Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png
Gyűlöletbeszéd és pöcsmustra
2007-11-18 15:55
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Sólyom LászlóA MAZSÖK kuratóriumi ülésén egy vita svábozásig fajult. Az egyik fél a másikat vetkőzésre szólította fel, hogy mindenki láthassa: vitapartnerét nem vették fel Ábrahám szövetségébe. Eközben Sólyom László - komoly alkotmányossági aggályokra hivatkozva - véleményezésre küldte a gyűlöletbeszédről szóló törvényjavaslatot.

 

Kigójozás

Beteges eset. Mások hímtagjának nyilvános vizslatása saját lábon is beteges, ha más származását vizsgálni hívatott, akkor meg rasszista is. A jó ízlés az nem érdekel, egy fingóversenyen nem háborodnék fel. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt a magyar állam abból a célból alapította, hogy eleget tegyen a Párizsi Békeszerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettségének. „A részére átruházandó javakból, azok hozadékaiból megteremtse annak lehetőségét, hogy azok a személyek, illetve utódaik, továbbá e személyek közösségei, akik zsidó származásuk miatt fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a személyek szociális helyzetüket javíthassák.” Sessler György, aki a holokauszt túlélőit képviseli a szervezetben, az Amerikai úti zsidó kórház támogatására tett javaslatot. Az elmérgesedő vitában Tordai Péter, a kuratórium alelnöke fenyegetőzni kezdett, éles hangon lehordta mindannak, ami az eszébe jutott, majd származását kétségbe vonó módon lesvábozta, és az említett – a nyilasterror idejéből ismert – procedúrát vetette fel, mint származási bizonyítási eljárást. Molnár József az Oktatási és Kulturális Minisztérium delegált kurátora bejelentette lemondását, és kérte hogy Tordai is mondjon le tisztségéről: „Tordai Péter kijelentése a vészkorszakot idézte, akkor vetették alá az embereket ilyen ellenőrzéseknek. Ezek a mondatok a kormány alapította közalapítvány ülésén hangzottak el, és ez nem maradhat szankció nélkül. Az alelnök helyében lemondásom után, megbánásom jeleként, egy hónapig takarítanám a Kozma utcai temetőt, vagy jelentősebb adománnyal járulnék hozzá a munkaszolgálatosok emlékművének költségeihez”. A kuratórium társelnöke, Eliezer Gilad csatlakozott a lemondott kurátor véleményéhez.

Büdös többségi

 

Gyűlöletbeszéd és pöcsmustraKözösség elleni izgatásnak számít-e ha valakit lenemzsidóznak? A törvénymódosítási javaslat értelmében nem, mert az az új jogvédelmi eszközt arra az esetre biztosítja, ha a sértő megnyilvánulás a személyiség lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévők körére vonatkozik. Hacsak nem hivatkoznak arra, hogy a MAZSÖK kuratóriumában sejthetően a nem zsidók vannak kisebbségben. A törvényjavaslat nem nyújt eligazodást, hogy mihez képest kell kisebbségben lenni, az ország egészéhez több oldalas statisztikával bizonyítottan, vagy lehet egy adott közösségen belüli kisebbségre hivatkozni. Lehet, az én bajom, de értelmezhetetlen, homályosan fogalmazó, széthochmecolható törvényektől én féltem a jogbiztonságomat. A törvényjavaslat személyiségünk elidegeníthetetlen részei alapján különbséget tesz közöttünk. Mi legyen a nőkkel? Mégiscsak többségben vannak a születéskor várható, a férfiaknál hosszabb élettartam következtében. A nőket sértő szexista megjegyzések törvényesek a módosítás szerint, mert nem kisebbséget érintenek. Tiszta agyrém. Nyugodtan leírhatom tehát: el kéne venni a szavazati jogukat, a jogosítványukról nem is beszélve. (Természetesen az iménti kijelentéstől azonnal elhatárolódom, röstellem magam és ezúton szeretném megkövetni nőnemű embertársaimat.)

Hülyetyúk-per

 

Gyűlöletbeszéd és pöcsmustraHa a szőke nőket - a felkapott sztereotípiának megfelelően - hülye tyúknak titulálják, a törvénymódosítási javaslat szellemében minden szőke nő egyenként beperelheti azt, aki a sértő megjegyzést kiengedte a száján. Ez már nem szimpla marhaság, ez abból is egy jól megtermett bonyhádi pirostarka. Ezres nagyságrendben indíthatnak egy személy ellen gyakorlatilag tyúkpereket, a várható kártérítések összege horribilis lehet. Hétköznapi bunkóságért aránytalan jogi következményekkel fenyeget, ha elfogadják az indítványt. Mondjuk ki: ez veszélyezteti a véleményszabadságot. Az Alkotmánybíróság szerint: „A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi (…) maga a véleménynyilvánítás ténye és lehetősége védett, annak tartalmára tekintet nélkül. Vagyis az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint alakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt – különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke” (30/1992. (V.26.) ABh.). „Ez a szabadság az olyan véleményeket is megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat keltenek” (18/2004. (V.25.) ABh).

Fogadatlan prókátorok

Átgondolatlannak tűnik, hogy szervezetek is érvényesíthetik a személyiségi jogi sérelemre hivatkozva a keresetüket. Tegyük fel, hogy egy antiszemita szervezet Tordai svábozós kijelentésére lecsapva a magyarországi németajkúak illetve német felmenőkkel bírók nevében keresetet indít, majd röhög az árokszélen, mint a fakutya. Én pedig szégyellem magamat mint olyan, akinek a nagyapja grazi és theresienstadti felmenők sarja, előbb beszélt németül, mint magyarul. A családi legenda szerint az első magyar szó, amit megtanult az a labanc volt, ezt ordították iskolatársai miközben verték – szép adalék a gyűlöletbeszédhez. Ragaszkodom ahhoz, hogy az „érdekeimet” ne képviselhesse olyan, akit én nem hogy nem kérek erre, de egyenesen megtiltanám neki azt. Ragaszkodom ahhoz is, hogy ha úgy tetszik, egyáltalán ne képviseljem a saját érdekeimet. Lehet, hogy idiotizmus, de nem szeretném, ha elvennék tőlem ezt a jogot. Az én pöcsöm, az én csalánosom.

Patyomkin-törvény

Szép homlokzat, de lakni nem lehet benne. Ennyi a törvényjavaslat és egy vályogtéglával se több. Egy sebtiben összetákolt látszatintézkedés, egy papírhalmaz, amire hülyeség van feljegyezve. A kormány antifasiszta elhivatottságát született demonstrálni, eközben gúnyt űz a jogállamiságból. Különbséget tesz többségi és kisebbségi identitás között, ami nem más, mint a jog előtti egyenlőség magasról illetése szarral. Súlyosabb büntetéssel fenyegeti az alkoholos befolyásoltság alatt politikailag inkorrekt vicceket („két zsidó utazik a vonaton”) mesélőket az olajszőkítőknél, és sérti az emberek jogát ahhoz, hogy maguk döntsék el, akarnak-e jogorvoslattal élni vagy sem. Eközben Tordai elnézést kért, részéről ennyivel le van tudva az ügy, de többen – például Eliezer Gilad – szorgalmazzák, hogy menjen szépen haza pihenni, a kuratóriumot pedig ezentúl legyen szíves elkerülni. És ez így van rendjén. A boncolgatott törvény úgy látszik, annyit ér, mint a nyeletlen balta él nélkül, különbség csak annyi, hogy azzal legalább nem tudunk kárt tenni magunkban.

 

 

--------------------------------------

 

Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök részére
Budapest, Sándor-palota


Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. október 29-i ülésnapján elfogadta a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló – az úgynevezett gyűlöletbeszéd elleni – T/3719. számú törvényjavaslatot.

A törvényjavaslattal kapcsolatban a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a jelen levélhez csatolt álláspontjában már előzetesen jelezte alkotmányossági és jogpolitikai aggályait az országgyűlési képviselők felé.

A TASZ álláspontja szerint, a törvényjavaslat – a 30/1992. (V. 26.) ABh. és 18/2004 (V. 25.) ABh-ban kifejtett jogelvek tükrében – szükségtelen és aránytalan mértékben korlátozza a véleményszabadságot. A jogalkotó által választott megoldás nem elősegíti, hanem éppenséggel hátráltatja, hogy a társadalom öntisztulási mechanizmuai sikerrel vegyék fel a küzdelmet a demokratikus alapértékeket tagadó nézetekkel szemben.

A törvényjavaslat önkényesen és – a 34/1992. (VI. 1.) ABh-ban kifejtettek alapján – alkotmányosan nehezen indokolható módon csak bizonyos társadalmi pozíciók számára biztosítja a fokozott polgári jogi védelmet.

Az Alkotmánybíróság a 8/1990 (VI. 23.) ABh-ban, majd pedig az 1/1994 (I. 7.) ABh-ban is világossá tette: az Alkotmányban kitüntetetten védett önrendelkezési szabadságnak része a jog-, illetve igényérvényesítés szabadsága. A törvényjavaslatban tisztázatlan a sérelmet szenvedő személy szerepe, illetőleg az alanyi jog és a kereshetőségi jog viszonya, éppen ezért felmerül az általános személyiségi jog sérelme is.

Fentiek alapján, a TASZ képviseletében arra kérem a T. Köztársasági Elnök Urat, hogy az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében biztosított jogkörével élve, a törvényt aláírás előtt véleményezésre küldje meg az Alkotmánybíróságnak!

Budapest, 2007. október 30.

Üdvözlettel:
Dénes Balázs
a Társaság a Szabadságjogokért

Forrás: www.tasz.hu

 

--------------------------------------

 

Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló törvényt


Az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyv módosításával a személyhez fűződő jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be.

A köztársasági elnök álláspontja szerint a törvény több szempontból alkotmányellenes, ezért azt nem írta alá, hanem megküldte az Alkotmánybíróságnak véleményezésre.

A törvény célja szerint közösségeket és nem konkrét személyeket kíván védeni. A törvény egy közösség lényegi jellemző vonásait sértő magatartás esetén a közösség minden tagjának személyiségi jogsérelmét állapítja meg. Ezzel ugyanazon, egyetlen sértő kifejezés miatt a megsértett közösség tagjai perek tömegeit indíthatják, sőt, erre jogvédő szervezetek is jogosultak. Több tízezer polgári per lehetősége, és az ezekben kiszabható kártérítések teljes összege, olyan aránytalan mértékben korlátozza a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadságát, ami büntetőjogi szankciókat is meghaladó súlyú. Ez elrettent a demokratikus társadalomban szükséges, nem sértő vélemény-nyilvánítástól is, és akadályozza a szabad, érvelő közvélemény működését.

Kérdéses továbbá, hogy a törvény betűjéhez ragaszkodva az ország teljes lakosságához képest kell-e megállapítani, hogy ki tekinthető kisebbséghez tartozónak, vagy a törvény célját érvényesíteni próbálva, akár egy település lakosságához képest is. Ez a bizonytalanság a jogállamisággal ellentétes.

Ellentétes a diszkrimináció tilalmával, hogy a kisebbségben nem lévő személyek nem részesülnek a törvény védelmében, noha lényeges személyiségi vonásaik épp oly méltóak a védelemre.

Alkotmányellenes végül a köztársasági elnök szerint, hogy a törvény a közösség tagjai nevében keresetindítási jogot ad bármely jogvédő szervezetek számára, mivel ez ellentétes a személyek perbeli önrendelkezési jogával.

Forrás: www.keh.hu

 

 

C-PRESS - HírExtra 

 

 

 

 
 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2020-07-12
  Még mindig töretlen a tettrekészségünk, nagyon energikusak vagyunk. Örülünk a kihívásoknak, a máskor bosszantó, vagy nehéz helyzeteket is könnyebben kezeljük. Ám igaz, hogy könnyebben keveredünk vitákba is. Ma a fejünk lesz érzékenyebb, így aki gyakran szenved fejfájástól, migréntől, ma könnyen tapasztalhatja meg a kellemetlen tünetet. Legyünk résen, hiszen ha időben elkapjuk a fejfájást, akkor könnyebben orvosolhatjuk. Sokszor segít az elsötétített szoba, vagy az aromaterápia.
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-07-11
  Ma bizonytalanabb, szórakozottabb hangulatban leszünk, a munka sem megy úgy, ahogyan máskor. Több útmutatást igényelhetünk a főnökünktől. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk rá, de ne zaklassuk feleslegesen! Ma a káposzta vagy a spenót nagyon fontos vitaminokkal láthatja el szervezetünket. A káposzta segíthet a zsírégetésben is, ha sokat fogyasztunk belőle, akkor könnyebben fogyhatunk néhány kilót.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-07-10
  Érzékeny hangulatban leszünk, a romantika mindennél fontosabb számunkra. Örülünk a közös programoknak, kedvesünkkel. A munka már nem megy ennyire jól, teljes egészében képtelenek lehetünk az odafigyelésre. Ma értékes tápanyagokat fogyaszthatunk, ilyen például a spenót. Ezt nemcsak a megszokott módon, hanem akár palacsintával is ehetjük. A káposztafélék is sorra kerülhetnek, amelyek szintén gazdagok ásványi anyagokban. Töltsük fel vitaminkészleteinket!
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-07-09
  Ma fontosak lesznek az érzelmek, szívesen törődünk idős családtagjainkkal. Ha nem tudjuk őket meglátogatni, akkor legalább hívjuk fel őket! A nap kiválóan alkalmas a fotózásra, vagy festegetésre. Ma figyeljünk jobban, ha éppen fogyókúrázunk! A szénhidrátok sokkal jobban beépülnek szervezetünkbe, így könnyen kaphatjuk magunkat azon, hogy híztunk egy-két kilót. A legjobb, ha ma egyáltalán nem eszünk kenyeret, vagy péksüteményt.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek