Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Katolikus hálózat romák lelki gondozására
2008-08-19 10:57
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Katolikus hálózat romák lelki gondozásáraValódi konfliktusok és előítéletek is terhelik a katolikus egyház viszonyát a cigánysággal. Ha pedig egy lelkipásztor átlagon felüli elkötelezettséget mutat a romák iránt, azzal a veszéllyel kell számolnia, hogy a nem cigány hívek elfordulnak tőle.

 

 

 

 

A Szentírás szerint minden ember Isten képmása, én például nem találtam olyan szövegrészleteket a Bibliában, hogy a jézusi tanítások kizárólag csak fehérekre érvényesek - ad leckét az evangélium alapjaiból Somos László plébános. Bőven volt alkalma begyakorolni ezt a mondatot, hisz úton-útfélen arról faggatják: katolikus pap létére miért törődik annyit a cigányokkal?

 

Évekkel ezelőtt, amikor tanodát hozott létre a Somogy megyei Kaposfőn, kérte, hogy a pedagógusok a legproblémásabb gyerekeket küldjék hozzá. A délutáni foglalkozásokra javasolt diákok túlnyomó többsége cigány volt.

 

Katolikus hálózat romák lelki gondozására

Gyorgyovich Gábor kirándulásra indul

a józsefvárosi plébániához tartozó roma közösséggel 

  

Kaposfő népességének tizenöt százaléka roma. Egy részük a "magyarokkal" elvegyülve, szétszórtan él a faluban, de néhány kilométerrel odébb létezik egy cigánytelep is. Ha esik az eső, a szülők ölbe veszik a kisebb gyerekeket, úgy cipelik a betonútig: osztálytársaik kicsúfolnák őket, ha sáros cipőben mennének iskolába.

 

A roma kisdiákok gondjai főleg az otthoni minták hiányából fakadnak. Sok családban a szülők egyáltalán nem, vagy csak döcögősen tudnak írni-olvasni. A gyerekek sokadmagukkal laknak egy szobában, íróasztalnak végképp nem marad hely.

 

Akkor is hatalmas hátránnyal indulnak, ha a szülők fontosnak tartják a tanulást.

 

A kamaszok nagy része - etnikai hovatartozástól és nemtől függetlenül - feltűnési viszketegségben szenved. A plébános szerint a kulturális és szocializációs különbségekkel magyarázható, hogy a roma gyerekek inkább hangoskodással, rossz magaviseletükkel akarnak a társaság középpontjába kerülni. Máskülönben ugyanolyanok, mint nem cigány társaik: éhesek a szeretetre, és ha úgy érzik, megkapják, a sokszorosát próbálják visszaadni.

 

"A szegény, szenvedő embernek tudnia kell, hogy nincs egyedül, valaki segít neki. Megtiszteltetésnek veszem, hogy segíthetek" - érzékelteti Somos László, hogy nincs szándékában az önfeláldozó lelkipásztor szerepében tetszelegni. Egyébként is, nem övé az egyedüli érdem: önkéntesek nélkül rég bezárt volna a tanoda. A szórványosan érkező támogatások csak a kiadások egy részét fedezik, tiszteletdíjra sem mindig futja. Többen a megyeszékhelyről, teljesen ingyen járnak foglalkozásokat tartani Kaposfőre, még az utazási költséget is saját zsebből fizetik. "Róluk csak lelki vigyázzállásban tudok beszélni" - fejezi ki elismerését a plébános.

 

Tegyük hozzá: a többségi társadalomra nem ez a mentalitás a jellemző. A romák közül sokan nem is képesek kibékülni származásukkal. A kaposfői plébános egy fiú esetét idézi, akiből egyszer csak kitört a keserűség: "Miért vert azzal az Isten, hogy cigánynak születtem? Ezt mondja meg, ha maga pap!"

 

Pedig a kaposfői példa is bizonyítja, hogy a nyomorból érkező, nagyon rosszul tanuló roma gyerekek is képesek eredményeket produkálni. A mintegy ötven tanodás diák közül senki nem bukott meg, pótvizsgára is csak egyvalaki kényszerült. (Utólag ötössel abszolválta a tárgyat.) Legalább ennyire fontos - hangsúlyozza a plébános -, hogy a tanárok szerint a gyerekek viselkedése délelőttönként, az iskolában is sokat javult, amióta a tanodába járnak.

 

Somos László tagja annak a cigánypasztorációs hálózatnak, amely - a Vatikán kezdeményezésére - az ezredforduló táján kezdett kiépülni Magyarországon. (A pasztoráció lelkipásztori tevékenységet, lelki gondozást jelent.) A hálózatban dolgozók püspöki megbízással végzik munkájukat, "illetékességi területük" lefedi az országot. Az eredeti elképzelés szerint a feladatra csak felszentelt lelkipásztorok kaptak volna felkérést, de a paphiány felülírta a terveket: a hálózat mintegy húsz tagja között egyházi hierarchián kívüli "világiak" és nők is akadnak.

 

Ma már hagyomány, hogy minden évben megrendezik az országos katolikus cigánytalálkozót, rendszeresen tartanak tudományos tanácskozásokat. A Szent István Társulat jóvoltából magyarul is megjelent a "cigánypasztoráció irányelveit" tartalmazó terjedelmes vatikáni dokumentum. A Mátészalkához közeli Hodászon cigány nyelvű istentiszteleteket tartanak, a váci egyházmegyében külön intézményt hoztak létre a roma hívek számára. (A gyömrői Ceferino-ház névadója egy roma lókereskedő, a spanyolországi Ceferino Gimenez Malla. A polgárháború idején, 1936-ban börtönözték be és végezték ki, mert egy pap védelmére kelt. Ő volt az első cigány, akit II. János Pál boldoggá avatott, 1997-ben.)

 

Sorolhatnánk, mennyi minden történik a romák érdekében, de ezzel az erővel azt a kérdést is feszegethetnénk, hogy a klérusban miért elenyészően kevés a cigány származású papok száma. (Akárkivel beszéltünk, ugyanazt mondta: legfeljebb hárman-négyen vannak.) És az is tény, hogy a katolikus egyházban a cigánypasztoráció még gyerekcipőben jár.

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyik kiadványa is utal arra, hogy más felekezetek - különösképpen a "szektának" minősített vallási közösségek, elsősorban a Hit Gyülekezete - bizonyos tekintetben előrébb tartanak. "Sajnálatos dolog, ugyanakkor tény, hogy a szekták gyakran azokon a helyeken tudtak a romák körében sikereket elérni, ahol korábban jól működő katolikus közösségek voltak" - fogalmaz a tanulmány. A kiadvány szerint a sikerek mindenekelőtt az együttlétek szabad légkörével, az istentiszteleteken való közvetlen részvétellel magyarázhatók.

 

Mindebből az is következik, hogy a romák számára nem az anyagi támogatás vagy a szociális gondoskodás a legfőbb vonzerő. Így látja Dúl Géza, a cigánypasztorációs hálózat vezetésével megbízott pap is, aki ugyanebben a főegyházmegyei kiadványban hangsúlyozza: szükséges a segélyek megszervezésére és elosztása, de a segélyosztásra korlátozódó pasztoráció - bár alkalmas lehet arra, hogy a cigányság jótevőjeként adminisztráljuk magunkat - nem éri el célját, a romákat másodlagos szerepre kárhoztatja az egyházban. A cigányok emberi méltóságának megsértése lenne, ha esetükben az egyház lemondana a "teljes evangélium hirdetéséről". Dúl Géza szerint senkinek, de a cigányoknak különösen nem elég valamiféle elvi, "metafizikai" közösség emlegetése. Fontosnak tartják a kézzelfogható, életszerű, személyes élményeket, az érezhető összetartozást.

 

A püspöki kar létrehozott egy irodát, amelynek feladatai közé tartozik a cigánypasztorációs hálózat munkájának koordinálása. Gyorgyovich Gábor, az iroda vezetője nem tud általános érvényű választ adni a kérdésre, hogy milyen a katolikus papság viszonya a romákhoz. Kinek ilyen, kinek olyan. Az, hogy egy plébániaközösség jól vagy rosszul működik, nagymértékben függ a pap rátermettségétől, karizmájától. És ugyanez érvényes arra is, hogy mennyire találja meg a közös hangot a cigányokkal. Annyi biztos - állapítja meg az irodavezető -, hogy a cigányellenes előítéletek a papokat is könnyen gúzsba köthetik. Ha pedig egy lelkipásztor átlagon felüli elkötelezettséget mutat a romák iránt, azzal a veszéllyel kell számolnia, hogy a nem cigány hívek elfordulnak tőle.

 

Nincs értelme úgy tenni, mintha az egyház és a cigányság kapcsolatában nem lennének konfliktusok. Az országos sajtót is bejárta a hír, hogy egy józsefvárosi papot romák bántalmaztak, mert elégedetlenek voltak a temetési ceremóniával. Gyorgyovich Gábor hallomásból értesült egy másik - talán jelentéktelennek tűnő, de jellemző - esetről: a falusi templomban valaki feltűnően kerülte egy cigány férfi társaságát. Amikor a pap megkérte, hogy üljön mellé, az illető felháborodott: "Hogyan ülhetnék mellé? Tegnap lopta el a tyúkomat!"

 

A lopás bűn, de a keresztényeknek kötelességük a megbocsátás - jelzi Gyorgyovich Gábor, hogy a katolikusok, ha hitük szerint akarnak élni, milyen módon oldhatják a feszültségeket.

 

A papoknak is nyitottabbá kellene válniuk - folytatja az iroda vezetője. A cigány közösségek sajátos tradíciói a szertartásokban is megjelennek, temetésekkor például az elhunyt kedvenc italát öntik a sírra, cigarettát és ételt helyeznek a hantokra. A templomban szívesen gitároznak és énekelnek, gyakran igénylik, hogy ők is gyertyát gyújthassanak az oltáron vagy annak közelében.

 

A papság egy része ezeknek az elvárásoknak nem akar megfelelni, úgy veszi, hogy a cigányok megzavarják a szertartás rendjét. Gyorgyovich Gábor szerint józan kompromisszumot kell találni. Hisz a katolikus egyház lehetővé teszi, hogy a helyi hagyományok - ha azok tételesen nem sértik valamelyik tanítást - beépüljenek a templomi liturgiába. Nem is csak lehetővé teszi, hanem kifejezetten támogatja. Miért éppen a cigányoknak tiltaná?

 

C-PRESS - Népszabadság Online

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-07-08
  Ma érzékeny, befelé forduló hangulatban leszünk, - nincs kedvünk a nagy társasághoz. Inkább otthon maradnánk, és hódolnánk a kedvteléseinknek. Csendes elmélyült tevékenységekre kiváló a nap. Ma vigyázzunk jobban a lábainkra, érzékenyebbek lesznek, mint máskor. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor ne erőltessük a lábainkat szoros, vagy túlságosan magas sarkú cipőkbe. A legjobb, ha azt a cipőnket vesszük fel, amelyik a legkényelmesebb.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-07-08
  Ma érzékeny, befelé forduló hangulatban leszünk, - nincs kedvünk a nagy társasághoz. Inkább otthon maradnánk, és hódolnánk a kedvteléseinknek. Csendes elmélyült tevékenységekre kiváló a nap. Ma vigyázzunk jobban a lábainkra, érzékenyebbek lesznek, mint máskor. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor ne erőltessük a lábainkat szoros, vagy túlságosan magas sarkú cipőkbe. A legjobb, ha azt a cipőnket vesszük fel, amelyik a legkényelmesebb.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek