Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Orsós Imre nyílt levele Kolompár Orbánnak
2009-03-31 17:59
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Orsós Imre nyílt levele Kolompár OrbánnakTisztelt Kolompár Orbán Úr!

Szervezetünk már hosszabb múltra tekinthet vissza. Céljainak és tevékenységünk alapelemei továbbra is a Magyarországon élő romák és nem romák nemzeti közösségek együttes jogainak tiszteletben tartásáért való küzdelem.

 

 

 

 

Magyarországi viszonylatban azt kell, hogy mondjam „sajnos" megyénként leosztva nagyon rossz a szociális ellátó rendszer. A „sajnos" tehát azt jelenti, hogy az elmúlt években ezen a téren nem javult a helyzet, sőt egyes megyék, mint Zala megye esetében, azon belül Nagykanizsa térségében élő romák helyzete inkább romlott. Elég utalni a jelenlegi kormány szélsőségesen nem támogatott szegénységi programok megnyilvánulásaira és az emberi jogok kirívó semmibevételére.

Hogyan változtak? Sokasodott a magyar társadalomban élő romák helyzete? Napjainkban kikre támaszkodhatnak leginkább?
A romák
tagjainak száma stagnál. Számos önkormányzat s polgár szervezet nem rokonszenvezik helyzetükkel, 

Ebben a tekintetben viszont a magyar társadalom egyes személyei erkölcsileg, valamint anyagilag is támogatja és dolgozik e társadalom szélére csúszottak (romák) a társadalomba való visszahelyezésére!

 

A kitűzött célokból mit sikerült megvalósítani?

Az ónnők (Fővárosi) Emberjogi tevékenységünkkel sikerült a nemzetek csökkentés iránt érzékenyebb világtársadalmat képviselők körében elismerésre és támogatásra szert tenni. Minden lehetőséget kihasználva, még ha egyre nehezebb körülmények között is, továbbra is igyekszik a politika szintjén, napirenden tartani a társadalmon kívül rekedt romák hátrányos helyzetének rendezését

Sajnos, mindez nem volt elegendő legfőképpen arra, hogy a roma nemzetünk pozitív visszhangja feltételeket szabjon Magyarország számára, pedig ez lett volna az egyedüli hatékony megoldása

Magyarország egyes roma programjának helyzetének tényleges rendezésére. Sajnos, így szervezeti munkánk ma időszerűbb, mint valaha.

 

Meglátásuk szerint a Zala Megyei Cigány Önkormányzat miért nem lép fel határozottabban és hatékonyabban a romák  „ kisebbségek „ érdekében ott, ahol a

program időszerű és kezelhető?

 

Az elvek aránylag egyszerűek: már magát a roma jelenlétet, mint genetikát vagy nevezzük fajnak, nem tartják elfogadhatónak, mert munkát tartalmaz, ami elfogadhatatlan számukra Az ENSZ általános emberi jogi chartája értelmében minden egyes embert kivétel nélkül ugyanolyan jogok illetnek meg. Az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos koppenhágai feltételek között szerepel annak meghatározása is, hogyan kell bánni egyes népcsoportokkal. Ragaszkodunk ahhoz, hogy minden ember és élőlény életformáját normál körülmények között élhesse le.

 

 

 

 

 

 

Kinek kellene többet tennie a nemzeti közösségek egyenrangosításáért, jogaik elismeréséért és érvényesüléséért?


Az érintett közösség részéről határozott és következetes nemzeti érdekképviseletre és fellépésre van szükség, amely egyértelműen kifejezésre juttatja hátrányos helyzetét, megfogalmazza jogos követeléseit, és minden hatósági szinten, minden lehetséges alkalommal kifejezésre juttatja ezeket, amíg csak céljait el nem éri. Vannak bátor európai példák, amelyeket egyszerűen csak követni kell. Sajnos, a Romaszervezetek esetében ilyen fellépésre az elmúlt másfél évtizedben nem, vagy nem megfelelő formában került sor. Így a roma magyarságot sújtó hátrányos megkülönböztetés mindennapos jelenség.  Gondoljunk csak az anyanyelvhasználat korlátozására és a közigazgatási határok önkényes megváltoztatására, ami csorbította a roma részvételét a közéletben. Megjegyezném, hogy a hírhedt Szabályrendeletek egyes cikkelyeit máig alkalmazzák a magyarok tulajdonjogának korlátozására. Mivel ezeket a cikkelyeket napjainkig sem törölték el, a nemzetközi joggal összeegyeztethetetlen közös (kollektív) bűnösség a magyarok vonatkozásában tulajdonképpen máig érvényben van. A kitelepítésekért, a vagyonfosztásért és más igazságtalan intézkedésekért az érintettek máig nem kaptak megfelelő kárpótlást. És most csak a legszembetűnőbb jogsértéseket soroltam fel. Felteszem a kérdést ha ezen jogsértést nem sikerül mai napig sem rendezni hol van a helye a roma kérdés rendezése.

 


A kormányon levő politikusok Magyarországon azt állítják, hogy a kisebbségek maximális jogokat élveznek, de az olyan alapvető jogról, mint az autonómia hallani sem akarnak.

Ki tud ezen változtatni?


Ez elsősorban a megválasztott magyar politikusok dolga lenne. Egyben minden polgári szervezettől legyenek azok világiak vagy egyháziak, el kell várni, hogy következetesen kiálljanak a magyar- romák érdekek mellett.

 

Akadnak a magyar városok és falvakban olyan magyar polgármesterek is, akik szerint semmi szükség az ilyen vagy olyan autonómiára. Kinek a vétke nagyobb, az ilyen polgármestereké, vagy a választóiké?


Különös, hogy szerintük a jogegyenlőséggel összeegyeztethetők például a roma politikusok ellen elkövetett hatalmi visszaélések és jogsértések. Amíg a politikusok nem veszik tudomásul, hogy Magyarország többnemzetiségű ország, és a magyar nemzeti közösséget nem ismerik el egyenrangú államalkotó nemzetnek, addig a közelében sem járunk a teljes jogegyenlőség útján.
Ebben a kérdésben egyértelműen a Parlamenti képviselőket másodsorban. A Magyarországi cigányságot, képviselő politikusokat terheli a felelősség. A választópolgár joggal elvárja, hogy választott politikusai fenntartás nélkül képviseljék tényleges érdekeit, és megfelelő formában tájékoztassák a valós helyzetről. Amennyiben ezt nem teszik, nem teljesítik megbízatásukat. Minden adandó alkalommal nekik kell szögezni a kérdést, szerintük milyen közösségi jogkeret illeti meg a magyar - roma lakosságot!

 


Hogyan lehetne elérni, hogy a jó példák ismertté váljanak?


Csak úgy, hogy a magyar és romalakosságot képviselő politikusok ugyanolyan következetesen és kitartóan harcolnak ügyük érdekében, mint más népcsoportok tették. Ne várjuk azt, hogy mások képviseljenek bennünket, és helyettünk rendezzék ügyes-bajos dolgainkat. A politika sosem működött így, és nem is fog a jövőben sem. Aki nem hallatja a hangját, azzal nem foglalkoznak.

Sajnos, nem látunk egyetemes vagy akár csak területi viszonylatban történő változásokat. Ezen a szinten nem is foglalkoznak a témával. Minden közösségnek magának kell kiharcolnia az őt megillető jogokat, és magának kell fellépnie a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen, így a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Kiemelkedően Közhasznú Szervezete minden lehetséges alkalommal kifejezésre juttatja ezeket, amíg csak céljait el nem éri.

Vannak bátor európai példák, amelyeket egyszerűen csak követni kell. Sajnos, Zala Megye esetében ilyen fellépésre az elmúlt másfél évben, több formában került sor. Ezért az önök fővárosi intézményük nem értesülhetett a bajok nagyságáról és arról, hogy a Zala megyét és azon belül Nagykanizsát sújtó hátrányos megkülönböztetés mindennapos jelenségeiről. Lett volna miről tájékoztatni a politikai döntéshozókat, illetve az önök anyaszervezettét.  Gondoljunk csak az emberi jogok korlátozására és a közigazgatási határok önkényes megváltoztatására, ami csorbította a romák helyzetét és részvételét a közéletben. 

Ez elsősorban a megválasztott magyar politikusok dolga, feladata lenne. Egyben minden polgári szervezettől - legyenek azok világiak vagy egyháziak - el kell várni, hogy következetesen kiálljanak a hajléktalanságot sújtó érdekek mellett.

Ebben a kérdésben egyértelműen Önt illetve az anyaszervezetet terheli a felelősség. A megbízó joggal elvárja, hogy választott szervezett fenntartás nélkül képviselje (ék) a romák érdekeit, illetve megfelelő formában tájékoztassák a valós helyzetről. Amennyiben ezt nem teszik, nem teljesítik megbízatásukat. Minden adandó alkalommal nekik kell szögezni a kérdést, szerintük milyen közösségi jogkeret illeti meg a magyarországi roma társadalmat?

Ez szemléltető példája és kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a hatalmon lévő Teleki László (Elnök) Nagykanizsa Cigány Önkormányzat vezetője és a Zala megyei cigány Önkormányzat vezetője (Bogdán István) Vajda László Zala Megyei Önkormányzat Tanácsnoka hogyan viszonyul az olyan alapvető európai elvekhez, mint az egyenlő bánásmód és az emberi jogok érdekképviselete. .

Szervezetemet több kliens kereste meg megkülönböztetés miatt (Szervezetünk alapszabályának értelmében a mi feladatunk, hogy ezt az elfogadhatatlan és az elvekbe ütköző diszkriminációt az összes létező fórumon szóvá tegyék, és addig ne nyugodjunk, míg ebben a kérdésben a döntéshozó meg nem hátrál. Történtek ugyan lépések, de ezek nem bizonyultak elegendőnek. Részemről ez központi kérdés, mert egyértelműen bizonyítja, hogy a Nagykanizsa cigány Kisebbségi vezető Párti tagsága (MSZP) múltja és jelene ideologizálja, és értékrendszere alapján gondolkozik és cselekszik.  S ezért Szervezetünknek itt nincs illetékessége, a mostani döntéssel kapcsolatban erre nem lehet hivatkozni. Ez egyértelműen európai uniós jogokat sértő döntés, amely ellen minden eszközzel fel kell lépni!

 

Ehhez értékrendek kellenek:

 

Felismerni a Fővárosi Cigány Önkormányzat jelentőséget és szerepét!

A magyarországi cigány önkormányzatok értelmét!

Az önös és családi-rokoni előnyök kizárását!

A párti roma tagok Pártjaik ideologikus gondolkodásuk vissza szorítása

 

Majd a következtetések levonása után, ha az értékrendnek nem felelnek meg megbízatásuk azonnali megszüntetése.

 

Ehhez viszont értelmiségi romák sokaságára van szükség. Egy egységesen gondolkodó (magyarként és romaként) nemzetre!

MERT NEMZET VAGYUNK ÉS NEM KISEBBSÉG!

(A világegyetem genetikai állománya)

 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozása óta munkánk nehezebb lett, mert a brüsszeli politikai felfogás értelmében elsősorban a választott képviselők feladata a közösségi érdekek nyomatékos képviselete. Ők viszont, mi úgy látjuk, nem állnak a helyzet magaslatán ebben a feladatkörben. A magunk szerepét abban látjuk, hogy segítsünk méltó jogi viszonyokat kivívni a magyarországi romák és magyarság számára. Szerintünk a szövetségi államformán belüli egyenrangú társnemzet - viszony az egyedül elfogadható.

Szabadságban és méltóságban akarunk élni mint magyarok és romák egyaránt illetve mint az Európai Unió polgárai.

 

Magyarként: Egy egészséges Magyarország!

Magyar romaként: Egy egyenrangú Magyarország!

 

                                                               Tisztelettel:

Nagykanizsa 2009. 03. 19                                      Orsós Imre

                                                                                     Elnök

 

 

Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei

Kiemelkedően Közhasznú Szervezete

8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5.

Tel: 06 93 510 275   Mobil: 06 30 634 87 83

 

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti általános horoszkóp 2020.május 26-tól június 1-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2020-05-26
  Ma a családi összejövetelek, látogatások, közös, nagy séták napja van. Hallgassuk meg egymást, és nyújtsunk egymásnak segítséget a lelki problémákban. Különösen gyermekeinkkel törődjünk többet!Ha elfogadási problémáink vannak, vagy párkapcsolatunk nem kielégítő, akkor ez a probléma gyakran a női szerveken keresztül, azok betegségében nyilvánulhat meg. Ilyenkor megjelenhetnek a mell, a méh, a petefészek cisztái, vagy más betegségei.
 • Heti munkahoroszkóp 2020.május 25-től 31-ig
  Beosztottak, főnökök, munkaalkalmassági tippek a 12 csillagjegyben.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-05-25
  Ma figyelmetlenek leszünk, érzelmeink töltik ki a napunkat. Fontos, hogy családias légkörben dolgozhassunk, nem tudjuk elviselni a feszültségeket. Számíthatunk rá, hogy főnökünk szeszélyesebben viselkedik! Ma érzékenyebb a gyomrunk, ne végezzünk operációkat ezen a területen! A gyomorproblémák, emésztési problémák javulnak, ha néhány napig csak zöldségfélét fogyasztunk. A gyümölcskúrák nem túl jók, hiszen savasítanak. Rágcsáljunk ma kekszet, ha fáj a gyomrunk!
 • Heti wellness horoszkóp 2020.május 24-től 30-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek