Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

A Rádió C résztulajdonosa is felháborodik Fátyol jogsértő és botrányos viselkedésén
2008-06-07 22:05
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
A Rádió C résztulajdonosa is felháborodik Fátyol jogsértő és botrányos viselkedésénA Rádió C egyik tulajdonosa közleményben üzen és hívja fel a többi tulajdonos figyelmét, Fátyol Tivadar folyamatos jogsértéseire.                                                                    

dr. Lázók Tibor a Rádió C résztulajdonosának – közleménye

 

 

Jönnek a hírek - a Rádió C-ről!

 

Köztörvények megsértésének gyanújáról, kifizetetlen jogos igényű munkabérekről, pénzügyi törvénysértésekről, jelentős pénzügyi hiányról, a munkavállalók jogainak emberi méltóságának megsértéséről, vulgáris mocskos szóhasználatról, undorító nyálcsorgató aberráltságról, bordélyról, nyilvános sexfilm nézésről, felizgulásról, kiszolgáltatott női munkavállalók fogdosásáról, mulatozások után félig szétrombolt rádióról, basáskodó hisztérikus személyi kultuszról, hanyagságról, mulasztásokról, szervezetlenségről. A folyamatosan hiányt halmozó a Rádió C-t a csőd szélére vitt alkalmatlan vezetésről. A Rádió C-ben csapott rendszeres dáridókról, népcsoportokra tett sértő kifejezésekről, népcsoportok tagjainak csoporthoz tartozásukra való utalással rádióból való kitiltásáról, a rádióban való közéleti megnyilvánulási tilalmak elrendeléséről, még meg sem nyilvánult személyek kitiltásáról, feketelistázásáról, és cenzurázásáról, népcsoport elemekre tett sértő lealacsonyító kifejezések használatáról.

A Rádió C elvesztette, és folyamatosan elveszíti erkölcsi és közmegítélési tekintélyét, és folyamatos vezetési, személyi, pénzügyi és félelmetes erkölcsi válságban van.

Az ügyre vonatkozóan olyan ismert és elismert munkavállaló újságírók tettek nagy nyilvánosság előtt szóbeli, videós és írásbeli nyilatkozatokat, akik már csak hivatásuk gyakorlásából eredően is, előre tisztában voltak a nagy nyilvánosság előtt tett tényállításaik jelentőségével.

Kérem ezen, személyek meghallgatását, és az alábbiakat a soron következő már kitűzött közgyűlésen.

Kérem a C-Press által  is közölt Rádió C dokumentumok megvizsgálását, és összevetését a C-Press tényállításaival.

Kérem a megvizsgálását annak a ténynek, amelyről Kutics Marianna irodavezető tájékoztatott 2006. December 15. közvetlenül megelőző napokban, amely szerint az ügyvezető-igazgató kölcsön jogcímen pénztvett fel a Rádió C-ből.

Az irodavezető  erről szólóan kivonatot készített, a számlaosztály és a szükséges adatok megjelölésével.

Kérem Kutics Marianna meghallgatását.

Az előzőleg szóban adott telefonon történt közlés tartalmára vonatkozóan tanuk vannak.

Kérem mindenfajta tényállítás valósággal való összevetését azon ismeretek alapján, amellyel a tulajdonosok egyébként is rendelkeznek.

Ha igaz az az állítás, amely szerint az ügyvezető-igazgató a fent említett ügyekben eljárásokat kezdeményezett, erősen tartok attól, ismereteim és bizonyítékok alapján, amelyekkel egyébként Önök is rendelkeznek,  - hogy az a visszájára fog fordulni- és ez feltehetőleg a nagy nyilvánosság előtt fog megtörténni.

A felelős és minden rossz hírrel érintett ügyvezető-igazgató, - akiről már csak az nem hírlik, hogy akasztott ember nem volt,- csak addig folytathatja  áldatlan ámokfutását, és kártékony tevékenységét, amíg a tulajdonosok ezt eltűrik.

A magam részéről elegendő bizonyítékkal is alátámasztott ismerettel rendelkezem  a fentieken túl is ahhoz, hogy ne nyeljem le, - ezt, ami még gombócnak is sok - a magam részéről bizonyítottnak tekintet vádat, amely Őt illeti.

Ilyen sok, és sokféle bizonyított vád, még cigány érdekeltségű intézménnyel kapcsolatban soha nem fogalmazódott meg, és felháborítónak tartanám, ha nem történne meg a felelősségre vonás.

Az ügyvezető jelenleg is folyamatos jogsértésben van, és szokásos ámokfutását végzi, münchauseni mértékben hazudozik, de kevéssé münchauseni sikerrel.

Nem tartom megfelelőnek  és elegendőnek azt az eljárást, ezzel a felháborító botránnyal kapcsolatban, hogy az ügyvezető nyilatkozata elegendő a tulajdonosok számára az ügy lezárására.

Külön bíróság nélkül is rendelkeznek azokkal a jogokkal, és bizonyítékokkal, amelyek ezt az ügyet eldönthetővé teszik.

Jelenleg folyamatban lévő ügyekkel  kapcsolatbanaz ügyvezető-igazgató úr ténykedésére az alábbi nyilatkozatot teszem: Bejelentem, hogy már 3. azaz /harmadik / alkalommal kértem a tájékoztatást az ügyvezető-igazgatótól, a tulajdonrész átruházásának megtárgyalása napirend tárgyában. Továbbá kértem az ahhoz kapcsolódó teljes írásos tájékoztató, és más iratanyag megküldését e-mail útján is -  amely igényemet az ügyvezető-igazgató úr teljesen semmibe vette, és  azt ez idáig sem teljesítette felém.

Kértem az összes jegyzőkönyveket 2006. december 15.-től a jelen ideig.

Ugyancsak nem teljesítette!

Az előzőekhez képest Ignácz József által legutóbb adott tájékoztatás szerint is, amelyet az Önök részére eljuttatott,  az ügyvezető-igazgató az egyik napirendre vonatkozóan nem nyilatkozott, amely még külön is bizonyítja az újabb normasértést, amelyeket Fátyol úr már a legnagyobb természetességgel követ egész regnálása óta.

A Törvény és a Társasági Szerződés szerint is tájékoztatási kötelezettség terheli a tulajdonosok felé.

Az ügyvezető-igazgatót  szemmel láthatóan ez a legkevésbé sem érdekli és a Társasági Szerződést, a 2006. évi IV. tv. 27.§/2/ bekezdésében foglaltakat nemes egyszerűséggel hagyja figyelmen kívül.

Ennek vetületében kérni fogom a cégbíróság eljárását az ügyvezető tájékoztatásra, kötelezésére, még az új időpontra kitűzött közgyűlés előtt, vagy utólag a jogsértések  általuk való megállapítását.

A tulajdonosok előtt is átláthatóan történnek az ügyvezető által elkövetett jogsértések, és kérem, hogy figyelmeztessék a jogsértések megszüntetésére.

A 2008. június 06.-ra kitűzött taggyűlés elhalasztását  nem én kértem, és ahhoz a halasztáshoz nekem semmi közöm nincs. 

 

Előttem nem ismeretes az új időpont kezdeményezőjének személye sem. Ignácz József által kiadott tájékoztatás megfogalmazásaiból, ugyanakkor arra következtetek, hogy az igazgató úr a figyelmeztetésem után, amely a taggyűlés összehívásának határnapjai megtartására vonatkozott, a figyelmeztetést mégis figyelembe vette. Tette ezt olyan módon, hogy ugyanazon napirendekkel új időpontra, most már a határnapok betartásával újból közgyűlést hirdetett.

Az Ignácz féle tájékoztató fogalmazásából kitűnik, hogy ismeri az ügyvezetés a határnapok garanciális normatív szerepének jelentőségét.

Mégis nem az első eset, hogy a garanciális jelentőségű szabályokat teljesen figyelmen kívül hagyták. A napirendi tájékoztatásra vonatkozó felszólításomat  az új időpontra kitűzött közgyűléssel összefüggésben is, ismételten, sokadik alkalommal nem teljesítette az ügyvezetés.

Iratanyagok részemre való sürgősséggel való megküldésének igényét ugyancsak nem teljesítette  az ügyvezetés. A kérés a 2006. december 15. közgyűlés -től a jelen ideig megtartott közgyűlések jegyzőkönyveire vonatkozott.

Akkor, ki kit néz hülyének? Ki, kit nem vesz komolyan?

Magam is úgy gondolom Dr.Tóth István úr megfogalmazásának megfelelően, hogy vegyük már végre egymást komolyan.

Ennek alkalmazása során a töménytelen sok szabályszegés után, nem a részemről történő jogkövető eljárások kérését kellene kifogásolni, hanem számon kérni a jogsértéseket állandósult gyakorlattá tevő ügyvezetőt, - hogy miért képtelen a legegyszerűbb előírások betartására is.

A tulajdonosok azonban ugyanolyan rendszerességgel hagyják figyelmen, és következmények nélkül is Fátyol úr jogsértéseit, mint ahogyan Ö azt rendre elköveti.

Ha bárki számára is nem érthető - a megfogalmazás, amelyben a 2008. június 06. napjára összehívott tulajdonosi közgyűlésre vonatkozó törvényességi figyelmeztetésemet megfogalmaztam,- akkor újból összefoglalom.

 Az ügyvezető nem tartotta meg a meghívók elküldésére és a napirendre vonatkozó információk közlésére vonatkozó Társasági Szerződés előírásait. Ezen túl eleve elismeri az információk visszatartását,  már az eredeti meghívóhoz is mellékelt levélben.

Az információadást  ezt követően  3 -szori, azaz háromszori felszólításra sem teljesíttette, majd Ignácz József tájékoztatása útján a legnagyobb nyugalommal ki is jelenti, hogy nem nyilatkozott.

Az új időpontra a meghívó  kiküldésére már a határidők megtartásával került sor, de más követelmény teljes teljesülése ismét nem valósult meg.

A tulajdon átruházás megtárgyalása napirendjéhez a következő véleményemet közlöm, anélkül hogy ismerném a  rajtam kívülálló tulajdonosok részéről, már valószínűleg ismeretes részleteket: Normális körülmények megléte esetén, amelyek ez esetben nem állnak fenn!

1. Tiszteletben tartanám bármely tulajdonos jogát a tulajdonrészének átruházására.

2. Ugyanezt várnám el irányomban, ha részemről vetődik fel ilyen szándék.

3. Nem állna szándékomban a tulajdonrész átruházásának akadályozása.

 

4. Irigylésre méltónak tartanám azt a tulajdonost, aki az átruházással esetleg távozik is ebből a skandalumból.

A napirendi javaslatommal kapcsolatban, amely a Rádió C-ben lévő jogsértések, megtárgyalására vonatkozik, az alábbiakat közlöm.

1. Ha a Rádió C-vel kapcsolatban nyilvánosságra került  botrányosan súlyos jogsértések, immorális vezetőhöz méltatlan magatartás, dokumentált kriminalizáció nem érdemes az Önálló napirendként való megtárgyalásra, legfeljebb az EGYEBEK napirendbe való száműzésre, és az azon való felületes átsiklásra, nem feltétlenül kedvező a tulajdonosok megítélése szempontjából.

2. a tulajdonosok megítélése szempontjából az sem kedvező, ha a Rádió C-re vonatkozó teljes ismereteik birtokában nem készek, vagy nem képesek az egyetlen helyes döntés

meghozatalára.

A magam részérő elegendő bizonyított ismerettel rendelkezem arra, hogy az egyetlen helyes döntést meghozzam, és azt már a 2006. December 15.-i közgyűlésen egy alkalommal már meg is tettem. A 2007. év folyamán egy rajtam kívül álló másik tulajdonos is hozott egy ilyen döntést a jegyzőkönyvek tanúsága szerint.

Én Dr. Lázók Tibor tulajdonos kijelentem, hogy a Rádió C-ben az ügyvezető-igazgató áldatlan ténykedése által megtörtént súlyos jogsértések következmények nélkül hagyását elutasítom, és felhívom valamennyi tulajdonost  hogy ugyanezen, módon járjanak el.

Én Dr.Lázók Tibor tulajdonos nem helyeslem, hogy bárki is  a magántulajdonrésze alapján, saját becsületét is feltéve, magánügyként kezelve a Rádió C -ben kialakult gyakorlatot, szemet hunyjon ennyi botrányos disznóság felett.  Nem látom értelmét a szerecsenmosdatásnak.


Én Dr.Lázók Tibor nem fogadom el, hogy bárki is filozófiát  és paradigmát váltogasson aszerint, hogy ha pénz kell a Rádió C-nek, akkor a közügy, ha botrányos disznóságot kell megítélés nélkül hagyni, akkor az magánügy.

A  Rádió C ügye társadalmilag jelentős közügy.

Én Dr.Lázók Tibor kijelentem, hogy a tulajdoni részemet a Rádió C-ből Fátyol Tivadartól és jogsértéseitől való megtisztításáig Népi Tulajdonként értelmezem, és igényt tartok a jogsértésekkel kapcsolatos a Népi Ellenőrzésre.

Én Dr.Lázók Tibor a jelen Közleményt a Tulajdonosok személyén kívül Nyilvános Közleményként a  közvélemény számára is elérhetőnek nyilvánítom, és azt, folyamatosan, nyilvánosan közzé tétetem.

Tisztelettel:

 

Dr.Lázók Tibor ügyvéd,

a Rádió C résztulajdonosa

 

 

Budapest, 2008. június 07.  

 

Kapcsolódó anyagok:

 

- Rádió C-ben fogdosás, felizgulás és sexfilm nézés? - Ismételt levél Csongor Annának  

- Csongor Anna tulajdonos, érdemi választ nem adott - C-PRESS jegyzet + dokumentumok

- Újabb nyilatkozat a Rádió C-ről! (Videó)

- Fővárosi Cigány Önkormányzat testülete tárgyalni fogja a Rádió C vezetésének ügyét

- Cigánygyűlölő vezetősége van a Rádió C-nek?

- C-PRESS nyílt levele Csongor Annának, az Autonómia Alapítvány elnökének

- Láng Judit videós riportja

- Láng Judit 4 oldalban írt levele Csongor Annához - kelt: 2008. február 15.

- Csapdában a Rádió C - Kincs, ami nincs

- Muszatics Péter helyreigazítási kérelme - C-PRESS válasz Muszatics Péternek

- Rádió C - Visszapillantó - 2007. március 22.

- A Rádió C indulása - Fehérek közt

 

C-PRESS Hírügynökség

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired

 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek