszervezet? – tette föl Gaudi-Nagy a költői kérdést. „S a melegszervezetet eszünk ágában sincs föloszlatni” – fejtette ki.

 

A bíróság tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdette az ítéletet: helybenhagyta a Magyar Gárda Egyesület föloszlatását, némileg megváltoztatta azonban az indoklást. A már idézett egyesülési törvény 5. paragrafusára hivatkozott: „Nem minősül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy e törvényben meghatározott szervezete.” A bíróság szerint Kiss Róbert, a Magyar Gárda mozgalom akkori főkapitánya helyesen mondta Tatárszentgyörgyön, hogy az alperesi egyesület nevében beszél.

 

Az ítélet hosszú és időnként bonyolult indoklása kitért arra, hogy az egyesület alapszabálya szerint az alperes célja a közbiztonság javítása, ugyanakkor a mozgalom kizárólag cigányok által sűrűn lakott falvakban masírozott: tudatosan olyan helyszíneket választott a mozgalom, amelyeket etnikai feszültség jellemzett. Attól, hogy a mozgalom fölvonulását nem követte erőszak, még fönnállt ennek a veszélye. Tatárszentgyörgyön Kiss Róbert akkori főkapitány maga kért rendőri biztosítást, tehát ezzel elismerte, hogy – bár rendezőként az ő feladata lett volna – egyedül nem tudja fönntartani a rendet.

 

Mivel Tatárszentgyörgyön kicsi volt a helyszín, a mozgalom „foglyul ejtette a közönséget”. Ez azt jelenti, hogy olyanok is részt vettek az mozgalom rendezvényén, akik egyébként nem akartak. Akik kényszerűségből voltak ott, azoknak sérült a biztonsághoz és szabadsághoz való joga. Mivel Tatárszentgyörgyön – de Faddon is – megvalósult mások jogának a sérelme, a feloszlatás föltételei adottak. A bíróság szerint a mozgalom szervezeti egysége az egyesületnek, így a bírósági döntés a Magyar Gárda mozgalom szervezeti kereteit is megszünteti – ezt az elsőfokú ítélet nem mondta ki.

 

A Fővárosi Ítélőtábla szerint a történteket figyelembe véve a bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége más döntést hoznia. Czukorné hozzátette: a Magyarország által is aláírt 1965-ös New York-i egyezmény szerint a faji megkülönböztetést nemcsak célzó, hanem eredményező magatartású egyesületeket mérlegelés nélkül föl kell oszlatni.

 

Vona Gábor és Gaudi-Nagy Tamás az ítélethirdetés után a sajtónak azt mondták, szerintük „ebben az ügyben igénybe vehető a rendkívüli jogorvoslat”, ezért fölülvizsgálati kérelmet nyújtanak be a Legfelsőbb Bíróságnak (LB). Ha az LB válasza nem lesz pozitív, akkor Gaudi-Nagy a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordul. Az ügyvéd idézte a bírónőt, aki szerint azt a továbbiakban sem lehet megakadályozni, hogy a mozgalom keretein kívül emberek olyan tevékenységet folytassanak, „amelyben a saját maguk által fontosnak ítélt társadalmi kérdéseket fölvetik, megvitatják”, vagy akár tüntetni menjenek oda, ahová szükségét látják. A Magyar Gárda mozgalom tehát de facto tovább működik.

 

A Fővárosi Ítélőtábla nem volt képes a ránehezedő politikai nyomásnak ellenállni – mondta Vona Gábor. A hvg.hu azt kérdezte a nacionalista politikustól, hogy az általa elnökölt Jobbik számára politikai értelemben nem hasznos-e az mozgalom föloszlatása, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla döntése miatt sokak szemében mártírrá vált a Magyar Gárda. „Ezt a magam részről prognosztizálom, bár a népszerűségünk növekedését nem föltétlenül ilyen áron szeretnénk elérni” – felelte. Úgy vélte: a „jogi csűrés-csavarással, a társadalom igazságérzetével való nyílt szembemenéssel ellenkező hatást váltanak ki, mint amit szeretnének”.

 

Gaudi-Nagy a hvg.hu kérdésére a fölülvizsgálati kérelemről azt mondta: az egy rendkívüli jogorvoslat, amire eljárási jogszabálysértés esetén van mód. „Úgy gondoljuk, hogy a jogszabály-értelmezésben a Fővárosi Ítélőtábla […] tévedett, amikor azt állapította meg, hogy a Magyar Gárda mozgalom mások jogainak, szabadságának megsértésére alkalmas tevékenységet fejtett ki.”

 

Még a tárgyalás szünetében a hvg.hu interjút kért Nagy László ügyésztől is, ő azonban nem kívánt élni a lehetőséggel.

 

C-PRESS - hvg.hu

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti munkahoroszkóp 2020.július 13-tól 19-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-07-13
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, minden megérint minket. Együtt érző, empatikus hajlamunk megnyilvánul, örömmel hallgatjuk végig a munkatársak panaszait. Ne osztogassunk kéretlen jó tanácsokat! Ma a lábunkra kell jobban vigyáznunk, ezért jobban tesszük, ha kényelmesebb lábbelit veszünk fel. Jó ötlet a talpmasszázs is, ami egész szervezetünket remekül felfrissítheti. Jót tesznek a frissítő lábfürdők, használjuk az élénkítő citromos, vagy narancsos fürdősót.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-07-11
  Ma bizonytalanabb, szórakozottabb hangulatban leszünk, a munka sem megy úgy, ahogyan máskor. Több útmutatást igényelhetünk a főnökünktől. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk rá, de ne zaklassuk feleslegesen! Ma a káposzta vagy a spenót nagyon fontos vitaminokkal láthatja el szervezetünket. A káposzta segíthet a zsírégetésben is, ha sokat fogyasztunk belőle, akkor könnyebben fogyhatunk néhány kilót.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek