Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image
Menyhért Ildikó: Cigány gyerekek hátranyainak valós csökkentéséért
2007-10-15 21:57
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
Menyhért Ildikó: Cigány gyerekek hátranyainak valós csökkentéséértA cigány tanulók teljes körű iskolai integrációja lépésről lépésre történő, generációkon átívelő, a társadalom egészét érintő stratégiai feladat. A mai integrációs stratégiák fokozzák a közoktatási eredménytelenséget és elégedetlenséget.

 


 
A magyar közoktatás sok mindent megélt már. Sok válságból, nehézségből került ki sikeresen. A rendszerváltoztatás óta azonban egyre több közoktatási kérdésre, kihívásra nem akarunk vagy nem tudunk megfelelő választ adni. Ilyen a szegregációnak, a pedagógustársadalom megbecsülésének, az iskola ingyenességének vagy éppen drágaságának kérdése. Végre tiszta vizet kell öntenünk a po-hárba, mert a feszültség egyre nagyobb, napi szintűvé vált az iskolák falain belül is. Cigány és nem cigány szülők egyaránt elégedetlenségüknek adnak hangot.
 
A rossz hangulat, a negatív indulatok megrontják a tanítási-tanulási körülményeket, a tanulásba, a tudásba, a szabályok tiszteletébe vetett hitet. Pedig minden szülő egyet szeretne, a gyermekének megfelelő iskolát, osztályt, tanítót.


Azok a peres esetek, amelyek az ún. együttnevelés tárgyában indultak, nincsenek jó hatással az érintett gyerekek mindennapjaira. Ezen gyerekek tanítóiból nem ellenségeket, hanem őket és csa-ládjaikat elfogadó és értő, segítő pedagógusokat kell formálnunk, vagy módot kell adnunk arra, hogy megmutassák, azok.

A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával módom nyílt a kerepesi cigány gyerekeket a családban, a szülők jelenlétében tanítani, fejleszteni. Sokat beszélgettünk az oktatásról is.
Augusztusban az ingyenes tankönyvek ellenére több tízezer forintot költöttek a beiskolázás-ra, mégsem sikerült megvenni a szükséges felszerelés felét.

A szülőket egyáltalán nem zavarja, hogy csak cigány gyerekek tanulnak együtt, az viszont igen, hogy naponta több óráról kiviszik őket ún. fejlesztésre. Ez leginkább akkor jelent gondot, amikor alsó tagozatból a felsőbe lép egy gyerek. Alsó tagozatban egy, legfeljebb két tanár tanít egy osztályt, míg felsőben több. Alsóban magas a magyar- és a matematikaórák száma, felsőben egyre több önálló tantárgy lép be, hat-hét tanár is tanít egy osztályban.
 
Az a diák, akit a tanítási órák nagy részéről kivesznek, gyökértelenné, bizonytalanná válik. Mindez azon gyerekeket sújtja leginkább, akik részképesség-kiesés, zavar és nem pedig értelmi fogyatékosság miatt lettek folyamatosan ki-emelve a tanítási óráról. Ha a felső tagozatban is rendszeres a kiemelés, akkor a diákot az izgatja leginkább, hogyan fog majd beilleszkedni a középiskolában. Jogosan.

A szülők nem értenek egyet azzal sem, hogy az írni-olvasni nem tudó gyerekeket felsőbb osztályba engedik lépni. Hiszen ez megtéveszti őket, elhiteti velük, hogy az iskolában nincsenek követelmények.


Másik nagy probléma a magatartás kérdése.
 
A szülők azt mondják, ha egy iskolában renitens diákok sora dohányozhat, megalázhatja diáktársait és tanárait, megtagadhatja a munkát, akkor az már nem iskola, hanem egy szórakozóhely, ahol az egyetlen elvárás a megjelenés.


Ezek az osztályok, iskolák pontosan azért nem kívánatosak a szülők és a gyerekek számára, mert olyan rejtett tantervvel működnek, melyeknek kimenete nem a társadalomba beilleszkedni tu-dó ember, hanem az agresszív, szabályokat, elvárásokat, a másik embert semmibe vevő egyén. Nem mindenre az integráció és a tolerancia a recept – mondják.
 
A szülők önmaguk fogalmazzák meg, hogy ők és gyerekeik a közoktatás részéről olyan becsapás áldozatai, amely az elkezelés állapotához hasonlít. A közoktatásban zajló versenynek olyan szereplői, akik rajthoz állhatnak, de erőfeszítést nem kell tenniük, mert az utolsó hely már biztosított számukra. Igenis, kell a szankció.

Magam, mint cigány kisebbségi oktatási szakértő sem vagyok híve az erőltetett oktatási in-tegrációnak. Az a cigány vagy nem cigány szülő, aki nem örül, ha gyermeke olyan osztályba kerül, ahol magas a cigány gyerekek száma, attól tart, hogy gyermekét sok kellemetlenség fogja érni, hogy a tanulás, a tudás, a másik ember tisztelete nem lesz érték számára. Ezen jelzésekre nem a tiltakozó megbélyegzése a válasz, hanem a tényekkel való őszinte és emberséges szembenézés.

Ma a Magyarországon élő cigányságnak mintegy harminc százaléka nem a társadalom alsó harmadában foglal helyet, hanem szociokulturális szempontból teljesen különálló csoportot alkot. S bár a hatvanas évektől jelentősen nőtt a cigányság iskolázottsága, ezen csoport tagjai a kisegítő is-kola első hat osztályát végezték el. Iskolai emlékeikből a tanulással és a tanárral való szembenállás maradt meg. Nincsenek élményeik nem cigány osztálytársakkal, hiszen iskoláikba csak cigányok jártak, mondván, hogy képességeik, tudásuk, magaviseletük olyan gyenge, hogy az nemkívánatos a nem cigányok iskoláiban.


Igen, a mélyszegénység, az eltérő nyelvi kultúra, gondolkodás- és normavilág, amely a cigány-ság egy jól körülhatárolható csoportját jellemzi, kettős, de egymást kiegészítő és feltételező helyzet elé állítja a közoktatást.

A jelenlegi, szidalmazott iskolákat, osztályokat nem megszüntetni, felszámolni kell, hanem rendkívül rugalmas módon stabilizálni. Önálló rendszerbe szervezni azon intézményeket, melyek alapvetően a cigány gyerekek nevelését-oktatást látják el. Lássuk be, szükség van ezen intézmé-nyekre, hiszen azokon a településeken, városrészeken, ahol a többségi lakosságtól szinte hermetiku-san elzárt cigány családok rokoni alapon szerveződő közössége él, elhanyagolt, telepszerű lakókör-nyezetben, ott a telepen és a telepen kívül élő gyerekek beiskolázási körülményei között olyan nagy a különbség, hogy fejlesztőosztályok szervezése nélkül a feladat megoldhatatlan.
 
Hangsúlyozom, a lemaradás, a kis létszámú osztályok létrehozásának szükségessége mögött nem értelmi fogyatékos-ság áll, hanem az iskolai elvárásokat szem elől tévesztő környezeti hatások, a zsúfolt, zilált családi körülmények, s nem utolsó sorban a szülők funkcionális vagy valós analfabétizmusa. Egy eltérő nyelvi és szociokultúrával küzdő gyerek csak növelné hátrányát egy olyan első osztályban, ahol de-cemberben már írnak és olvasnak a diákok.

1993-tól szervezek konferenciákat pedagógusok számára. Sok elégedett, sikeres tanárral talál-koztam, akik ha nem is decemberre, de év végére, legkésőbb a második év végére jól megtanították homogén cigány osztályaik tanulóit írni, olvasni és számolni. Eredményes lehetne, ha ezek a peda-gógusok megoszthatnák tapasztalataikat a pedagógusjelöltekkel. De mivel nem végeztek egyetemet, nem vehetnek részt a pedagógusképzésben.

Ma már egyre több cigány szülő járatja hároméves kortól gyerekét rendszeresen óvodába, ennek pozitív hatása van. Azok a gyerekek, akik három-négy évet járnak óvodába, képesek együtt haladni a nem telepi körülmények között szocializálódott társaikkal. Ugyanakkor a szülők is nagyobb kultu-ráltsággal, (többnyire a nyolc osztály, esetleg a szakmunkásképző néhány évének elvégzéséből ere-dően), gazdagabb szókinccsel bírnak,  árnyaltabb gondolkodást, következetes szabályrendszert ad-nak át gyermekeiknek.


De hiába a család pozitív irányú változása, hiába az óvodában eltöltött évek áldásos hatása, ha az oktatás irányítói és szervezői nem vesznek tudomást arról, hogy sokszor egyazon családon belül is lehetnek más-más oktatási-nevelési formát és tartalmat igénylő gyerekek. Az iskolának ez a be-szűkült látásmódja kioltja az óvoda és a család változása által elért eredményeket.

A telepi körülmények között szocializálódó gyerekek körében továbbra is magas azok aránya, akik számára a kis létszámú osztály és a speciális, családpedagógiai módszereket is alkalmazó pe-dagógus jelenti a megoldást. Folyamatosan növekszik a heterogén gyerekközösségekbe beillesz-kedni tudók aránya is. Nekik olyan tanárokra van szükségük, akik nem zárkóznak el a cigányság problémái elől, vállalják azon pedagógiai eljárások rendszeres alkalmazását, melyekkel segítik a ci-gány gyerekek beilleszkedését az osztályközösségbe, és igyekeznek a gyermek személyiségét olyan irányba fejleszteni, hogy testvérei, rokonai, iskolatársai előtt valóságos példaképpé válhasson.

A nyári szünet sok gyereknek jelent feltöltődést, pihenést. Ám a szociálisan, kulturálisan hátrá-nyos helyzetű gyerekek ilyenkor fokozottan ki vannak téve a veszélynek, rendszerint ekkor szoknak rá a mértéktelen csavargásra, dohányzásra. Mert nem az ennivaló kevés a családokban, hanem a gyermekre irányuló figyelem.


A tanodáknak ebben is nagy szerepük lehet. Amellett, hogy segítik az iskolát, szülőpótló, szülő-„meghosszabbító” szerepet kell betölteniük hétvégén, tanítás után, szünidőben.


Az elmúlt években ugyan felszámolták a szegregált osztályokat több száz településen, de e vál-tozásokat pusztán anyagi érdek vezérelte. E folyamat eredményeképpen pedagógus és osztály nél-kül maradt néhány tucat gyermek. S ha megkérdezzük az iskolák igazgatóit, milyen okból és milyen célból integráltak, rendszerint azt a választ kapjuk, hogy túl sokba került a kis létszámú osztály fenntartása. A lemaradó gyerekeket pedig elegendő „szocializálni”, vagyis megtanítani arra, hogy csöndben tudjanak a padban ülni.
 
Az iskola mellett a pedagógusképzés is válságban van. Számos pedagógusképző intézet inkom-patibilis készültséggel bocsátja a pályára hallgatóit. A normatívaéhség arra készteti őket, hogy üres diplomákat adjanak ki. A fejlesztőpedagógusok sok esetben nem szereznek semmiféle tanítási isme-retet, gyakorlatilag képesítés nélkül vezetnek osztályokat, mert kevés a fejlesztőpedagógusi státusz, s rákényszerülnek, hogy osztályban tanítsanak. A fejlesztőpedagógusi végzettség általános tanítói képesítés nélkül semmit nem ér. Más részről pedig az általános tanítóképzésben alapmodulként kel-lene szerepelnie azon készség kialakításának, hogy a hallgató felismerje a lemaradó gyereket és a gyorsabban haladókkal párhuzamosan segíteni tudja.

Probléma, hogy nem tesznek különbséget a szociokulturális és nyelvi hátrányból eredő le-maradás és az értelmi fogyatékosság között. A gyógypedagógus-képzésben részt vevő hallgatókat értelmileg sérült gyerekek tanítására készítik fel, és semmit sem tudnak a normális értelmi képessé-gű, de hátrányos helyzetű gyermekek tantárgy-pedagógiájáról. Így nem véletlen, hogy a pszeudó, azaz áldebilitás mértékét erősítik.

A közoktatás politikai-szakmai irányítóinak döntéseiknél figyelembe kellene venniük a realitá-sokat. Azzal, hogy ugyanabban az osztályban különféle állami normatívával bíró gyerekek vannak, csak a káoszt erősítjük, amíg egyik napról a másikra, perekkel akarjuk kikényszeríteni a különféle hátterű gyerekek lehetőleg nagy létszámú csoportokban történő oktatását. Amíg nem biztosítjuk a tanárképzés intézményeiben a megfelelő szintű szakmai gyakorlatot, hogy a hallgatók kellő tapasz-talattal felvértezve valóban képesek legyenek segíteni a rászoruló gyerekeken, addig sajnos erősít-jük a származási alapon szegregáló oktatási rendszert.
 
A cigány gyerekek problémái iránt érzékeny pedagógusok számát nem csökkenteni, hanem növelni kell.


Akkor is, ha nincsenek látványos ered-mények.
 
Még mindig az ültetés, és nem az aratás ideje van.

 

C-PRESS 

 

 

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti szexhoroszkóp 2020.április 3-tól 9-ig
  Hódítás, csábítás, szakítás és szerelem. Erotika, és minden ami a randevúk és forró éjszakák világába belefér.
 • Pénteki HarmoNet horoszkóp 2020-04-03
  Ma optimista, vidám hangulatban leszünk, örülünk a közös szórakozásoknak, családtagjainkkal. A mozgást is kedveljük, így ezt is együtt végezzük. Ma gerincünk kerülhet előtérbe, egészségünk tekintetében. Figyeljük meg, hogy helyes-e a testtartásunk, hiszen ha nem így van, akkor könnyen tapasztalhatunk hátfájást, derékfájást. A fájdalmakon gyakran segít, ha kicseréljük a matracunkat.
 • Ezt üzeni a Cigáykártya április hónapra
  Mit tartogat az április? Mivel érdemes foglalkozni és milyen fordulatokra számíthatsz? Hogyan fognak alakulni a pénzügyek? Grace Tarot cikkeit hetente olvashatjátok. Nézzük, most mit jeleznek a Cigánykártya lapjai!
  image
 • Heti anya és gyermek horoszkóp 2020.április 2-től 8-ig
  Az anya-gyermek kapcsolatban nagyon fontos az érzelmi visszajelzés, mégpedig a gyermek részéről is.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-04-02
  Ma megerősödnek a családi érzelmek. Szívesen főzünk szeretteinknek egy finom vacsorát. Válasszunk bevált receptet, a mai nap nem a kísérletezésé! Foglalkozzunk még többet gyermekeinkkel! Ma számíthatunk gyomorfájásra. Jó, ha kamillateát kortyolgatunk apró kortyonként és egyszerre csak kisebb mennyiségeket eszünk. Ezzel a praktikával általában meg lehet előzni a fenti panaszt. Akinek gyomorfekélye van, ma vigyázzon jobban magára!
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek