Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Jelentem! Bejelentem! - Feljelentem!
2008-08-03 10:33
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Jelentem! Bejelentem! - Feljelentem!Ismét hódit a magyar népbetegség a "besűgás"! Az APEH szerint, az elmúlt két évben, soha nem látott mértékben érkeztek névtelen bejelentések szomszédra, barátra, munkatársra, csupán irigység miatt. A vagyonosodási eljárások pedig a bejelentések után " elindultak ", és eredményesen zárultak.

 

 

„Ismét hódít a besúgás?!”

Mikes Kelemen ha élne, szégyenében ismét bujdosásra adná a fejét. A levélírás nagy népi játék lett.

Mindenki feljelent mindenkit, a rosszindulat már - már igazi nemzeti jelképpé vált. Volt időszak, amikor a bejelentés, vagy feljelentés így kezdődött:

Szálasi Testvérnek jelentem, hogy lakóházunkban van egy lakó, aki nagy valószínűséggel nem keresztény vallású, és a vékony falakon át minden éjjel hallani, ahogy a londoni rádió adását figyeli.

Tisztelettel kérem a renitens lakótárs elleni azonnalos eljárást, a tisztességes magyarok megvédése érdekében. Amennyiben szomszédom vagyonára igényt lehet tartani, akkor a szürke bundáját, és a halszálkás öltönyét szeretném, ha részemre kiutalnák! Esetleges deportálása esetén, kérem fiam részére a lakás kiutalását, a benne lévő „csekélyke” értékekkel együtt.

Nevemet azért nem írom alá, mert félek az esetleges bosszútól....


Erőt, Egészséget Rákosi Mátyás Elvtársnak, a Magyar Nép Vezérének!

Szeretném bejelenteni, hogy van egy szomszédom, aki a felszabadulás előtt tiltott kapcsolatban lehetett az aljas népnyúzó Szálasi rezsimmel. Ezt a kijelentésemet arra alapozom, hogy nevezett titokban a háború véres napjaiban éjszakánként „Londoni Rádiót” hallgatta, ennek ellenére semilyen retorzióban nem részesült. Ez a szomszéd most a Szabad Európa adásait hallgatja, ellenséges a népi demokratikus állammal szemben. Kérem, intézkedjenek. Ha kérhetném, a renitens lakó lakását gyermekem részére akár társbérleti szinten is utalják ki, ezzel egy a rendszerhez hű család problémáját oldanák meg. ....

 

Nevemet nem írom alá, mert félek az esetleges bosszútól...Tisztelt Kádár János Elvtárs! Szívből gratulálok ahhoz a grandiózus munkájához, amivel az ellenforradalom után az országot, valamint a fővárost ujjá építette.

Gyermekem, aki 27 éves, - munkásőr lett, és erre nagyon büszke vagyok! Sajnos lakással még nem rendelkezik. Azért fordulok Önhöz, hogy a rendszerhez hű gyermekemen - ha lehetséges egy kisebb lakáshoz való juttatással segíteni szíveskedjen.

A szomszédomban van egy család, akik a vérzivataros ellenforradalmi időkben gyanúsan viselkedtek. Javasolnám magatartásukat visszamenőlegesen megvizsgálni. Amennyiben a vizsgálat során rendszer ellenes magatartást tudnak vele szemben „bizonyítani” és lakhatásától megfosztanák őket, gyermekemmel ezt a lakást elfogadnánk, felújítanánk, ezzel a társadalmi rendszerünket erősítenénk. / Családommal az I. emelet 3 szám alatt lakom, Ő pedig a 2 számú bérlő!/

Nevemet nem írom alá, mert félek az esetleges bosszútól....


1977. januárja.  " Én, ....... János, a Magyar Népköztársaság rendszerhez hű állampolgára vállalom, hogy a Belügyminisztérium III/III. Osztályának a tudomásomra jutott, az állami érdekeket sértő vagy veszélyeztető személyek tevékenységéről rendszeresen szóban és írásban jelentést teszek. Hazafias kötelességemnek tartom a Magyar Népköztársaság állami társadalmi és gazdasági rendjének védelmét. Titkos tevékenységem ellenértékeként pénzbeli juttatásban részesülök, amelynek összege - még a családom előtt is szigorúan titkosnak minősül. Tudomásul veszem, hogy a mai naptól a bejelentéseimet " Napraforgó " néven kell megtennem."   Első jelentésem a szomszédomról szeretném leadni, aki már a háború ideje alatt is összejátszott a fasisztákkal, később nyugati befolyás alá került, legutóbb pedig beférkőzött a pártba, és tudomásom szerint jelenleg szakszervezeti bizalmi beosztást tölt be. Rendszeresen hallgatja a SZER. adásait.Mint tudjuk, a magyar értelmiség mintegy hetven százaléka önként, minden kkényszer nélkül, pusztán a szakmai előmenetele miatt jelentkezett ennél a hatóságnál, és adott jelentést, feljelentést legközelebbi rokonáról, barátjáról, munkatársáról, ismerőséről…

1990. től napjainkig, még mindig nem ismerjük azoknak a névsorát, akiknek ilyen jellegű bejelentéseik, jelentéseik miatt más családok a tönk szélére jutottak. Igaz, a magyar Parlamentben, a politikusok között is akadtak olyanok, akikről bizonyos dolgok kiderültek, aztán minden a feledés homályába veszett. Most feltehetően unokáik folytatják nagyszülőik „áldásos” tevékenységét.

Névtelen levélírónk a rendszerváltás után sem tagadta meg önmagát. Most már nem az államaparátust foglalkoztatja névtelen leveleivel, hanem tudatosan keresi az olyan szerveket, amelyek hatósági jogkörrel ellátva nincsenek, de alkalmasak arra, hogy lakótársaink életébe, ha mással nem, egy levéllel beavatkozzanak. Az ismeretlen levélíró bombázza az Önkormányzatot, annak egyes vezetőit. Az „önkormányzatnál” pedig vizsgálatot indítanak, - a törvényi kötelezettség alapján, - feladatokat rónak ki a vezetésük alatt álló szervezeti egységeknek, így aztán végre valahára a tisztalelkű levélírónk megnyugszik.

 Végre foglalkozik valaki azzal, amit leírt!


A jellemtelenségnek sok arca van. Lakótársat bejelenteni, feljelenteni nem bűn, ha az nem valós adatokon alapul.  Csupán anyagi megfontolás alapján aztán néhány lakótárs összefog, és névvel, vagy névtelenül valós, vagy valósnak vélt, sokszor valótlan tartalmú leveleikkel zaklatják az intézkedésre kötelezett szervezeteket, teszik tönkre lakótársuk életét.

A névtelen levélírók, akik adataikat nem merik közzé tenni, olyan tényeket akarnak mások nyakába varrni, amelyek minden alapot nélkülöznek. Ezek az emberek sötétben bujkálnak - lelkük mélyén még mindig az elmúlt ötven évben élnek.

A névtelenség álarca mögé bújva folytatják mocskos háborújukat.

 

Egy lakásügyi előadó mesélte:

„Van egy közös képviselő, aki felvállalja a nevét. Számtalan esetben felhívtuk figyelmét arra, hogy már az első bejelentése ügyében is megtettük a szükséges intézkedéseket, panaszával forduljon a rendőrhatósághoz, vagy a polgári bírósághoz. Ő nem akarja tudomásul venni, hogy az Önkormányzat még a törvénysértő állampolgárral szemben sem léphet fel jogellenesen. Nem állhatunk azonos talajon a bűnelkövetőkkel. A lakosság érdeke - egyedül és kizárólagosan - csak törvényes eszközökkel és módszerekkel védhető meg!  Ezt a közös képviselőt már nem a lakóközösség érdeke vezérli. Legutóbb, az intézkedésre kötelezett "előadót vádolta meg" részrehajlással.”

 

Tisztelt közös képviselő! Amikor levelét megírta feltehetően nem gondolta át annak esetleges jogi következményeit. Levelét elolvasta az iktató, a gépírónő, a címzett vezető, a postázó, a megbírált előadó több munkatársa, akik akarva - akaratlanul tanúi lettek egy kollégájuk jó hírnevének" meghurcolásánál".

A jó hírnévhez való jog minden állampolgárt - még a hivatal dolgozóját - is megilleti.

Aki más jó hírnevét megbecsteleníti, hamisan vádolja, rágalmazza, tettéért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.....

 Ismét hódít a besúgás!


Most, sokan joggal teszik fel a kérdést, milyen okból készült ez a cikk? Nos, az ötletet az egyik bulvár újság híranyaga adta. A hírt, még a kereskedelmi rádiók is kommentálták. Ezt a nyilatkozatot ugyanis, az APEH által folytatott vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatban mondta valaki. Az elhangzott adatok szerint, 2008. évben július végéig, összesen 480 ügyet vizsgáltak ki, melynek döntő többsége – névtelen bejelentéseken alapult. A bejelentések döntő része valós volt, de találkoztak olyannal is, amelyiknek köszönő viszonya sem volt a valósággal.

A bejelentőt, a legtöbb esetben az irigység, a személyes bosszú, vagy egy távolabbi időpontban remélt – anyagi haszonszerzés – motiválta.

Szép, régi magyar szokás élhet így tovább, napjainkban, 2008-ban.

Jelentem a névtelen bejelentőknek és feljelentőknek!

Ebben az országban akkor lesz jogbiztonság, ha mindenki, akit jogsérelem ért, nyílt arccal kiáll az igazáért. A hatóságoknak, az intézkedésre jogosult „szerveknek” pedig kötelességük megvédeni azokat, akik védelemre szorulnak.

Budapest, 2008. augusztus 1.

 

Villás  Lajos

 

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Tanító pofonok - Így ne legyél ezotroll
  Ne aggódj, nem Makarenkó előtt akarok főt hajtani! Sallert sem ígérek senkinek, még annak sem aki egyébként megérdemelné, mert mi van, ha mégsem az a legjobb megoldás? A tanító pofon ugyanis létezik, de én nem helyeslem. Ettől ő még köszöni szépen jól van. Sőt, a sok ezónyálon csúszó spiricsiga még kiemelt figyelmével eteti is a pofonosztókat. Bocs, én nem állok be a sorba. Nem kérem a pofont és oda állok amellé, aki a pofont kapja. Elterjedt egy eléggé idealista, félre...
  image
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-20
  Ma érzékenyebbek leszünk a megszokottnál, ezért könnyebben megsértődünk. Vigyázzunk jobban egymás lelkére, mert a ma ejtett sebek nehezebben gyógyulnak. Ne ma provokáljunk veszekedéseket! Ma érzékenyebb a gyomor területe, ne végezzünk operációkat ezen a területen! A gyomorproblémák, emésztési problémák gyakran javulnak, ha néhány napig csak zöldségfélét fogyasztunk. A gyümölcskúrák nem túl jók, hiszen savasítanak.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-06-19
  Ma érzékeny hangulatban leszünk, mindent a szívünkre veszünk. Akár ok nélkül is megsértődünk. A békülés nehéz lesz, inkább duzzogva vonulunk félre. Nincsenek ínyünkre az új helyzetek, új arcok. Ma azt tapasztalhatjuk, hogy felszaporodik a víz szervezetünkben. Néhány kilóval többet mutat a mérleg, de nem kell pánikba esnünk, hiszen ez nem valódi súlygyarapodás. Megtehetjük, hogy csalánteát iszunk, - kúraszerűen ? hat héten keresztül.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-06-18
  Ma már nyugodtabb hangulatban leszünk, - nyoma sincs már bennünk a tegnapi feszültségnek. Türelmesen dolgozunk, és az sem ráz meg nagyon, ha sok munkával kell megbirkóznunk. Ma érzéki hangulatban leszünk, így minden olyan szépségápolási praktikát élvezünk, amely egyben kellemes is. Jó ötlet egy finom masszázs, s ha már masszíroztatunk, akkor kérjük meg a masszőrt, hogy tápláló krémmel végezze a műveletet!
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-06-17
  Ma már lassabbak leszünk, eltűnik a tettre készség. Több időre van szükségünk a munkahelyi teendőkhöz, lassabban érünk be reggel. Érdemes korábban kelnünk, hogy mégis mindenre legyen idő. A mai nap egészségügyi problémája a fogak érzékenysége lehet. A fogfájás, rosszindulatú gócok sok más problémának lehetnek előidézői a szervezetben. Gyulladásos folyamatok, hajhullás alakulhatnak ki következményképpen.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek