Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Költségtérítéses képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása
2008-03-26 12:14
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése

Oktatási és Kultúrális MinisztériumPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
költségtérítéses képzésben résztvevõ roma fiatalok támogatására
a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

 
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és fõiskolákon -folyó, államilag elismert, -elsõ vagy másoddiploma, és elsõ tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevõ, roma fiatalok számára. 
 
 
1. A pályázat célja:
 
A pályázat célja a felsõfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történõ hozzájárulás.
 
2. A pályázók köre:
 
Pályázatot nyújthatnak be a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsõoktatási intézményben a 2007/2008-es tanév elsõ félévére beiratkozott:
- az elsõ diploma, vagy a másoddiploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben legalább IV. évfolyamos, hátrányos helyzetû roma hallgatók, akik már hat félévet sikeresen elvégeztek, vagy
- az elsõ tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevõ II. évfolyamos, hátrányos helyzetû roma hallgatók, akik már két félévet sikeresen elvégeztek.
 
Az évet halasztó, az elõzõ félévet sikertelenül záró, kreditrendszerû képzés esetén az elõzõ félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítõ (kivéve, ha a megszerezhetõ kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), valamint köztisztviselõi jogviszonnyal rendelkezõ hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.
 
A keresztféléves képzésben résztvevõ hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.
 
3. A jelen pályázaton felhasználható keret:
 
A jelen pályázaton felhasználható keret 5 000 000 Ft, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4/3 Nemzetiség, kisebbségi és integrációs programok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.
 
4. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
 
- önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetû roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt és az etnikai hovatartozást tartalmazza);
- eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az elõzõ félév eredményes teljesítésérõl;
- eredeti igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegérõl;
a leckekönyv elõzõ félévi hitelesített másolata;
- a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata, (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni);
- a pályázati adatlap kitöltve, aláírva.
 
 
5. A pályázat benyújtása
 
A pályázatot 2007. október 20. (postabélyegzõ) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Képzési költségtérítési pályázat"
Budapest
Pf. 920
1244
 
Információ a (1) 301-3255-es telefonszámon kérhetõ.
 
A pályázati adatlap az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelõ honlapjáról tölthetõ le a www.okm.gov.hu vagy a www.okmt.hu címrõl.
 
A határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésõbb 2007. október 20-ig postára adja. A pályázatot egy eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelõsség a pályázót terheli.
 
6. A támogatás mértéke, módja
 
A támogatás közvetlenül annak a felsõoktatási intézménynek kerül folyósításra, amellyel a nyertes pályázó hallgatói jogviszonyban áll.
A pályázók részleges, vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. Az elsõ diplomát szerző pályázók támogatásának felsõ határa a képzési költségtérítés összege. A másoddiplomát, valamint az elsõ tudományos fokozat (Phd) szerzõ pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25.000 forint összegû támogatást nyerhetnek el.
 
Elbírálás
 A pályázatról a Minisztérium által kijelölt Értékelõ Bizottság javaslata alapján a Minisztérium államtitkára dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 15.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlásra nincs lehetõség, a hibás, hiányos, vagy határidõn túl érkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig a Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.
 
A pályázók értesítése levélben: 2007. november 20.
 
Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidõben a megfelelõ címre küldi meg.
 
8. Szerzõdéskötés
 
A pályázaton nyertes hallgató felsõoktatási intézményével állami intézmény esetén a Minisztérium, nem állami intézmény esetén az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága köt támogatási szerzõdést.
A támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja: 2007. szeptember 20.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2008. január 31.


C-PRESS - OKM

 

---

 

 Nyerteslista Költségtérítéses képzésben résztvevõ
cigány fiatalok támogatása 2007/2008. I. félév

 

Név

Nyilv.sz.

Intézmény

Támogatási összeg

Góman József

0001

Pécsi Tudományegyetem            85 100
Bobán Melinda

0002

Szegedi Tudományegyetem            95 000
Káló Norbert

0003

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola            70 000
Máté Julianna

0004

Nyíregyházi Fõiskola            90 000
Orsós Ferenc

0005

Pécsi Tudományegyetem            91 400
Antal István

0006

Pécsi Tudományegyetem            91 400
Lakatos Éva

0007

Szent István Egyetem          130 000
Kalányos Éva Zsuzsanna

0008

Pécsi Tudományegyetem            89 300
Oláh József

0009

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola            70 000
Mezei Zsolt

0010

Pázmány Péter Katolikus Egyetem          151 000
Károlyi Sándor

0011

Szegedi Tudományegyetem            87 000
Faragó Sándorné

0012

Miskolci Egyetem            98 000
Nagy Zoltán

0013

Szegedi Tudományegyetem            46 400
Rékasi Anikó

0014

Szegedi Tudományegyetem          110 000
Károly Gábor

0015

Szegedi Tudományegyetem          132 000
Tóth Krisztián

0016

Zsigmond Király Fõiskola          140 000
Bánfi Tibor Csaba

0017

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem           85 000
Klézli Cintia

0018

Miskolci Egyetem            98 000
Mátyás Adrienn

0019

Budapesti Corvinus Egyetem         110 000
Csikós Gyöngyi

0020

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola           70 000
Berki Krisztina

0021

Eötvös Loránd Tudományegyetem         108 000
Budai Tibor

0022

Miskolci Egyetem           91 000
Sárközi Katalin Felícia

0023

Pécsi Tudományegyetem           45 150
Benkõ Márta

0024

Dunaújvárosi Fõiskola         135 000
Ráczné Tomik Renáta

0025

Szent István Egyetem         101 600
Szolláth Regina

0027

Általános Vállalkozási Fõiskola           95 000
Burai Pál

0028

Miskolci Egyetem         168 000
Burai Balázs

0029

Miskolci Egyetem         168 000
Mészáros András

0030

Nyíregyházi Fõiskola           58 000
Nagy József

0031

Debreceni Egyetem         109 000
Lakatos Katalin

0032

Miskolci Egyetem           98 000
Rácz Béla

0033

Szegedi Tudományegyetem           46 400
Balogh Zsolt

0034

Szegedi Tudományegyetem           46 400
Túri Szabolcs

0035

Nyíregyházi Fõiskola           94 500
Rácz Béla

0036

Debreceni Egyetem           58 967
Faith Balázs

0037

Budapesti Gazdasági Fõiskola         160 000
Kristonné Kalocsai Beáta

0038

Eszterházy Károly Fõiskola           98 000
Nagy Róbertné

0039

Szegedi Tudományegyetem           46 400
Jankó Mária

0040

Budapesti Gazdasági Fõiskola         120 000
Nagy Károly

0041

Debreceni Egyetem           58 967
Gomány Csaba

0042

Szegedi Tudományegyetem         109 000
Fekete Márta

0043

Nyíregyházi Fõiskola           95 000
Pásti Istvánné

0044

Nyíregyházi Fõiskola           90 000
Tintér Árpád

0045

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem           90 000
Kosztics Laura

0046

Pannon Egyetem           73 000
Balogh István

0048

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola           70 000
Májercsik Zoltánné

0064

Pécsi Tudományegyetem           25 000

 

 

 C-PRESS

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti wellness horoszkóp 2020.szeptember 20-tól 26-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-09-20
  Ma nagyon bizonytalanok lehetünk még a saját véleményünkben is. Az is megtörténhet, hogy az egyik pillanatban még nagyon határozottan állítunk valamit, a másikban, pedig már egyáltalán nem vagyunk biztosak a dolgunkban. Ma a szenvedélyt teljes egészében meg akarjuk élni, így nagyobb szükségünk lehet a szexre.
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.szeptember 19-től 25-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-09-19
  Ma a társasági élet napja van, nyoma sincs már bennünk az elmúlt napok elvonult hangulatának. Örülünk az új ismeretségeknek, és meglévő kapcsolatainkat is szívesen ápolgatjuk kollégáinkkal, barátainkkal. Ma a brokkoli, valamint a karfiol napja van, - melyek jót tesznek immunrendszerünknek, egészségünknek is. Különösen a brokkoli jótékony hatású, hiszen nagyon gazdag antioxidánsokban, - a mai napon, pedig sokkal jobban hasznosul.
 • Heti szexhoroszkóp 2020.szeptember 18-tól 24-ig
  Hódítás, csábítás, szakítás és szerelem. Erotika, és minden ami a randevúk és forró éjszakák világába belefér.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk