Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Cigányok
2009-03-31 11:16
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
CigányokNehéz úgy beszélni erről a témáról a mai magyar közhangulatban, hogy az ember előre tudja: szélmalomharc az, amiben részt vesz. Nehéz úgy beszélni erről, hogy még az (elviekben) értelmiségi, „tájékozott" réteg is legpozitívabban csak annyit tud kinyögni, hogy „Nekem nincsen bajom a cigányokkal, de..." Nehéz úgy beszélni, hogy a többségi társadalom nem kis hányada a cigányprobléma megoldásaként fennhangon holokausztot emleget.

 

 

 

Utóbbi számomra a leghihetetlenebb: hát nem láttunk még elég filmet erről? Nem hallottuk elégszer Anna Frank és Köves Gyuri nevét? Nem tudunk eleget ahhoz a történelemből, hogy elismerjük a tényt, mely szerint igazságtalanság az alapján megítélni valakit, hogy hova született? Úgy tűnik nem… Csak az ostoba, beszűkült tudatú, tájékozatlan ember gondolhat ilyet. És ami miatt talán a legnehezebb a témáról érdemben beszélni: a sok, élettől távoli, cigánnyal csak az étteremben találkozó, finomkodó, agyonliberalizált, ilyen-olyan emberi jogokat hangoztató (kötelességekről megfeledkező) szóvivők és képviselők miatt.

 

Mindkét véglettől igyekszem tartózkodni. Én nem „szegénycigányokozni”, sajnálkozni akarok. Egyszerűen csak felhívni arra a teljesen non-sense dologra az emberek figyelmét, hogy egy népet (nem fajt!) nem lehet általánosan megítélni és elítélni. Csak egy példa: ha külföldön azért részesülsz hátrányban, néznek rád csúnyán, mert magyar vagy, rosszul esik. Pedig biztos ők is ismertek magyarokat, akik „nem olyanok, rendesek” de azon a helyen mégis az az elfogadott vélekedés a magyarokról, hogy „rosszfélék”. Pedig azt is tudjuk, hogy nem minden idős belga férfi pedofil. Nem hinném, hogy olyan nehéz lenne a gyakorlatban alkalmazni azt, hogy ne bőrszín, etnikai hovatartozás, nem, beszéd, nyelv alapján ítélkezzünk, hanem az egyént nézzük. Talán kevesebb energiát kellene fektetnünk a gyűlölködésbe, bűnbakkeresésbe. Természetes, hogy az emberben élnek sztereotípiák, hisz ha mindig mindent tiszta lappal gondolnánk végig, igencsak lelassulna az élet. Így aztán nyugodtan mondjuk spórolós barátunknak, hogy „de nagy skót vagy”, pénzzel ügyesen bánónak, hogy zsidó, az éppen hangosan veszekedőnek, hogy „ne cigánykodj”, egy másiknak meg hogy „olyan rosszul főzöl, mint egy angol”. Én csak azt mondom, hogy ezeket a sztereotípiákat nem szabad tényként kezelni, érvként használni, túl komolyan venni őket.

 

Cigányok

 

Romák? Cigányok?

 

A magyarországi cigányságnak alapvetően három nagy csoportját különböztetjük meg. Legtöbben vannak a romungrók, azaz magyarcigányok, ők egyik cigány nyelvet sem beszélik, anyanyelvük a magyar. Létszámban őket követik az oláh cigányok, akik a romani nyelvet beszélik, mely az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágához tartozik. Ebből a nyelvből ered a roma elnevezés, mely az ő nyelvükben ’roma férfi’ vagy ’férj’ jelentésű. Harmadik, legkisebb csoportja a cigányságnak a beások, ők a másik két csoporthoz képest későn, az 1800-as években érkeztek Magyarország területére. Valószínűleg ők is a romanit beszélhették, de romániai tartózkodásuk alatt elvesztették nyelvüket, így ma ők a román nyelv egy archaikus változatát használják. A romani és beás beszélők nem értik egymást, mivel az indoeurópai nyelvcsalád két teljesen különböző nyelvét beszélik (úgy, ahogy egy francia sem ért görögül). Ma már minden cigány beszél magyarul, csupán nagyon kis százalékuknak nem ez az anyanyelve, viszont ők kétnyelvű beszélők, a magyart értik és használják. Mindhárom csoport elfogadja a cigány elnevezést, de magukat egymástól élesen megkülönböztetik. A cigányok romaként való megnevezése az utóbbi években terjedt el, meglátásom szerint ez csak finomkodás. A romungrók és beások a roma elnevezést kirekesztőnek érzik, ők magukat cigánynak tartják, így is hívják magukat. Tehát ne féljünk ezt az elnevezést használni, mert ez a helyes!

 

Indiától idáig

 

A többség olyan vádakat emleget fel legtöbbször a cigánysággal kapcsolatban, melyeket ha megvizsgálunk többségükre magyarázatot találhatunk történelmükben, életmódjukban. Ez persze megkövetelné azt, hogy ne egyből zárkózzunk be, hanem legyünk kíváncsiak a miértekre. De természetesen kényelmesebb félni az ismeretlentől. Ők is ugyanúgy magyar állampolgárok, ez a hazájuk, csupán egy olyan etnikumhoz, kisebbséghez tartoznak (akárcsak a magyarországi németek, horvátok, szerbek, stb), melynek saját szokásai, nyelve, kultúrája van. Csak ők egy kicsit messzebbről jöttek és a történelem folyamán szerencsétlenebbül alakult a sorsuk.

 

Arról mindenki tud, hogy cigányok régebben vándorló életmódot folytattak, speciális életvitelükkel nem illeszkedett az európai társadalmi rendekbe, ez az Indiából jövő népcsoport. Ennek nyilván egy csomó következménye (többek között a magántulajdon fogalma körüli eltérések) is van, ám tévhit, hogy nem dolgoztak. Faluról falura vándorolva, a különböző cigány csoportok különböző foglalkozásokra specializálódtak. A romungrók főként vályogvetők, szegkovácsok és muzsikusok voltak, az oláh cigányok lókereskedéssel, réz-és fémművességgel, üstfoltozással, szőnyegkereskedéssel foglalkoztak, és voltak köztük kovácsok és köszörűsök is, míg a beások hagyományos foglalkozásaiként a teknővájást, fakanálkészítést, kosárfonást szokták említeni. A XX. században ezek a foglalkozások szép lassan eltűntek, a cigányokat munka nélkül hagyva. A szocializmus munkaszemlélete ugyan orvosolta a problémát, de ahogy azt érzékeljük mindezt csak átmenetileg. A 60-as években erős törekvések indultak a cigányok társadalomba való integrálására, asszimilálására. Az általában falu szélén vagy cigánytelepeken élőket betelepítették a faluba – több-kevesebb sikerrel. Ugyanis a tőlük való félelem miatt általában a falu szélére, egy helyre helyezték őket, így kialakítva cigánysorokat. A szerencsésebb (bátrabb?) falvakban ez nem így történt, és a faluba elszórva telepedtek le a cigányok. Ezeken a helyeken békében élnek egymás mellett az emberek ma, ugyanis a cigányoknak volt lehetőségük megtanulni azt az életformát, amivel beilleszkedhettek a közösségbe. Gondoljunk itt olyan egyszerű dolgokra, mint például ellesni a szomszédtól, hogyan is műveli a kertjét. A cigánysorokra kerülteknek nem volt meg ez a lehetőségük. A kirekesztő hozzáállás pedig közvetlen okozója az ellenségeskedésnek…

 

A segély és a többiek

 

Azért nem jár senkinek sem támogatás, mert cigány. Ha több gyerek van, igen. Ha munkanélküli szülők, hátrányos helyzetű gyermekek, akkor igen. És tény, hogy a cigányok között több ilyen van. A felsőoktatásig pedig nagyon kis százalékuk jut el. Mert gondoljunk csak bele, amikor 6-7 évesen az iskolába kerülnek: uzsgyi a hátsó pad, cigányoknak ott a helye! Cigány gyerek mellé nem akar ülni senki vagy, ha a gyerek mellé is ülne, anyuka-apuka nem engedi! Egy felmérés szerint a alsós tanítók 90%-a bevallottan negatívan megkülönbözteti a cigány kisgyereket. Hát csodálkozunk azon, hogy ezek után ellenségesen viselkednek? A probléma bonyolultságát csak fokozza, hogy egyes cigány közösségekben, a gyermekeket saját hagyományaik szerint másként nevelik, mint a többségi társadalomban. Ennek is elég sok következménye lehet. Például nekünk az a normális, ha valaki beszél, akkor nem vágunk a szavába, megvárjuk, amíg átadja a szót a másiknak. Egyes cigány közösségekben (ahogyan az olasz és spanyol beszélőknél is) a mi normánkkal ellentétesen azt tapasztalhatjuk, hogy mikor látja, hogy a másik a mondandója vége felé jár, már elkezd beszélni – ez náluk nem illetlenség, hanem a normális. Sőt a tisztelet jele lehet akár az is, hogy az utolsó mondatokat együtt mondják – adott esetben a tanár nénivel, aki ezt természetesen bunkóságnak veszi, újabb bizonyítékot talál arra, milyen népség is a cigány. Nem azt mondom, hogy viseljük el ezt, hogy nekünk, a híres többségnek kell alkalmazkodni. Pusztán azt, hogy gyűlölet nélkül, elfogadással, türelemmel, tanító szándékkal hosszú távon célt érhetünk. Ha mondjuk a tanító néni nem küldi ki a teremből, alázza meg a többiek előtt, hanem elmagyarázza, hogy ezt most itt nem illik, jelentkezni kell, mert így szokás. A munkáltató nem küldené el a jelentkezőt, mert sötétebb a bőrszíne, vagy mert éppen Orsósnak hívják. És akkor talán nem utálná meg a gyerek egy életre a tanulást, a munkát, nem lenne kötekedő azzal a többséggel, amelyik őt mindig csak elutasította. És akkor talán nem is lenne belőle ilyen-olyan bűnöző. Mert a bűnözés NEM genetikailag kódolt.

 

Megoldás?

 

Szép dolog lenne ez a hozzáállás váltás, szemléletváltoztatás mindkét fél részéről. Csak kicsit késő, ugyanis felnőtt már egy olyan generáció, aki nem azt látta, hogy a szülei reggel elindulnak munkába, este hazaérnek. Nem látta ennek az eredményét. Nem látta azt, hogy tanulással, munkával el lehet érni dolgokat. Nem lát alternatívát egy olyan életre, amely a többségi társadalom szempontjából elfogadott, hasznos, követendő. Teljesen fölösleges az úgynevezett kivételekkel hadonászni, mikor egyfolytában csak azt halljuk, „ez csak kivétel, a többség nem ilyen”. Önmagát gerjesztő folyamat ez, szociálpszichológusok a megmondói. A szerencsétlenebbek saját magukon tapasztalták a cigányok rossz oldalát, mások így vélekednek, mivel mindenki ezt mondja, mindenhol ezt hallani. Ahogy láttuk, nem lehet célravezető a kirekesztés és a gyűlölet. Viszont nem lehet megoldás az a finomkodó, szőnyeg alá söprő túlzott politikai korrektség, gyakorlatban nem alkalmazható túlzott liberalizmus sem, ami olyan népszerű mostanság. A kormány (vagy akármi) még ha elvben nem is, a gyakorlatban nagyon rosszul kezeli a dolgot. Mert nem mindenféle ideológiákat kéne hangoztatni, tetszetős kampányokat összeállítani szépen kisminkelt cigánylányokkal, színes szoknyákkal, tánci-táncival. A két véglet között kellene megtalálni az optimális megoldást, mindkét félnek nyitottá válnia, és megszabadulnia attól a gyűlölettől, ami körbevesz minket.

 

C-PRESS - cotcot.hu

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired

 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek