Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőiben
2008-02-03 11:51
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése

Diszkrimináció vagy érdekvédelem? - A tanulás szabadságának két oldala

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenA romák oktatásával kapcsolatos nehézségek már a rendszerváltás óta napirenden vannak hazánkban. A Horn- és az Orbán-kormány programjai, és a gyurcsányi vezetés hangsúlyozott integrációs politikája ellenére a helyzet még mindig aggasztó. Sőt, egyre többször hallunk szegregációról is.

Tényleg kirekesztik a romákat az oktatásból?

 

Romák az iskolapadban

Egy tavalyi kimutatás alapján a cigány gyerekek 80 százaléka végzi el az általános iskolát, egyötödük szerez érettségit, és alig 2 százalékuk tanul tovább a felsőoktatásban. Eme statisztikák még mindig jónak számítanak a tíz évvel ezelőttiekhez képest, amikor 5 százalékkal kevesebb cigány tanuló tudta elvégezni az első nyolc évfolyamot, érettségit csupán egytizedük szerzett, és az egyetemeken, főiskolákon elhanyagolható volt a jelenlétük. Összességében mégis komoly a differencia a nem roma és a roma társadalom iskolázottsága között, amelynek legmarkánsabb jele az érettségi elérésében mutatkozó különbség.

 

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenSzakértők szerint az érettségi ama sarkpontja az oktatási rendszernek, amelynek minél nagyobb arányú teljesítése hosszútávon elvezethet az igen vékony roma értelmiségi, diplomás réteg megerősödéséhez. Ennek jelenleg azonban olyan gátjai vannak, amelyek még a közoktatásban jelentkeznek. A roma iskolázottsági mutatók lassú emelkedése kapcsán három alapvető okot szoktak emlegetni, amik természetesen szoros összefüggésben állnak egymással. Egyfelől az állami intézmények többségében nincsenek meg az integrációs oktatás feltételei (szakképzett pedagógus, fejlesztőpedagógus), másrészt a romák kulturális, szocializációs különbségei is nehezítik a beilleszkedést és tanulmányi előrehaladást. Végül említhető a többségi társadalom hátráltató, olykor ellenséges attitűdje is.

Ez utóbbinak eredménye a szegregáció, vagyis kényszerből, társadalmi nyomásra megvalósított intézményes kirekesztés, melynek két fajtáját különböztetjük meg. Egyfelől létezik az iskolák közötti szegregáció, másrészt az iskolán belüli. Miről is van szó pontosan, és mi az oka eme jelenségeknek?

 

Miért léteznek cigány és nem cigány iskolák?

 

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenA kilencvenes évek elején megindult migrációs folyamatok eredményeképpen a nagyvárosok peremrészein, és főleg a hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein (Nógrád, Borsod, Baranya, Szabolcs) többségbe kerültek a roma lakosok. Ekképp a helyi iskolák közül is 126-ban kimutathatóan roma tanulók járnak többségében. Ennek egyik oka, hogy a tehetősebb családok a foglalkoztatási lehetőségek miatt elköltöztek a szegény régiókból, másik, hogy akik ott maradtak, sem feltétlenül a helyi tanintézménybe járatják gyermekeiket.

A romák iskolaválasztási tudatossága viszont még nagyon alacsony, ezért ők a minimális utazási költségekkel járó, lakóhelyhez legközelebbi intézményeket preferálják egy 2002-es felmérés szerint. Az iskolák homogenizálódását segíti ama rendelkezés is, hogy lehetőség nyílik egyes intézmények fejkvótáját növelni kisebbségi oktatási feladatok vállalásával. Két fő formában lehet ezt megtenni: az oktatási intézmény vagy „a kisebbségi oktatásban részt vevő oktatási intézmény”, vagy „kisebbségi oktatási intézmény” lesz. Ugyanakkor nincsenek világos kritériumai annak, hogy mitől válik egy iskola „a kisebbségi oktatásban részt vevő oktatási intézménnyé”, egyelőre ehhez elég a pedagógiai programban erre kitérni.

Egy iskolában, de külön

 

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenEmellett egyre intenzívebben téma az iskolán belüli szegregáció. Ennek is többféle módozata ismert. A leggyakoribb jelenség, hogy a cigány tanulókat külön osztályba sorolják, de előfordul, hogy a speciális, gyógypedagógia osztályokat jelölik ki számukra, esetleg kontraszelekcióval a tagozatos osztályokba helyezik a nem roma gyerekeket. Pár éve egy kutatás során 192 iskolában vizsgálták a roma gyerekek arányát a felzárkóztató és a tagozatos osztályokban. Az adatok azt mutatták, hogy míg a roma gyerekek 45,2 százaléka tanult normál tantervű osztályokban, mindössze 16,2 százalékuk járt matematika és 17,5 százalékuk nyelv tagozatos osztályokba, addig a felzárkóztató osztályokban az arányuk 81,8 százalék volt.

Utóbbi időben pedig a szegregáció divatos eszköze a cigány nebulók magántanulókká minősítése is. Ennek két útja van: vagy a szülők kérik ezt az iskolalátogatás alól felmentést biztosító státust, vagy a szakértői bizottság kötelezi erre őket tanulási zavar vagy viselkedési rendellenesség miatt. Bár a médiát bejárta az efféle kirekesztés elterjedtsége, Borovszky Tímea, az oktatási tárca roma integrációs titkárságának a vezetője úgy nyilatkozott, hogy hivatalos panasz nem érkezett hozzájuk ebben az ügyben.

 

Kerepesi rezdülések

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenA magántanuló-kérdés amiatt került előtérbe az utóbbi napokban, mert az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a kerepesi általános iskolában mintegy harminc roma diákot oktatnak elkülönítetten, és egy csoportnak pedig csak heti két nap engedélyezik az iskolába járást. Ez a gyakorlat az alapítvány szerint sérti a közoktatási törvényt, míg Czeglédy Edit igazgatónő és Franka Tibor polgármester arra hivatkoznak, hogy az érintett gyermekek nem is igénylik a rendszeres iskolába járást.

Kerepes első embere lapunknak korábban is nyilatkozott már a helyzetről: „Az ügy lényege, hogy Magyarországon mélyül a szegénység, és nő a munkanélküliség, ami fokozottan igaz a kisebbségekre. De a szegény családból származó gyerekek bőrszínre, nemre, vallásra való tekintet nélkül nehezebben illeszkednek be. Sokan éhesen érkeznek az iskolába, ott esznek csak. A szülők nem törődnek velük, és azt mondják, miért nem foglalkozik a gyerekekkel az iskola. Ha pedig a gyereküket megszidják, akkor reklamálnak, hogy miképp jönnek ehhez a tanárok. Előfordult, hogy a szülők ötösével jöttek be az iskolába és felforgattak mindent.”

A többségi társadalom ítélete és előítélete

 

Szegre akasztott szegregáció - romák a közoktatás útvesztőibenAz érem másik oldalát is érdemes megvizsgálni. Sok szülő amiatt viszi el gyermekeit az iskolákból, mert egyszerűen nem látja biztosítva tanulmányi előrehaladását, fejlődését olyan intézményben, ahol rendszeresen kell magatartászavaros diákokkal foglalkozni, vagy egyszerűen az iskolai közbiztonság nem kielégítő. Ugyanis lehet, hogy a neveléselméleti szakértők szerint a roma integrációt, társadalmi mobilizációt a heterogén oktatás biztosítja, ám az is tény, hogy a többségi társadalomhoz tartozó szülők a tanulmányi előmenetelt fontosabbnak gondolják a tolerancia elsajátításánál.

Sajnos a média reflektorába került iskolai bántalmazási esetek (legutóbb Könnyű Róbert EB-bronzérmes bokszoló megverése) nem segítik a magatartászavarós, agresszív fiatalokat kizárólag a romákkal azonosító szülők véleményének árnyalását. Továbbá az is igaz, hogy a cigány társadalom jó részében nem képez még elsőrendű prioritást a minél magasabb iskolai végzettség megszerzése, részben szociológiai okokból, részben társadalmi előítéletek miatt. Ide kapcsolható az is, hogy körükben a tapasztalatok szerint nagyobb arányú a gyerekeket ért vélt vagy valós sérelmek agresszív szülői fellépéssel történő megválaszolása, amik szintén nem tesznek jót az integrációs törekvéseknek. Summa summarum: a változás társadalmi, állami, illetve roma részről is szükséges, és egyre sürgetőbb.

 

 

C-PRESS - HírExtra 

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti wellness horoszkóp 2020.augusztus 9-től 15-ig
  Most megtudhatja mely táplálkozási formák, mozgásformák illenek az ön születési jegyéhez.
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-08-09
  Ma azt gondoljuk, hogy csak a saját véleményünk lehet mérvadó, s ha valaki más nézeteken van, akkor hajlamosak vagyunk vitába keveredni vele. Mivel elég szenvedélyes hangulatban vagyunk, akár veszekedéssé is fajulhat a vita.
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.augusztus 8-tól 14-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-08-08
  Ma álmodozó, fáradékony hangulatban leszünk, érdemes többet pihennünk. Ha tehetjük, akkor aludjuk ki magunkat alaposan, így erőt gyűjthetünk a következő munkahétre. Egy jó nagy séta a friss levegőn jót tesz a közérzetünknek! Ma azt tapasztalhatjuk, hogy több vizet tart vissza a szervezetünk. Lehet, hogy megduzzad a bokánk, vagy az ujjaink. Segíthetünk magunkon, ha egy evőkanál petrezselymet elrágcsálunk, hiszen ez a növény vízhajtó hatású. Használhatjuk ételeink ízesítésére is.
 • Heti szexhoroszkóp 2020.augusztus 7-től 13-ig
  Hódítás, csábítás, szakítás és szerelem. Erotika, és minden ami a randevúk és forró éjszakák világába belefér.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

  Sport hírek

  Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

  2017. July 05.

  article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
  Teljes cikk