Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Mráv József : Tanulni, cigánynak?
2008-09-26 15:00
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Mráv József : Tanulni, cigánynak? „Istenem, adj nekem türelmet,

Hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni,
Bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok,
És bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni."

Niebuhr, Reinhold

 

A mai magyar valóság sajnos e téren is megnyilvánul.

Magyarországon ma mindennapos és már sok helyen hallgatólagosan elfogadott az iskolai (és egyéb) szegregáció, amely jóformán kizárólag a romákat érinti. A bőrszín, származás alapján már sokszor az óvodában is megjelölt a cigánygyerek, már ha egyáltalán eljut az oviba, vagy ezek tudatában elengedik otthonról.  Egy magát cigánynak valló és cigányságát büszkén vállaló ismerősöm gyermekétől hallottam, hogy az általános iskolájában az egyik tanárnő kettest adott a nagy gonddal elkészített dolgozatra, mert a külalakja nem volt számára megfelelő. A tartalom legalább négyest ért volna, de a gyermek kérdésére csak az volt a válasz: - Neked ez is elég, Ti úgysem tanultok tovább. A cigány gyermekek többségét eleve úgy kezelik, mintha értelmi fogyatékos lenne.

Sokan vitatják, főként pedagógus „szakértők", hogy a roma gyerekek iskolai, oktatási elkülönítése egyre jobban felerősödő tendenciát mutat. A tények azonban bírnak olyan makacsak lenni, mint a vélemények. 1992-ben a cigány fiataloknak körülbelül 7 %- a járt olyan iskolába, amelyben ők alkották a többséget, napjainkra ez az arány elérte a

20 %- ot, tehát közel háromszor annyi olyan tanintézmény van, amit a köznyelv általában „cigányiskola" névvel illet. Persze ezekben az iskolákban is tanul azért néhány, magyarnak mondott, fehérebb bőrű gyermek is. 

(De kimutatható, hogy ezek a gyermekek is mind a szegényebb rétegből kerültek ebbe az iskolapadba. Az is érdekes tény, hogy kimondottan szegény sorban élő magyar lakosság körében lényegesen kisebb a cigányellenesség, mint a „műveltebb, jómódúak körében. Ez a réteg toleránsabb, befogadóbb közeg, mint a „fényesen" élők társadalma)

 

A folyamat több eleme közismert, a „leglátványosabb" talán az, hogy főleg a jobban szituált szülők közül, igen sokan jobban jegyzett, speciális vagy magasabb képzést biztosító iskolákba viszik, mintegy „menekítik" gyereküket olyan iskolákból, ahol több roma gyerek található. Könnyen belátható, hogy így ördögi kör jön létre: az így létrejövő „cigányiskolák" nyilván sok mindent biztosítanak, csak a megfelelő felzárkózás halvány esélyét nem. Ez napjaink 22-es csapdája.  Még egy sokat mondó adatot olvastam: mintegy nyolcszor (!) annyi roma fiatal van felmentve különféle vélt vagy valós ürüggyel, az iskolába járás alól, mint „magyar".

Egyértelmű, hogy ez megint csak a hátrányok növekedését eredményezi, hiszen az így felmentett, de iskolakötelezett tanulóknak is teljesen egyértelműen vizsgázniuk kell, anélkül, hogy azt a minimális iskolai-tanórai segítséget is megkapnák, ami (elvileg) azért több volna a semminél.

Ez pedig többnyire azt vonja maga után, hogy a gyerekek előbb-utóbb kihullnak az oktatási rendszerből, és néhány általános iskolai osztálynyi végzettséggel a hátuk mögött találják magukat a munkaerőpiacon, ott, ahol például az érettségizettek, sőt a diplomások is komoly gondban lehetnek - ráadásul ők jóval fiatalabbként, mint ez utóbbiak. Így, szinte teljesen esélytelenül várjuk el Tőlük, hogy illeszkedjenek be a társadalomba, és éljenek példamutató életet.

Eléggé ismert, hogy a többségi társadalomban sokan képviselik azt a nézetet, hogy mivel a roma fiatalok többségükben hátrányos helyzetűek, és olyan, csak rájuk jellemző szubkultúrát képviselnek, amely merőben eltér a „többségitől", indokolt, sőt kívánatos őket külön, „tiszta cigányosztályokba" terelni mindenütt, ahol ez lehetséges.

(„Egymás között jobban elvannak, ismerik egymás szokásait, kultúráját".)

A pedagógusok körében is egyre gyakoribb ez a nézet, ami a témával foglalkozó szakemberek szerint a tanárképzésnek ama jellegzetességével függ össze, hogy az oktatás „túlságosan tantárgycentrikus és kevésbé problémaorientált". Egyetlen kultúrát, így a romát sem szabad elítélni vagy elutasítani anélkül, hogy megfigyelnénk az adott társadalmi helyzetre a válaszait és azt, hogy mire, milyen életkörülmények közt adta ezeket a válaszokat.

Természetesen nem célom és tisztem, hogy a magyar oktatást reformáljam, de fontosnak tartom azt is jelezni, hogy az etnikai empátia hiánya is erőteljesen tetten érhető az iskolákban, legfőképpen a cigány gyerekek irányában. Azok a pedagógusok, akik valaha valóban törődtek a cigány gyermekek sorsával, akiktől valóban tanulhattak emberséget is, akiket szerettek és tiszteltek a roma szülők is, sajnos már nem tanítanak. Ma tárgyilagos (tan-tárgyilagos), és sajnos már otthonról hozott előítéletekkel, érzelmekkel „felszerelt" tanerők oktatnak, új szellemben, új hozzáállással. Attól sem kellene félni a roma társadalomnak, hogy külön roma iskolákat hozzanak létre. De ott a hagyományokat, szokásokat ismerő roma származású pedagógusok tanítsanak, és ez esetben biztos, hogy az ott tanuló diák is képes arra, amire nem cigány származású társai. A cigányság esélyegyenlőségét megalapozó óvodai nevelés és iskolai oktatás eredményessége nagyban függ a pedagógusképzés és -továbbképzés szakmai minőségétől. Fontos, hogy a pedagógusok ciganológiai ismereteket sajátítsanak el. Mára már szerencsére több felsőoktatási intézményben tanszéki, speciálkollégiumi vagy önálló program keretében bevezették a romológiai ismeretek oktatását.

Úgy gondolom, hogy a szegregációs törekvések alapja az előítéletesség. Egy 2004-es felmérés tanúsága szerint 71 %-os a „nagyon nagy" a cigányellenesség aránya Magyarországon, és semmi okunk feltételezni, hogy ez a szám mára csökkent volna. Egyre több, un. „magyarvédő" egyesületet, klubbot, szövetséget lehet találni, amelyek azt vallják a küldetésüknek, hogy szembeszálljanak a kisebbséggel, és megvédjék a magyar társadalmat. A hovatartozás amúgy is igen kényes kérdést vet fel.

A cigányok nem magyarok?  Hanem hazánkban élő kisebbségi népcsoport?  Akkor hogy bánjunk Velük?

 

(Az Országgyűlés 1993-ban törvényt alkotott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, és e törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbségnek számít minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére szolgál. A törvény Magyarországon honos népcsoportnak minősítette a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán népcsoportokat. A törvény tilalmaz minden olyan politikát, amely a kisebbségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását célozza, vagy ezt eredményezi. A törvény a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok. Lásd 1993. évi LXXVII. törvény!)

 

Véleményem szerint a cigányságnak vannak olyan szociológiai, kulturális jellemzői, amelyek miatt joggal tekinthetőek etnikai kisebbségnek, de ezek korántsem olyan jelentősek, hogy megkérdőjelezné magyarságukat, hiszen hagyományaik nagy része sok esetben majdnem azonos a régebbi magyar hagyományokkal, vagy megközelíti azokat.

Ez teljességgel érthető is, hiszen azok közt, akik évszázadok óta élnek egymás mellett, óhatatlanul áttevődnek némi kulturális értékek, oda-vissza alapon.

 

Tudjuk, hogy nem reprezentatív az alábbi, interneten olvasott tipikusnak mondható szöveg, de sajnos teret kaphatott: „USA-ban, 20 év jár a visszaesőknek automatikusan, itt is azt kéne, még ha száz új börtönt kellene építeni, akkor is. Gyerekek késsel rabolnak, ölnek, soha nem lesz belőlük ember, csak rablógyilkos tetves cigány. Elérik, hogy nem lesz más megoldás számukra, mint a koncentrációs tábor."

Mert ma, sajnos ez a cigányokról alkotott vélemény az ország lakosainak egy részénél.

De hogy mernek egyesek ilyen egyértelműen, a megoldás lehetőségének keresése nélkül így fogalmazni?

 

Tény és való, hogy a perifériára szakadt emberek számára nem egy esetben csak a bűnözés ad némi megélhetési lehetőséget. Az is tény, hogy a szegénység nem ad felmentést a bűncselekmények elkövetésére. Nem is mentegetni kell ezeket az embereket, hanem a kiváltó okokat kell megszüntetni.

Mert egyszerűbb és kényelmesebb a munka-nélküliség okozta szociális gondok miatt a látványosan közszemlére állított bűnözést a cigányok nyakába varrni, a cigányságot kollektív bűnbaknak kiáltani, mint az igazi okokat megkeresni. Pedig nem így van, csupán a probléma mélyére kellene ásni, és azt megpróbálni legalábbis részen, megoldani.  Lehetőséget kell teremteni a cigányság számára, hogy a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. Akkor talán változhatna a cigányság, és a róluk alkotott vélemény is. Nem ellökni kell, hanem kezet nyújtani és segíteni Őket, hogy utána már saját maguk is segíthessenek a gyermekeiken. Ma a megoldás az, hogy ne azonosuljunk az éhezővel, nehogy bele kelljen gondolnunk, hogy saját, személyes kvalitásaink vajon milyen pálya befutását tennék lehetővé hasonló alapokról és környezetből indulva!

Azt kellene elérni, hogy a cigányok is tanulhassanak, hogy azt csinálhassanak, mint a magyarok. Mert mi nem engedjük közel Őket magunkhoz. Ők közelednének hozzánk, legtöbbször hátsó szándék nélkül, de kényelmesebb tudomást sem venni róluk, megbélyegezni őket, mint időt szánni arra, hogy megértsük a bajukat, a viselkedésüket, a lelküket. 

Mára már ez a közeledési szándék a cigányság részéről is elhal, átlényegül egyfajta dacos szembenállásra, amit a jelenlegi, szembenálló helyzet váltja ki a lenézett, és szinte mindenből kitaszított rétegből.

 

A cigányhimnusz egyik sora: „Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk, megátkoztál meg is vertél, örök csavargóvá tettél"

 

Mert higgyük el, hogy a cigányok is normális, rendezett életre vágynak.  A mi feladatunk, hogy segítsük is Őket ebben, ne hagyjuk magukra a felemelkedni vágyókat!  

 

Forrás anyag: L.I.F.E

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Tanító pofonok - Így ne legyél ezotroll
  Ne aggódj, nem Makarenkó előtt akarok főt hajtani! Sallert sem ígérek senkinek, még annak sem aki egyébként megérdemelné, mert mi van, ha mégsem az a legjobb megoldás? A tanító pofon ugyanis létezik, de én nem helyeslem. Ettől ő még köszöni szépen jól van. Sőt, a sok ezónyálon csúszó spiricsiga még kiemelt figyelmével eteti is a pofonosztókat. Bocs, én nem állok be a sorba. Nem kérem a pofont és oda állok amellé, aki a pofont kapja. Elterjedt egy eléggé idealista, félre...
  image
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-20
  Ma érzékenyebbek leszünk a megszokottnál, ezért könnyebben megsértődünk. Vigyázzunk jobban egymás lelkére, mert a ma ejtett sebek nehezebben gyógyulnak. Ne ma provokáljunk veszekedéseket! Ma érzékenyebb a gyomor területe, ne végezzünk operációkat ezen a területen! A gyomorproblémák, emésztési problémák gyakran javulnak, ha néhány napig csak zöldségfélét fogyasztunk. A gyümölcskúrák nem túl jók, hiszen savasítanak.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-06-19
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, mindent a szívünkre veszünk. Akár ok nélkül is megsértődünk. A békülés nehéz lesz, inkább duzzogva vonulunk félre. Nincsenek ínyünkre az új helyzetek, új arcok. Ma azt tapasztalhatjuk, hogy felszaporodik a víz szervezetünkben. Néhány kilóval többet mutat a mérleg, de nem kell pánikba esnünk, hiszen ez nem valódi súlygyarapodás. Megtehetjük, hogy csalánteát iszunk, - kúraszerűen ? hat héten keresztül.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-06-18
  Ma már nyugodtabb hangulatban leszünk, - nyoma sincs már bennünk a tegnapi feszültségnek. Türelmesen dolgozunk, és az sem ráz meg nagyon, ha sok munkával kell megbirkóznunk. Ma érzéki hangulatban leszünk, így minden olyan szépségápolási praktikát élvezünk, amely egyben kellemes is. Jó ötlet egy finom masszázs, s ha már masszíroztatunk, akkor kérjük meg a masszőrt, hogy tápláló krémmel végezze a műveletet!
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-06-17
  Ma már lassabbak leszünk, eltűnik a tettre készség. Több időre van szükségünk a munkahelyi teendőkhöz, lassabban érünk be reggel. Érdemes korábban kelnünk, hogy mégis mindenre legyen idő. A mai nap egészségügyi problémája a fogak érzékenysége lehet. A fogfájás, rosszindulatú gócok sok más problémának lehetnek előidézői a szervezetben. Gyulladásos folyamatok, hajhullás alakulhatnak ki következményképpen.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek