Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

A Magyarországi Roma Parlament javaslata a RIMB struktúrájához, feladat- és hatásköréhez
2008-03-26 09:28
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Cigány lobogó"A kormányzati programban előírt független pénzügyi és szakmai monitoring bizottság által működtetett egységes szakmai és pénzügyi utókövetési rendszer feladata nyomon követni a kormányzati intézkedések végrehajtását, a ráfordított erőforrások hatékonyságát."

 

 

A Magyarországi Roma Parlament

javaslata a Roma Irányító és Monitoring Bizottság struktúrájához, feladat- és hatásköréhez

 

 

Preambulum

 

A 2005-2020 közötti időszak Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció horizontális szempontja az esélyegyenlőség biztosítása a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás és info-kommunikációs technika alkalmazásának növelése és a biztonság mellett.

 

A 2007-2013 időszakra szóló ÚMFT helyzetértékelése megállapítja, hogy a hazai cigány népesség foglalkoztatottsága, átlagos iskolázottsága, életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota drámaian rosszabb a társadalom egészénél. Az elmúlt évek romákra vonatkozó foglalkoztatási, oktatási, területi-települési adatai együttesen arra utalnak, hogy kialakult egy olyan szegénységben élő réteg, mely minden szempontból tartósan kívül reked a társadalmon, és ezt a helyzetet gyermekei számára is nagy eséllyel átörökíti.

-         Az elmúlt évtizedben a romák és a nem romák lakhatási elkülönülése drámai mértékben nőtt, és hasonlóvá vált a harminc évvel ezelőtti állapotokhoz.

-         Az oktatás területén nőtt a cigányok és nem cigányok közötti különbség.

-         A cigányok munkaerő-piaci helyzete a statisztikai felmérések alapján az elmúlt 15 évben nem javult. A 15 és 74 év közötti cigány népesség alig negyede foglalkoztatott.

-         A cigány háztartások 82 százalékának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámított létminimumot, és ebből a családok alapvető szükséglete csak részben biztosítható. A lakosság alsó jövedelmi tizedéhez tartozik a cigány háztartások 56 százaléka, e családok táplálkozása sem kielégítő.

 

Éppen ezért Magyarországon esélyegyenlőségi szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani a romák és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére. Mindez átfogó, stratégiai megközelítést igényel, mely messze túlmutat a humánerőforrás-fejlesztés keretein. Horizontális szempontként szerves része kell, hogy legyen minden prioritásnak. A fenti elvek mentén a strukturális alapok támogatott beruházásainak ki kell egészíteni a Roma Integráció Évtizede Program során megvalósuló beavatkozásokat.

 

Az ÚMFT a roma népesség társadalmi integrációját nem egyszeri akciókkal, hanem komplex társadalom- és gazdaságpolitikai beavatkozásokkal segíti elő. Hozzáférést segítő mechanizmusok működtetését írja elő, hogy a romákhoz a fejlesztések tényleges eljuttatását garantálják együttműködésben a roma szervezetekkel. Az irányító hatóságok közötti koordináció előírásával biztosítja a romákat érintő fejlesztések összehangolását, továbbá egy olyan monitoring rendszert rendel el felállítani és működtetni, amely a fejlesztések összehangolása mellett a romákra gyakorolt hatás nyomon követhetőségét is biztosítja.

 

A roma kisebbségre vonatkozó intézkedések az ÚMFT-ben, illetve az operatív programokban három területen jelenne meg:

 

Általános horizontális szempontok: a célok megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a romák és a roma közösségek hátrányainak enyhítésére, minden programban, beavatkozásban érvényesíteni kell az esélyegyenlőség, integráció elvét, biztosítani kell a romák egyenlő hozzáférését a forrásokhoz.

 

Területi célzás: a romák által sűrűn lakott térségek, települések, településrészek összehangolt, komplex fejlesztése:

- Telepszerű lakókörnyezet és a gettósodott városrészek rehabilitálása

- Leszakadó, hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztése

- Közvetlen célzott, speciális programok: identásmegőrzés, kultúra, antidiszkrimináció, kapacitásépítés

 

A Kormányprogramban megfogalmazott célokkal összhangban áll a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az ezzel összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. Határozat. A program, valamint a 2008-2009-es időszakra vonatkozó kétéves intézkedési terv a szaktárcák feladatait fogalmazza meg a jog- és esélyegyenlőség megvalósítása, az életminőség, valamint az oktatás, a képzés és a foglalkoztatási helyzet javítása, a kultúra ápolása, az identitás megőrzése területén, konkrét projektekre lebontva a pénzügyileg alátámasztott kormányzati és a kapcsolódó monitoring feladatokat a szaktárcák tekintetében.

 

A Roma Integráció Évtizede Program (2005-2015) nemzetközi együttműködés a romák társadalmi integrációja és kirekesztésének megszüntetése érdekében. A hazai hosszú távú Stratégiai terv és kétéves intézkedési tervek biztosítják, hogy a romákat érintő kormányzati intézkedések egy hosszú távú, egymásra épülő intézkedési csomagon keresztül valósuljanak meg. Az intézkedések hatásait előre meghatározott indikátorok ellenőrzik.

 

A kormányzati programban előírt független pénzügyi és szakmai monitoring bizottság által működtetett egységes szakmai és pénzügyi utókövetési rendszer feladata nyomon követni a kormányzati intézkedések végrehajtását, a ráfordított erőforrások hatékonyságát.

 

 

 

A Roma Irányító és Monitoring Bizottság feladata és hatásköre

 

1.      Az esélyegyenlőség horizontális követelményének érvényesüléséhez felügyeli és

     ellenőrzi, hogy a fejlesztési tervek megvalósításában kiemelt figyelem forduljon a   

     romák és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítésére.

 

2.       Ellenőrzi és felügyeli az átfogó, stratégiai megközelítések érvényesülését ahhoz, hogy a romák, és a roma közösségek összetett hátrányainak enyhítése horizontális szempontként szerves része legyen minden prioritásnak.

 

 1. Biztosítja, hogy a roma népesség társadalmi integrációját ne egyszeri akciók, hanem komplex társadalom- és gazdaságpolitikai beavatkozások szolgálják.

 

4.       Hozzáférést segítő mechanizmusok működtetésével biztosítja, hogy a fejlesztési források a romákhoz eljussanak, társadalmi integrációjukat szolgálják.

 

5.      Az irányító hatóságok közötti koordinációval biztosítja a romákat érintő fejlesztések összehangolását.

 

6.      Kialakítja és működteti azt a monitoring rendszert, amely a fejlesztések összehangolása mellett a romákra gyakorolt hatást nyomon követi és elemzi.

 

7.      Az általános horizontális szempontok érvényesülése érdekében felügyeli minden programban, beavatkozásban az esélyegyenlőség, integráció elvét, a romák forrásokhoz való hozzáférésének garanciáit.

 

8.      Az ÚMFT és a RIÉP, valamint a szaktárcák területi célzással megjelölt programjaiban felügyeli és ellenőrzi a fejlesztési programok komplexitását és hatékonyságát a telepszerű lakókörnyezet és a gettósodott, romák lakta városrészek rehabilitációjában, valamint a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztésében.

 

9.      Az ÚMFT és a RIÉP, valamint a szaktárcák közvetlen, célzott speciális programjaiban felügyeli és ellenőrzi az identitás megőrzés, a kulturális autonómia, az antidiszkrimináció és a kapacitásépítési szempontok érvényesülését és hatékonyságát.

 

10.   Független pénzügyi és szakmai monitoring bizottságként működteti azt az egységes szakmai és pénzügyi utókövetési rendszert, amely nyomon követi a kormányzati intézkedések végrehajtását.

 

11.   Kezdeményezi a nyomon követési és hatékonyság ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges etnikai jelleg definiálását, annak elkészítéséhez ajánlást készít.

 

 1. Ellenőrzi és felügyeli azoknak a statisztikai rendszereknek a felállítását és rendszeres adatszolgáltatását, amely a források romákhoz való eljutásának és a kormányzati intézkedések hatékonyságának ellenőrzését lehetővé tesz.

 

 1. Elkészíti a roma társadalom társadalmi integrációjának ütemezési rendszerét és tervét, folyamatosan méri a telepfelszámolás területén, valamint a roma népesség iskolai végzettségének, lakhatásának és foglalkoztatottságának a többségi lakossághoz mért javulását.

 

 1. Adatot szolgáltat a romák társadalmi integrációjának, az esélyegyenlőség érvényesülésének és a romák önigazgatási rendszereinek, valamint kulturális autonómiájának állapotáról és azok változásairól a fejlesztési időszak alatt, kezdeményezi az ÚMFT és a RIÉP pályázati és szakpolitikai feladat ellátási rendszerének, valamint a gyakorlati megvalósítás változtatását, ha a mért adatok és tapasztalt tendenciák azt indokolják.

 

 1. A romák társadalmi integrációján belül a politikai, a gazdasági és társadalmi integrációelemek megvalósulásához konkrét intézkedéseket kezdeményez a két éves intézkedési tervek tervezési ciklusaihoz kapcsolódóan.

 

 1. Felügyeli a romák társadalmi önreprezentációjához szükséges alapintézmények létrehozását, az önreprezentációs struktúrák kialakításához elkészíti autonóm koncepcióját.

 

 1. Jogosult feladat-ellátási körében bármelyik szaktárcától, OP- IH-tól és MB-től információt, adatszolgáltatást kérni, a feladatait érintő témakörökben tartott tanácskozásaikon, üléseken részt venni, konzultációkat kezdeményezni, módosító indítványokat előterjeszteni.

 

 1. Az ÚMFT és RIÉP programok megvalósításában közreműködő szaktárcákat, az NFÜ-t, az OP IH-kat és MB-okat együttműködési kötelezettség terheli a RIMB tekintetében, a RIMB feladatait és hatáskörét érintő kérdésekben a RIMB számára véleményezési jogkört kell biztosítani. A döntéshozatalban a RIMB véleménye nem mellőzhető.

 

 

A Roma Irányító és Monitoring Bizottság struktúrája és irányítása

 

 

A Bizottság tagjai:

Mo-i Roma Parlament                             1 fő

Civil Ernyő                                           1 fő

OCÖ                                                   1 fő

Mohácsi Viktória EU képv.                      1 fő

tanácskozási joggal                                       

Járóka Lívia  EU képv.                            1 fő

tanácskozási joggal

 

 

A Miniszterelnöki Hivatal, az NFÜ képviselője, a Kisebbségi Ombudsman képviselője az üléseken tagság nélküli tanácskozási joggal vesz részt.

 

A bizottsági tagság időtartama öt évre szól. A bizottság tagjainak képesítési feltétele a felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettség.

 

A Bizottság tagjai többségi szavazattal elnököt választanak. Elnökké az jelölhető és választható, aki civil szervezet képviseletében tagja a Bizottságnak.

 

A Bizottság infrastruktúráját, irodai szolgáltatásokat, kommunikációs környezetet, a feladatellátáshoz és a működéshez szükséges költségvetést a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja. A Bizottság ügyviteli feladatait megbízással alkalmazott titkár látja el. A megbízás feltétele felső fokú (lehetőleg jog, szociológia) végzettség és roma civil szervezeteknél szerzett gyakorlat.

 

A Bizottság havi rendszerességgel ülésezik, rendkívüli ülés összehívását a témakör megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Üléseiről jegyzőkönyvet készít, döntéseit határozati formában hozza, sorszám és dátum jelöléssel látja el. A Bizottságot az elnök, vagy az elnök által kijelölt tag képviseli.

 

A Bizottság feladatainak ellátásához szakértők és kutatók megbízására, kutatási programok kezdeményezésére és bonyolítására jogosult.

 

 

 

Indoklás

 

Preambulum

A romákat érintő fejlesztéspolitikai alapelvek kezdetektől a NFT I és II-höz az ÚMFT-hez kötődnek, és nem a roma integráció évtizede programhoz. Mára elmondhatjuk, hogy az NFT I és II és az ÚMFT fejlesztéspolitikai gyakorlata romák vonatkozásában megközelítően sem érte el a kívánatos eredményeket, amelyeket egyértelműen jelez az EU parlament jan.31-i romákra vonatkozó állásfoglalása, valamint a 2005-2007. évről szóló kormányzati beszámoló is.  Az évek óta lefektetett fejlesztéspolitikai alapelvek -horizontális hozzáférés biztosításának az elve, az esélyegyenlőség biztosítása, a faji megkülönböztetésből eredő hátrányos helyzet kompenzálása, a tömeges méretű romákat sújtó faji diszkrimináció felszámolásának elindítása- megvalósításának súlyos kudarca tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy a kormányzati struktúrában nem épült ki az a rendszer, sem intézményi sem személyi  felelősség terén, amely fenti szempontok szerint a  kormányzati célok megvalósítását megkövetelte volna. A fejlesztéspolitikát átható horizontális szempontok érvényesítésének -közte az esélyegyenlőség követelményének- sem irányító hatósága, sem operatív programja nincs a hazai intézményrendszerben. A Roma Parlament álláspontja szerint ez a feladat a RIMB kompetenciái között az első és legerősebb kompetencia kell legyen.

 

Kormányzati oldalról a RIT megalakítása kedvező feltételeket teremtett a civilek bevonásával, különösen annak ismeretében, hogy a Roma Parlament kezdeményezésére, a Roma Parlament és a Civil Ernyő erőfeszítéseinek köszönhetően fontos kérdésekben a RIT roma civil képviselői egyeztetett és egységes álláspontot alakítottak ki.

 

Lényeges előrelépési lehetőséget kínál a civil dominancia további erőteljes érvényesülése mellett létrehozandó RIMB hatékony tevékenysége és felelősségvállalása a cigány lakosság társadalmi helyzetének jelentős mértékű látható javításában, integrációs mutatóinak ellenőrizhetőségében.

 


A Roma Irányító és Monitoring Bizottság struktúrája és irányítása

 

A Bizottság tagjainak összeállításánál a Roma Parlament koncepciója abból indul ki, hogy

-         a RIMB operatív munkát végző, a fejlesztési programok végrehajtását ellenőrző és azokat az eredményesség szempontjából vizsgáló testület, ezért indokolt az alacsony létszám,

-         a RIT-ben valamennyi jelentős civil szervezet és az OCÖ képviselet megvalósul, ugyanazzal a tagsági körrel nincs értelme a RIMB-nek megismételni a RIT-et,

-         a magyarországi EU képviselők részvételét a RIÉP nemzetközi jellege, illetve az alapozza meg, hogy mindkét képviselő tagja az EU RIMB-nek és abban meghatározó munkát fejt ki.

 

A Roma Parlament javaslata a jogszabályban megkövetelt civil dominanciának megfelel, mert a tagok között a civil szervezetek túlsúlyban vannak jelen, és mert a RIMB elnöke csak a civil szervezetek képviseletében taggá válók közül kerülhet ki.

 

 

 

Budapest, 2008. március

  

 

Zsigó Jenő

Elnök

Magyarországi Roma Parlament

 

 

 

 

A koncepció kidolgozásában közreműködött dr. Pánczél Márta, a Roma Parlament Civil Szolgáltató Irodájának vezetője.

 

 

C-PRESS

 

 

Kapcsolódó anyagok: 

 

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Keddi HarmoNet horoszkóp 2020-08-11
  Megfontoltabbak leszünk, alaposan dolgozunk, bár lassabbak is vagyunk. Kényelmes hangulatunknak köszönhetően nem ma van a sportteljesítmények napja. Az evésben viszont sajnos mértéktelenebbek leszünk. Ma érzékenyebbek lesznek a füleink, s különösen akkor kellene jobban vigyáznunk, ha uszodába készülünk. Ebben az esetben jobban járunk, ha füldugót használunk, így megmenekülhetünk a kellemetlen fülgyulladástól. Az sem jó ötlet, ha huzatos helyeken tartózkodunk.
 • Hétfői HarmoNet horoszkóp 2020-08-10
  Ma már nyoma sem lesz bennünk a türelmetlenségnek, - alaposak és megfontoltak vagyunk. Nem bánjuk a nagyobb munkamennyiséget, lépésről, lépésre birkózunk meg a plusz feladatokkal is. Ráadásul igényesen dolgozunk. Ma érzékenyebbek lesznek a füleink, - különösen akkor kellene jobban vigyáznunk, ha uszodába készülünk. Ebben az esetben jobban járunk, ha füldugót használunk, így megmenekülhetünk a kellemetlen fülgyulladástól. Az sem jó ötlet, ha huzatos helyeken tartózkodunk.
 • Heti wellness horoszkóp 2020.augusztus 9-től 15-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-08-09
  Ma azt gondoljuk, hogy csak a saját véleményünk lehet mérvadó, s ha valaki más nézeteken van, akkor hajlamosak vagyunk vitába keveredni vele. Mivel elég szenvedélyes hangulatban vagyunk, akár veszekedéssé is fajulhat a vita.
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.augusztus 8-tól 14-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

  Sport hírek

  Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

  2017. July 05.

  article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
  Teljes cikk