Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Az elmúlt hónap RIT és Civil egyeztető üléseinek emlékeztetői
2008-06-04 18:42
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Az elmúlt hónap RIT és Civil egyeztető üléseinek emlékeztetőiEMLÉKEZTETŐ

 A Roma Irányító és Monitoring Bizottság ügyrendjének tárgyában tartott civil egyeztetésről

 
 
 

Időpont: 2008. április 16.

Helyszín: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) I. emelet. 103. terem

 

Résztvevők:

Zsigó Jenő – Magyarországi Roma Parlament

Ruva Pál - Civil Ernyő

Csík Tamás – C-PRESS Hírügynökség

Raduly Zsuzsa – Romaversitas

Rauh Edit - SZMM

Dr. Ürmös Andor – SZMM

Nagy Éva – SZMM

 

Az ülésen Zsigó Jenő ismertette a Magyarországi Roma Parlamentnek a létrehozandó Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) feladat-és hatáskörére, illetve működésére vonatkozó javaslatát. Ismertette továbbá az Állami Számvevőszék által, a romák helyzetének javítására fordított támogatások hatékonyságáról szóló tanulmány néhány konklúzióját, javaslatát, illetve az ÚMFT Operatív Programjairól készített (TÁRKI) tanulmány néhány konklúzióját. A tanulmányokhoz kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy a romák csak romaként jutnak hozzá előnyökhöz.

 

A (RIMB) személyi összetétele kapcsán Zsigó Jenő javasolta, hogy a civil képviselők közül kerüljön ki az elnök, s az Országos Cigány Önkormányzat elnöke, ne lehessen a RIMB elnöke. A RIMB elnökségéhez kapcsolódóan alternatív javaslatként merült fel, hogy ne legyen a testületnek elnöke. 

Az SZMM által, a minisztériumokkal történt előzetes egyeztetések alapján elkészített ügyrend-tervezetben foglaltakhoz Raduly Zsuzsa javasolta, hogy a bizottság feladat-és hatásköréhez tartozzon hozzá az iratbetekintési jog is.

 

A tervezethez kapcsolódóan további konkrét javaslatok nem hangzottak el.

 

Tekintettel arra, hogy a RIT civil képviselőinek többsége, illetve az OCÖ képviselője sem volt jelen, a jelenlévők arra tettek javaslatot, hogy az érdemi egyeztetések lefolytatásához új időpont kerüljön kitűzésre.

 

Budapest, 2008. április 16.

 

Készítette:

Nagy Éva

 

EMLÉKEZTETŐ

 

Helyszín: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 306. sz..

Időpont: 2008. május 13.

 

Résztvevők:

Zsigó Jenő (Magyarországi Roma Parlament)

Ruva Pál (Civil Ernyő koordinátor)

Kolompár Orbán (Országos Cigány Önkormányzat)

Ifj. Bogdán János (Cigány Szervezetek Országos Szövetsége)

Balogh József (Magyarországi Cigányok Országos Fóruma)

Farkas Gabriella (Lungo Drom)

Rauh Edit (SZMM)

Dr. Ürmös Andor (SZMM)

Nagy Éva (SZMM)

 

 

Téma:

A létrehozandó Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) ügyrend-tervezetének megvitatása

  

Főbb kérdéskörök

 

A RIMB tagjai

 

A létrehozandó bizottság tagjaira vonatkozóan az SZMM (az érintett kormányzati szervekkel történt előzetes egyeztetés alapján) arra tett javaslatot, hogy a Bizottság tagjai a Roma Integrációs Tanácsban résztvevő 7 civil képviselő, az OCÖ elnöke, illetve a Civil Ernyő koordinátora (9 fő) legyenek.

 

A javaslatot a szavazásra jogosultak 4 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadták.

 

Ruva Pál Civil Ernyő (CE) koordinátor szavazást kért a CE 2008. május 9-i ülésének határozatáról, mely szerint azt javasolják, hogy a RIMB tagjai a CE tagjai legyenek.(25 fő) A javaslatot a szavazásra jogosultak egy igen, 3 tartózkodás és 2 nem szavazattal elutasították.

 

 

A RIMB elnöke

 

Az SZMM arra tett javaslatot, hogy a RIMB tagjai önmaguk válasszanak elnököt.

 

Zsigó Jenő – a civil kontroll érvényesülése érdekében javasolta, hogy az OCÖ elnöke/képviselője ne lehessen a RIMB elnöke.

 

Kolompár Orbán – két javaslatot fogalmazott meg. A verzió: az OCÖ képviselője legyen az elnök és a CE koordinátor a társelnök. B verzió: rotációs rendszerben válasszanak elnököt a tagok.

 

 

 

Zsigó Jenő – nem ért egyet a rotációs rendszerrel, s álláspontja szerint a RIMB mandátumát ki kellene tolni a kormányzati ciklus végéig.

 

Az elnökséggel kapcsolatban 3 javaslat került megfogalmazásra:

 • Javaslat (1) - Ne legyen rotáció a mandátum ideje alatt.

A javaslatot a jelenlévők 1 igen szavazat, 3 nem szavazat ellenében 2 tartózkodás mellett elutasították.

 • Javaslat (2) – Az elnököt és társelnököt rotációs rendszerben 6 hónapra választanak a tagok. A javaslatot 6 nem szavazattal elutasították.
 • Javaslat (3) - Az elnököt és társelnököt rotációs rendszerben 3 hónapra választják a tagok.

A javaslatot 5 igen, illetve egy névszerinti nem szavazással (Zsigó Jenő) elfogadták a szavazásra jogosult résztvevők.

 

 

A RIMB feladat-és hatáskörével kapcsolatos javaslatok

 

Zsigó Jenő - javasolta, hogy RIMB mandátuma a RIÉP kétéves intézkedési tervéről szóló kormányhatározattal összhangban 2009. december 31-ig kerüljön kiterjesztésre.

 

Rauh Edit – elmondta, hogy a javaslat megoldása kormányhatározat-módosítást igényel, s ígéretet tett arra, hogy az SZMM a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

Farkas Gabriella – a bizottság feladat-és hatáskörével kapcsolatosan kérdésként fogalmazta meg, mi van abban az esetben, ha a bizottság és a minisztérium véleménye adott kérdésben eltér egymástól. Javasolta, hogy az ügyrendben legyen szabályozva ez a kérdés is.

 

Szövegszerű javaslatként fogalmazta meg továbbá a 2.pontban szereplő felsorolás első három pontjában a „releváns” szó törlését.

 

Zsigó Jenő – kezdeményezte, hogy a Magyarországi Roma Parlament által elkészített koncepciót is tárgyalják meg a jelenlévők, illetve a RIT is.

 

A javaslatra reagálva többen is megfogalmazták, hogy a koncepcióban megfogalmazott feladatokat a bizottság munkatervében lenne érdemes rögzíteni.

 

A résztvevők egységesen javasolták, hogy a bizottság munkájában résztvevő szakértők száma, igazodva a tagok számához 9 + 1 fő (az adminisztratív, koordinatív feladatokat ellátó személy) legyen.

 

 

Az SZMM által elkészített ügyrend-tervezetet az elfogadott javaslatok szerinti módosításokkal a szavazásra jogosultak 5 igen, és 1 nem ellenszavazat ellenében elfogadták.

 

Budapest, 2008. május 13.

 

 

Készítette:

Nagy Éva

 

A Roma Irányító és Monitoring Bizottságának ügyrendje

 

1.) A Roma Irányító és Monitoring Bizottság (továbbiakban: Bizottság) létrehozására a Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat VII.4. pontja értelmében kerül sor. A Bizottság a Roma Integrációs Tanácson (RIT) belül kerül létrehozásra, s a RIT által is elfogadott ügyrend és munkaterv szerint működik.

 

A Bizottság feladat-és hatásköre

 

 

2.) A Bizottság a Roma Integráció Évtizede Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban, valamint az 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatokhoz, programokhoz kapcsolódóan:

 

 • az ágazati minisztériumok társadalmi egyeztetési rendszerein keresztül, valamint az államigazgatási egyeztetések során véleményt nyilvánít a hátrányos helyzetűek, romák társadalmi integrációját érintő jogszabály-tervezetekről;

 

 • az egyes minisztériumokkal előzetesen egyeztetett módon és keretek között véleményezi a költségvetési támogatással megvalósuló, a romák társadalmi integrációját érintő programok-, valamint pályázati kiírások tervezeteit;

 

 • a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel előzetesen egyeztetett módon és keretek között  véleményt nyilvánít az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak akcióterveiről, valamint a kapcsolódó pályázati kiírások tervezetiről;

 

 • feladatainak ellátása érdekében jogosult az ágazati minisztériumoktól, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől információt, tájékoztatást kérni, egyeztetéseket kezdeményezni;

 

 • javaslatot dolgoz ki az 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat VII. 5. pontjában előirányzott monitoring rendszer működésére, módszertanára vonatkozóan, melyet beterjeszt a RIT elé.

 

Amennyiben a Bizottság javaslata ellentétben áll a szakminisztérium álláspontjával, úgy a kérdést a Bizottság a Roma Integrációs Tanács elé terjesztheti.

 

3.)    A Bizottság munkájáról félévente beszámol a Roma Integrációs Tanácsnak

 

 A Bizottság tagjai

 4.) A Bizottság tagjai:

 

·        a RIT munkájában résztvevő 7 civil képviselő

·        az Országos Cigány Önkormányzat képviselője

·        a Civil Ernyő koordinátora

 

5.) A Bizottság tagjai többségi szavazattal elnököt és társelnököt választanak. Elnökké, illetve társelnökké a bizottság bármelyik tagja jelölhető és választható. A Bizottság tagjai rotációs rendszerben 3 havonta új elnököt, illetve társelnököt választanak.

 

6.) A Bizottság elnöke összehívja a Bizottság üléseit, rendkívüli üléseit, megállapítja a határozatképességet, vezeti a tárgyalást. Az elnököt akadályoztatása esetén a társelnök teljes jogkörben helyettesíti.

  

A Bizottság működése

 

7.) A Bizottság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Rendkívüli ülés összehívását bármelyik tag kezdeményezheti az ülés összehívásának okával és a javasolt témakör megjelölésével.

 

 

8.) A Bizottság működésével összefüggő titkársági/koordinációs feladatokat megbízott szakértő látja el.

 

 

9.) A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, döntéseit egyszerű szótöbbséggel határozati formában hozza.

 

 

10.) A Bizottságot az elnök, vagy a Bizottság által kijelölt tag képviseli a kormányzati szervekkel, intézményekkel történő egyeztetések során. A Bizottság képviseletében eljárhat a bizottság tagja által megbízott szakértő is a felhatalmazásban meghatározott ügyben és szakterületen. A Bizottság nevében eljáró személy a Bizottságban előzetesen kialakított álláspontot képviseli az egyeztetések során.

 

 

11.) A Bizottság éves munkatervet készít, amelyben az egyes szakterületekre vonatkozóan kerülnek meghatározásra a súlyponti feladatok. A Bizottság a Roma Integráció Évtizede Program prioritási területeihez - oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, egyenlő bánásmód és anti-diszkrimináció, kultúra-média-sport – kapcsolódóan összesen 9 szakértőt jelöl ki, akik az egyes ágazati minisztériumokkal, Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel egyeztetéseket folytatnak.

 

 

12.) A 11. pontban meghatározott szakértő lehet a Bizottság tagja vagy a Bizottság által kijelölt külső szakértő. A 9 szakértő, illetve a titkársági/koordinációs feladatokat ellátó szakértő a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által előzetesen megállapított díjazásban részesülnek, amelyet az SZMM a tárca rendelkezésére álló költségvetési forrásokból biztosít.

 

 Záró rendelkezések

 

Az ügyrend a Roma Integrációs Tanács által történő elfogadása napján lép hatályba.

 

 

Budapest, 2008. május 16.

 

 

 


 

EMLÉKEZTETŐ

A Roma Integrációs Tanács 2008. május 16-i üléséről

 

Időpont: 2008. május 16., 10 óra

Helyszín: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3., II. emelet, Klubterem)

 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint

 

Az ülés megnyitása:

 

Rauh Edit– köszöntötte a résztvevőket, megállapította az ülés határozatképességét (16/20), ismertette az ülés napirendjét, melyet a résztvevők egyhangúlag elfogadtak.

 

 

1. napirendi pont

A Roma Irányító és Monitoring Bizottság ügyrend-tervezetének megvitatása

 

Rauh Edit – a RIT tagjainak előzetesen kiküldtük a civil oldallal előzetesen megtárgyalt, az SZMM által előkészített ügyrend-tervezetet. A Magyarországi Roma Parlament és az Országos Önkormányzat is elkészítették koncepcióikat. A Roma Parlament anyaga beépíthető lesz a 2008. december 31-ig kidolgozandó monitoring rendszerbe.

 

A résztvevők észrevételei, javaslatai

 

Zsigó Jenő – a RIT civil képviselőinek mandátuma 2009. április elején lejár. Javasolta, hogy a civil képviselők a Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) mandátumával összhangban terjesszék ki 2009. végéig.

 

Dr. Csányi Klára - javasolta, hogy halassza el a Tanács a RIMB ügyrendjének elfogadását, tekintettel arra, hogy az újonnan megalakuló Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot is hasonló célokkal kívánják létrehozni.

 

Rauh Edit – a felvetésre reagálva elmondta, hogy a CTB felállításáról hivatalos értesítést az SZMM nem kapott, jogszabály még nem erősítette meg a létrehozását. A testület elnöke Kiss Péter miniszter úr, társelnöke pedig Teleki László miniszterelnöki megbízott úr lesz. Az eddig elhangzott tájékoztatások szerint a testület munkája során együtt kíván működni a RIT-tel.

 

Ruva Pál – elmondta, hogy a Civil Ernyőben részt vevő szervezetek 2 képviselőt kívánnak delegálni a RIMB-be.

 

Rauh Edit – válaszában elmondta, hogy civil egyeztetésen a RIMB tagjaira vonatkozóan erről a kérdésről már határoztak.

 

Pecze Zoltán – ugyancsak azon az álláspontot képviselte, hogy a változások miatt jobb lenne várni a CTB megalakulásáig.

 

Rauh Edit – egyrészt a kormányhatározat által előírt határidő kötelez, másrészt Kiss Péter miniszter úr is szorgalmazza a RIMB felállítását. A közelmúltban napvilágot látott ÁSZ tanulmány is rámutat, hogy szükség van monitoring rendszerre, s szükség van szakértőkre.

 

Kolompár Orbán – álláspontja szerint sem kell várni a RIMB megalakításával, hiszen a CTB-t a kormányzati koordináció erősítésére kívánják létrehozni, a RIT feladata pedig a szakmai feladatok koordinálása.

 

 

A Roma Integrációs Tanács ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadta a RIT civil képviselők mandátumának meghosszabbításáról szóló javaslatot, illetve azt, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

A Roma Irányító és Monitoring Bizottság beterjesztett ügyrend-tervezetét a Tanács egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

 

 

A RIMB-bel kapcsolatos további észrevételek, javaslatok

 

Zsigó Jenő – tisztázó kérdésként vetette fel, hogy a RIMB a cigányügy valamennyi kérdésével is foglalkozik-e.

 

Rauh Edit – a RIMB kompetenciája a Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) feladataihoz kapcsolódik, mindazonáltal a RIMB javaslatot tehet a RIT felé, hogy milyen kérdéseket kell megvitatni, napirendre tűzni.

 

Zsigó Jenő – úgy véli, hogy olyan kérdésekkel is foglalkoznia kell a RIMB-nek, amelyek nincsenek benne a RIÉP-ben.

 

Dr. Csányi Klára – tekintettel arra, hogy az 1105/2008. Korm. határozatban foglaltak szerint kell létrehozni a RIMB-et, ezért a feladatai a kormányhatározathoz kapcsolódnak.

 

Zsigó Jenő – példaként vetette fel a kisebbségi önkormányzati rendszer finanszírozásának kérdését, amely nem szerepel a RIÉP-ben, ugyanakkor súlyos visszaélésekre ad lehetőséget települési önkormányzatoknak a CKÖ-kel szemben. 

 

Dr. Csányi Klára – nem ért egyet a felvetéssel. Megváltozott a kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszere. A kisebbségi önkormányzatok feladatlapú finanszírozása most került bevezetésre, az új rendszerről még nincsenek tapasztalatok.

Azzal egyetért, hogy a problémás kérdéseket be lehet hozni a RIT elé.

 

Kolompár Orbán – elmondta, hogy a MEH az OCÖ bevonásával elkezdte feladatalapú finanszírozási rendszer felülvizsgálatát. A tapasztalatokról a Civil Ernyővel egyeztetni fognak s megfogalmazzák javaslataikat.

Kovács István Vilmos – úgy véli, hogy a kormányhatározat 53 feladata közül számos kapcsolódik a CKÖ-k működésének kérdéséhez. A kormányhatározat intézkedéseihez kapcsolódóan egyébként is elegendő feladat hárul a RIMB-re.

 

Egyebek

 

Dr. Ürmös Andor – a RIT 2008. június 3-án rendkívüli ülést tart. A tanács ülésére a „Progress – Együtt az Egyenlőségért” program keretében kerül sor. Az ülésen részt vesz az European Network Against Racism (ENAR) képviselője. A főbb témák az Európai Roma Stratégia, illetve az ENAR-ral történő együttműködés lesznek.

 

Az ülés zárása

 

Rauh Edit – megköszönte a részvételt, s lezárta az ülést.

 

Budapest, 2008. május „   „

 

Készítette:

Nagy Éva

 

Jóváhagyta:

Rauh Edit

 

C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.június 6-tól 12-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-06
  Ma jellemző lesz ránk a jókedv és az optimizmus. Erőnk teljében leszünk, nem rettenünk vissza a máskor nehéznek tűnő feladatoktól sem. Talán csak a türelemnek leszünk híján: nem kedveljük az aprólékos teendőket. Ma májunk kerül előtérbe, egészségünk szempontjából. Májunkat sokáig tudjuk gyilkolni, anélkül, hogy bármilyen látható jele lenne a károsodásnak. Statisztikai adatok szerint évente átlagosan 4 kg! méreganyagot, színezőanyagot viszünk be a szervezetünkbe.
 • Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja!
  Mit ünneplünk pünkösdkor? A keresztény hagyomány szerint Jézus a feltámadása utáni negyvenedik napon tért vissza a mennybe. Az apostolokat kérte, hogy maradjanak együtt, és várják a Szentlelket, Isten küldöttjét, mert el fog jönni. A feltámadás után ötven nappal eljött a Szentlélek, az apostolok a nép elé álltak, és Krisztust hirdették.
  image
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.május 30-tól június 5-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-05-30
  Ma a módszeres, összeszedett munka ideje van. Akár a kertünkben, akár lakásunkban rendet tehetünk, nem csalódunk majd az eredményben. Bár lassabban haladunk, de mindenre kiterjed a figyelmünk. Jól tesszük, ha odafigyelünk a táplálkozásunkra. Ha lehet, akkor részesítsük előnyben a könnyű, ám tápláló ételeket, például a zöldségféléket, amelyek nem terhelik meg annyira a gyomrunkat. Ma kerüljük a veszekedést, ne szítsunk feszültségeket!
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek