Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image
OCÖ tervezete - RIÉP és RIMB ügyrendjéről
2008-02-20 10:21
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése

OCO

Az Országos Cigány Önkormányzat TERVEZETE a Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) ügyrendjére 

 

Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP)
Roma Irányító és Monitoring Bizottság ügyrendje


Előzmény


1. A Kormány a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről (a továbbiakban: Stratégiai Terv) szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében - a Roma Integrációs Tanáccsal (továbbiakban RIT) egyetértésben - a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) kormány határozatban foglalt kétéves kormányzati intézkedési tervet (továbbiakban Intézkedési Terv) fogadott el.


2. A kétéves Intézkedési Terv 4. pontja szerint 2008. március 31-i határidővel a Roma Integrációs Tanács keretein belül - elsősorban a Tanács civil delegáltjainak közreműködésével - létre kell hozni az ún. Roma Irányító és Monitoring Bizottságot. A RIMB ügyrendjéről, munkatervéről, finanszírozásáról javaslatot kell készíteni. (Az Intézkedési Terv 5. pontja szerint 2008. december 31-i határidővel a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére - a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján, illetve a Roma Integrációs Tanács és annak keretein belül működő Roma Irányító és Monitoring Bizottság közreműködésével - monitoring rendszert kell kidolgozni.


3. Az Országos Cigány Önkormányzat (továbbiakban OCÖ) jelen előterjesztésében a 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt Stratégiai Terv célkitűzéseinek, illetve a 1105/2007. (XII. 27.) kormány határozatban foglalt Intézkedési Terv 4. pontjának teljesítése érdekében fogalmazza meg a Roma Irányító és Monitoring Bizottságra (továbbiakban RIMB) vonatkozó ügyrendi javaslatát.

 

4. Az OCÖ által készített RIMB ügyrendi tervezet figyelembe veszi a Stratégiai Terv és az Intézkedési Terv sajátosságait, céljait és a feladatokat.


RIÉP Roma Irányító és Monitoring Bizottság hatásköre


1. A 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt Stratégiai Tervvel és a 1105/2007. (XII. 27.) kormány határozatban foglalt Intézkedési Tervvel, illetve a RIT ügyrendjével összhangban szervezi munkáját, készíti el a monitoring jelentéseket és terjeszti a RIT elé.


2. Kidolgozza, jóváhagyja és elfogadásra előterjeszti a RIT-nek az Intézkedési Terv végrehajtását szabályozó, a monitoring munkát meghatározó módszereket és eljárásrendeket, alkalmazott mutatókat, az alapdokumentumokat, továbbá a RIT kormányzati jelentéstételéhez szükséges dokumentumokat;

 

3. A kidolgozott és RIT által elfogadott módszertan és eszközrendszer alapján ellátja az Intézkedési Tervben meghatározott monitoring feladatokat és jelentési kötelezettségeket.

 

4. Megvizsgálja az Intézkedési Terv végrehajtásának eredményeit, konkrét céljainak megvalósítására, elérésére tett lépéseket.


5. Kiemelten megvizsgálja az Intézkedési Tervben szereplő valamennyi intézkedés megvalósítása során a romák integrációját elősegítő célkitűzések érvényesülését, ennek érdekében elvégzett tevékenységeket és eredményeket;


6. Megvizsgálja és szükség esetén dönt az intézkedésekhez tartozó pályázatok és tevékenységek kiválasztási szempontjainak módosításáról. Javaslatot tesz a RIT-nek a támogatások olyan felülvizsgálatára vagy esetleges módosítására, amely még inkább lehetővé teszi az Intézkedési Terv minél gyorsabb és hatékonyabb végrehajtását, az OGY határozatban rögzített Stratégiai Terv céljainak megvalósítását;


7. Javaslatot tesz az Intézkedési Terv konkrét intézkedéseire, illetve az intézkedések finanszírozásának mértékére a következő kétéves tervezési ciklusban.


8. Jóváhagyja és elfogadásra előterjeszti a RIMB hatékony működését elősegítő technikai segítségnyújtási asszisztencia stratégiát és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs és tájékoztatási stratégiát.


A Roma Integrációs Tanáccsal egyeztetve az MB saját maga alkotja meg ügyrendjét. Az ügyrendet a Magyar Köztársaság közjogi keretei között kell alkalmazni. A RIMB egybehangzó döntéssel, a Roma Integrációs Tanáccsal való egyetértésben bármikor dönthet jelen ügyrend módosításáról.


RIÉP Roma Irányító és Monitoring Bizottság működési rendje


1. A Roma Irányító és Monitoring Bizottság (RIMB) a 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt Stratégiai Tervvel és a 1105/2007. (XII. 27.) kormány határozatban foglalt Intézkedési Tervvel, illetve a RIT ügyrendjével összhangban szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.


2. A RIMB önálló szervezet, saját – a Roma Integrációs Tanáccsal (RIT) egyeztetett - ügyrend szerint működik.


3. A Roma Irányító és Monitoring Bizottság üléseit követően szükség szerint sajtótájékoztatót tart a RIMB döntéseiről és a kétéves Intézkedési Terv eredményeiről.


4. A titkársági feladatait - üléseinek előkészítését - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium roma integrációs főosztálya látja el.

 

RIÉP Roma Irányító és Monitoring Bizottság felépítése

 

Tagság


1. A RIMB Elnöke Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkára.
2. A RIMB Alelnöke az Országos Cigány Önkormányzat elnöke.
3. A RIMB általános helyettesítő alelnöke a Miniszterelnöki Hivatal képviselője.
4. A RIMB döntési jogkörrel rendelkező tagjai a fenteken túl a RIT-ben a romákat képviselő cigány szervezetek delegáltjai:

 

 • · Magyarországi Cigányok Országos Fóruma képviselője
 • · Cigány Szervezetek Országos Szövetsége képviselője
 • · Lungo Drom képviselője
 • · RIT Civil Ernyő képviselője
 • · Roma Parlament képviselője
 • · Roma Polgárjogi Mozgalom képviselője
 • · Phralipe képviselője
 • · Romaversitas képviselője


5. Tanácsadói jogkörrel az elnök és az alelnök meghívására a RIMB adott ülésein részt vehetnek a tárgyalt témában érintett más minisztériumok, intézmények képviselői is, illetve meghívott szakértők.


6. Eseti szakértők – a MB felkérésétől függően – eseti meghívással meghatározott RIMB üléseken vélemény-nyilvánítási joggal vehetnek részt.


Elnök és alelnök


1. A RIÉP Roma Irányító és Monitoring Bizottság elnöki tisztét az Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi szakállamtitkára tölti be. Akadályoztatása esetén az elnököt átruházott hatáskörben az alelnök, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke helyettesíti.


2. A RIÉP Roma Irányító és Monitoring Bizottság elnökét és az alelnököt – a tagot
megillető jogosítványokon túlmenően – a következő jogok illetik meg:

 

 • · összehívja a RIMB üléseit, megállapítja a határozatképességet, vezeti atárgyalást;
 • · előterjeszti az ülések napirendjét;
 • · meghívja a RIMB munkájába bevonni kívánt szakértőket;
 • · szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze; nyilatkozattételi joga van a sajtó és a szélesebb nyilvánosság felé;
 • · Képviseli a RIMB döntésén alapuló álláspontját a magyar és uniós hatóságoknál, valamint tájékoztatja a RIMB tagjait a magyar és uniós hatóságok véleményéről, közvetíti az onnan származó információkat;


3. Az alelnököt a fenti jogok gyakorlása az elnök akadályoztatása esetén, illetve az elnökkel történt egyeztetés alapján illetik meg.

 

Általános helyettesítő alelnök


1. A Roma Irányító és Monitoring Bizottság elnökének és alelnökének együttes akadályoztatása esetén, illetve az elnökkel és az alelnökkel történt egyeztetés alapján az elnököt és az alelnököt az őket megillető jogkörökkel az általános helyettesítő alelnök helyettesítheti.


Részvételi szabályok

 

1. A RIÉP Roma Monitoring RIMB működőképességéhez elengedhetetlen, hogy a döntésekben részt vevő tagjai teljes körű joggal képviseljék delegáló szervezetüket.


2. A RIÉP Roma Monitoring RIMB tagjainak kötelező részt vennie az üléseken. A RIMB elnöke és a tagok kötelesek akadályoztatásuk esetére helyettesítőt kijelölni, a tagsági jog egyébként nem delegálható. Helyettesítésük során teljes körű döntési jogukat át kell adniuk a helyettesüknek. A tagoknak az ülés előtt legalább 1 munkanappal kell megküldeniük a helyettesítőről szóló írásbeli (fax, levél, illetve emailben történő) értesítést.


3. A RIMB tagjainak kötelessége megvizsgálni a hiányzó és képviseletükről nem gondoskodó tagok RIMB tagságát, és ezt követően - miközben figyelembe veszi a RIMB összetételének megállapítására vonatkozó elveket - ajánlásokat tesz az elnöknek a kérdés megoldására.


4. Tagot csak a küldő szervezet hívhat vissza.

Partnerségi elvek

 

A RIMB önállóan kapcsolatba léphet, kapcsolatfelvételt kezdeményezhet, illetve együttműködésben tevékenykedik a minisztériumokkal, hazai állami intézményekkel, az ÚMFT végrehajtásáért felelős hatóságokkal és szervezetekkel, és a különböző gazdasági, társadalmi és egyéb civil, nem kormányzati szervezetekkel az Intézkedési Terv intézkedéseinek kidolgozása, megvalósítása finanszírozása és monitorozása alatt.

 

RIÉP Roma Monitoring RIMB döntési folyamata


1. A RIMB megvizsgálja és dönt a RIMB és a felkért szakértők által előkészített Intézkedési Terv monitoring jelentésekről.


2. Ezt követően az RIMB az általa elfogadott jelentéseket jóváhagyásra előterjeszti a Roma Integrációs Tanácsnak.


3. A Roma Integrációs Tanács megvitatja és jóváhagyja a RIMB adott időszakra vonatkozó monitoring jelentéseit.


4. A Roma Integrációs Tanács a jóváhagyásával véglegesített RIMB előterjesztést küldi meg kormányzatnak.


Monitoring információk biztosításának rendszere


A RIMB egyrészt a Roma Integrációs Tanács, másrészt az Országos Cigány Önkormányzat felől érkező, harmadrészt a RIMB saját hatáskörében lefolytatott vizsgálatok, elemzések alapján hozza meg döntéseit és terjeszti a RIT elé.


1. A roma integrációs tanács az intézkedési tervben szereplő intézkedések végrehajtására vonatkozó a jelentési kötelezettségekkel bíró kormány feladatokról szóló előterjesztéseket, állami előrehaladási, monitoring jelentéseket a minisztériumoktól, hazai állami intézményektől, regionális állami szervezetektől, az ÚMFT végrehajtásáért felelős hatóságoktól és szervezetektől bekéri, majd továbbítja - így biztosítja - a RIMB számára a szükséges információkat.


2. Az Országos Cigány Önkormányzat feladata – a szükséges OCÖ-s önálló információs szervezeti rendszert kialakítva – biztosítani RIÉP intézkedések végrehajtására vonatkozó helyi szintű vélemények, észrevételek és javaslatok összegyűjtését, ezek feldolgozását és ezt követően RMB elé terjesztését az alábbi szervezettől:

 

 • · a települési cigány kisebbségi önkormányzatok,
 • · települési önkormányzatok,
 • · regionális szervezetek,
 • · cigány és nem cigány civil szervezetek,
 • · gazdasági vállalkozások,
 • · különböző gazdasági, társadalmi, egyéb civil nem kormányzati szervezetekA RIÉP Roma Irányító és Motoring RIMB döntési folyamata

 

1. A RIMB akkor határozatképes, ha az ülésen a döntéshozatalban részt vevő tagok legalább fele jelen van. Ha az elnök határozatképtelenséget állapít meg, a RIMB ülését a kihirdetett időponthoz képest fél óra múlva kitűzi ugyanazzal a napirenddel. A RIMB ily módon ismételten összehívott ülése akkor határozatképes, ha ekkor a RIMB szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 40 százaléka jelen van.


2. A RIMB határozatai során konszenzusra törekszik. A döntéshozatalban a tagok vesznek részt.


3. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, úgy a jelenlévő tagok legalább egyszerű többségének (50 % + 1 fő) támogatása szükséges a határozat meghozatalához. Szavazategyenlőség esetén az elnök újra szavaztat. A RIMB tagjai az ülésen kézfeltartással szavaznak.


4. A RIMB tagjai és a meghívottak élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával. A kisebbségi véleményt rögzíteni kell az ülésről készült emlékeztetőben.


5. A RIMB önálló hatáskörében külső szakértőket kérhet fel a RIMB feladatai közé tartozó kérdések részletesebb áttekintésére, előkészítésére, feladatok ellátására. A külső szakértők a RIMB útmutatása alapján végzik munkájukat. A felkért szakértők munkájukról és a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi tevékenységéről teljes körben tájékoztatja a RIMB tagjait megadott szempontok szerint írásban, és a RIMB döntése alapján szükség szerint szóban.


6. A RIMB elnöke, ha a körülmények szükségessé teszik, a RIMB tagjai közötti írásos döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet. Erre különösen abban az esetben kerülhet sor, ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben.


7. A RIMB határozati javaslatainak és a szükséges dokumentumok eljuttatásáról az SZMM roma integrációs főosztály keretében működő titkárság gondoskodik a minisztérium iratkezelési szabályzata szerint.


8. A RIMB tagjai a döntési javaslatukat általánosan a kézhezvétel dátumától számított 15 napon belül, rendkívüli esetekben soron kívül, illetve az elnök által a kiértesítésben meghatározott határidőn belül megküldik az elnöknek. Amennyiben a tagok az előre meghatározott határidőn belül nem reagálnak a javaslatra, azt elfogadottnak kell tekinteni. Az esetről (írásos eljárás indokolásával együtt) emlékeztető készül, amely a következő ülés napirendi pontját képezi.


Az SZMM roma integrációs főosztály keretében működő titkárság


1. Munkáját a RIMB elnöke irányítja.
2. Feladatai közé tartozik:
· Előkészíti a RIMB üléseit, segíti az ülések lebonyolítását, ellátja a RIMB döntéshozatalához szükséges dokumentációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
· A RIMB elé terjesztendő monitoring tevékenységgel kapcsolatos anyagok összeállítása, jelentések előterjesztése;
· RIMB ülések időpontjának egyeztetése, napirendjének összeállítása, jegyzőkönyvek elkészítése, a valamint a RIMB szervezeti kérdéseivel kapcsolatos feladatok ellátása.
· Végzi a dokumentumok irattározását a minisztérium iratkezelési szabályzata szerint.
· Biztosítja a tagok számára a dokumentumokhoz való hozzáférést.


A RIMB titkárság elérhetősége:


Ülések


1. A RIMB szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik a Stratégia Terv és Intézkedési Tervvel összhangban.

 
2. Soron kívüli ülés összehívását bármely tag indítványozhatja a RIMB elnökénél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok egyharmadának javaslatára köteles összehívni a rendkívüli ülést.


3. A rendes ülések tervezett napirendjét és a hozzájuk kapcsolódó előterjesztéseket legalább a kitűzött időpontot megelőző 15 munkanappal, indokoltan sürgős esetben 5 munkanappal kell a tagoknak megküldeni. Titkárság felelős az előterjesztések megfelelő elkészítéséért, és ezeknek az érintettekhez megfelelő időben történő eljuttatásáért.


4. Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. Bármely tag – a tervezett ülést megelőző legalább 5, indokoltan sürgős esetben 2 munkanappal – írásban javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére. Sürgős esetben az elnök illetve a RIMB a napirenden nem szereplő témák tárgyalásáról is határozhat.


5. A RIMB legalább egy ülésre előre meghatározza az ülések időpontját és tervezett napirendjét. Sürgős ügyek esetében a RIMB elnöke jogosult arra, hogy rövid, de minimum 10 munkanapos határidővel, rendkívüli ülést hívjon össze, írásban megküldött értesítők révén.


A RIMB anyagai


1. A RIMB elé terjesztett összes anyagot legalább 15, indokoltan sürgős esetben 5 munkanappal a RIMB tervezett ülése előtt kell eljuttatni a Titkárságnak, hogy lehetőség legyen a szükséges időn belül megküldeni azt a RIMB tagjainak.


2. A rendes ülésre szóló meghívót és napirendet a Titkárság postai úton és elektronikus úton is megküldi a tagoknak. A mellékletek elektronikus úton kerülnek megküldésre.

Jegyzőkönyv vezetése


1. Az ülésről rövidített jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Az írásban kiküldött
jegyzőkönyvre a tagok 5 munkanapon belül észrevételt tehetnek. A jegyzőkönyvet az
elnök hagyja jóvá, és két tag hitelesíti. A hitelesített jegyzőkönyv tagok általi
tudomásul vétele a RIMB következő ülésének első napirendi pontja. A két személy
által hitelesített jegyzőkönyvet nem lehet módosítani.


2. A jegyzőkönyveknek összefoglalóan tartalmazniuk kell azokat a véleményeket is, amelyeket az eseti részt vevők fejtettek ki.


3. A Titkárság az intézkedési pontok tervezetét az ülést követő 10 munkanapon belül, a jegyzőkönyvet 15 munkanapon belül küldi el a tagoknak.


4. A RIMB működése a közvélemény folyamatos tájékoztatása mellett történik. A RIMB által tárgyalt anyagok a RIMB döntése alapján kerülnek közzétételre.


5. Annak érdekében, hogy a RIMB munkája megfelelő nyilvánosságot kapjon, az üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonatát és egyéb dokumentációt a Titkárság közzéteszi az SZMM, OCÖ honlapján, valamint az e célból kialakított kommunikációs eszközök segítségével.


Hatályosság


1. Az Ügyrend az elfogadása napján lép hatályba.


A RIMB tagok listája

 

 • Elnök SZMM szakállamtitkár
 • Alelnök OCÖ elnöke
 • Általános helyettesítő elnök MEH képviselője

 • További döntési jogkörrel rendelkező tagok

 • Magyarországi Cigányok
 • Országos Fóruma
 • Roma Polgárjogi Alapítvány
 • Cigány Szervezetek
 • Országos Szövetsége
 • Lungo Drom
 • Roma Parlament
 • RIT Civil Ernyő
 • Phralipe
 • Romaversitas

 • Tanácsadói jogkörrel szakértőként vesz részt

 

 

C-PRESS - OCO.hu 

 

 

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti szexhoroszkóp 2020.augusztus 7-től 13-ig
  Hódítás, csábítás, szakítás és szerelem. Erotika, és minden ami a randevúk és forró éjszakák világába belefér.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-08-07
  Ma szívesen teszünk-veszünk a kertünkben, hiszen szükségünk van a mozgásra. Tegyünk rendet, vágjuk formára bokrainkat. Ha ásni szeretnénk, akkor ma megtehetjük, gyorsabban haladunk. Ma a fejünk lehet érzékenyebb, aki hajlamosabb a fejfájásra, most ismét szembekerülhet a kellemetlen tünettel. A fogaink is érzékenyebbek lesznek, - ha tudjuk, hogy érzékenyek a hideg ételekre, italokra, akkor ma ne fogyasszunk jeges édességeket.
 • Heti anya és gyermek horoszkóp 2020.augusztus 6-tól 12-ig
  Az anya-gyermek kapcsolatban nagyon fontos az érzelmi visszajelzés, mégpedig a gyermek részéről is.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-08-06
  Ma menjünk el kirándulni, vagy szánjuk a napot a kedvteléseinkre. A lényeg, hogy saját magunkra is időnk legyen. Ne töltsük az egész napot a konyhában, inkább főzzünk gyors, egyszerű ételt. Együnk egy könnyű, vitamindús ebédet, ami állhat karfiolból, vagy brokkoliból is. Ezek a zöldfélék tele vannak értékes tápanyagokkal, és nagyon egyszerűen elkészíthetőek. Készülhet belőlük rakott változat is, ami nem túlságosan munkaigényes.
 • Heti vagyonhoroszkóp 2020.augusztus 5-től 11-ig
  Vagyoni helyzetre, lehetőségekre vonatkozó horoszkóp.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk