Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Romák a médiában
2007-04-20 07:55
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
ImageA Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Partners Hungary Alapítvány és a United States Agency International Development (USAID) Roma Integrációs Programjának gondozásában az idén tavasszal megjelent kiadvány összefoglalja a minisztérium által 2005-ben szervezett szakmai kerekasztalok észrevételeit, illetve ajánlásait. A Zöld Könyv ismerteti a témával kapcsolatos tudományos és szakmai értékeléseket, s kiemeli azokat a szempontokat, amelyekre a romákkal kapcsolatos témák feldolgozásánál a média munkatársainak érdemes figyelniük. A kötet szerzői: Hammer Ferenc médiaszociológus és Bernáth Gábor, a Roma Sajtóközpont elnöke.

 

A romák „helyes és helytelen” ábrázolása között nem húzódik egy objektív határvonal, azaz egy akármennyire részletes és pontos „ábrázolási kódex” sem helyettesítheti a média dolgozói, az újságírók, szerkesztők vagy riporterek szakmai érzékenységét és gondosságát – emelte ki a kötet előszavában Kiss Péter, akkori szociális és munkaügyi miniszter, hozzátéve, hogy a romák médiaábrázolása nem csupán médiaetikai (vagy médiaszabályozási, netán ízlésbeli) kérdés, hanem a romák társadalmi kirekesztettségének, és így az egész társadalom jólétének és igazságosságának sarkalatos kérdése is egyúttal.

Romák barátok közt

A Zöld Könyv diagnózisa nem túl bíztató: a rendszerváltás óta eltelt másfél évtizedben a mindennapi médiahasználati tapasztalatok és a médiakutatások azt sugallják, hogy a sajtószabadság nem hozott pozitív tapasztalatot a roma közösség számára – sem a közmédia, sem a független piaci média nem teremt ugyanis lehetőséget arra, hogy a nagyközönség megismerje a romák életét érintő fontos tényeket és véleményeket, vagy hogy érdekes információkkal, történetekkel és elemzésekkel találkozzanak. A közmédia formailag ugyan teljesíti a nemzeti és etnikai kisebbségek számára törvényileg előírt kötelességeket, e műsorok azonban – mint a felmérésekből kiderül – alig jutnak el a társadalomhoz. A kereskedelmi médiumok pedig többnyire csak úgy vállalkoznak romák szerepeltetésére, ábrázolására, ha ezzel biztosan nem veszítenek olvasókat, hallgatókat vagy nézőket. Egy 1998-as kutatásból kiderült, a többségi médiában dolgozó szerkesztők egy része úgy véli, a romákkal való „túl sok” foglalkozás elidegenítheti a nem roma közönséget.

Ezt a vélekedést a könyv szerzői a Barátok közt című sorozatban 2000-ben feltűnt roma ügyvédnő esetével cáfolták. A roma karakter szerepeltetését ugyanis nem kifogásolták a népszerű sorozat rajongói – bizonyították a telefonos kutatások és hatástanulmányok. A többségi közönség nem pártolt el a sorozattól, a telefonon megkérdezetteknek pedig csupán nem egészen egy ötöde ellenezte azt, hogy szó legyen romákról az ilyen sorozatokban.

Bűnözők vagy „csak” különcök

A szocializmus korszakának romákkal kapcsolatos „csendje” után megszaporodtak a híradások a romákról az írott és az elektronikus médiában, azonban ez nem segített, hanem nagymértékben rontott a fennálló helyzeten – állapítja meg a tanulmány. Kevés annyira egyértelműen előítéletes jellegzetessége volt a magyar médiának, mint a romák rutinszerű szerepeltetése a bűnügyi híradásokban. A gyakorlat, amely szerint kizárólag a roma bűnelkövetők etnikai hovatartozásának van hírértéke, míg más magyarországi kisebbségek (vagy éppen a többségiek) esetében nincs, nagyban hozzájárult a roma identitás és a bűnözés közötti közvetlen összefüggés sugalmazásához. Ennek a gyakorlatnak a lebontásához az adatvédelmi- és a kisebbségi ombudsman 1997-es közös állásfoglalása járult hozzá – egy roma civilszervezet, a Roma Polgárjogi Alapítvány panasza alapján.

Elemzések kimutatták: a romák életével kapcsolatos beszámolók gyakran nem mentesek csúsztatásoktól vagy a tények felületes kezelésétől. Ahogy az a könyvben idézett egyik ORTT-jelentésben olvasható: „Az egyes műsorokban fel-felbukkanó előítéletesség mögött időnként határozott stratégia, időnként csak a műsorkészítés felületessége vagy a téma iránti kellő érzékenység hiánya tapasztalható.” Az alapvetően segítő szándékú, a kisebbségekkel „jóindulatúan” foglalkozó riportok esetében is ritkán lehet a kisebbségi lét egyenlő voltának közvetítésével találkozni. Az ilyen műsorok legnagyobb része ugyanis a különcségre, a kirekesztettségre, a sajnálatra épít, és szinte soha nem foglalkozik egy kisebbség sajátosságainak pozitív jellegű, az egyenlőséget hangsúlyozó bemutatásával.

Csak a politikusok

A Zöld Könyv szerkesztői szerint nem alakult ki észrevehető roma újságírói réteg, holott az elmúlt évek képzési programjai során (Fekete Doboz, Roma Sajtóközpont − Független Médiaközpont, Roma Ösztöndíjas Médiaprogram) több tucat roma tanulta meg a szakma alapjait a képzéseken és a többségi szerkesztőségekben végzett gyakornoki munkájuk során. Közülük többen mára fontos munkatársak egy-egy többségi szerkesztőségben. A kérdés azért is lehet(ne) fontos, mert az újságíróknak általában (csakúgy, mint a többségi társadalom tagjainak általában) kevés kapcsolatuk van roma közösségekkel – egy témaérzékenységgel és kiterjedt közösségi kapcsolatokkal rendelkező roma újságíró tehát nagy előnyt jelenthet. A televíziókban pedig szimbolikus jelentősége is lehet annak, hogy van-e kisebbségi a képernyőn, vagy nincs, ráadásul – teszik hozzá a tanulmány szerzői – az emberek nagy többsége fontosnak tartja a sztereotípiákkal terhes médiaképet megtörő személyiségek (például egy roma tévébemondó) szerepeltetését.

Színeslista

A Zöld Könyv kitér a romák megjelentetésének „dramaturgiájára” is, eszerint fontos (lenne), hogy egy romákról szóló műsorban, tudósításban vagy híradásban maguk az érintettek is elmondhassák a véleményüket. A gyakorlat nem ez: a magyarországi romák kanadai kivándorlásáról készített tudósításokat elemző kutatásokból kiderül, hogy a megszólaltatottak fele minisztériumi vagy kormányhivatalnok, harmada érdekvédő szervezet tagja, és csak minden huszadik kérdezett volt közvetlenül érintett roma személy. Az ő megszólaltatásuk elmaradása nagyban hozzájárulhat a romák passzív, arctalan tömegként való bemutatásához, és így szabad utat engedhet a sztereotip értelmezéseknek.

A könyv figyelmeztet: az úgynevezett „reprezentációs roma gettó” határainak átmetszéséhez nagyban hozzájárulhat, ha nem csak „roma ügyekben” szólaltatnak meg roma szakértőket vagy éppen az utca emberét. A média napi gyakorlata szempontjából ideális lenne, ha a szerkesztő(ség) vagy az újságíró rendelkezne egy listával, mely a különféle kérdések kapcsán megszólaltatható romák elérhetőségeit tartalmazza. E felismerés fontosságát jelzi, hogy a BBC külön ügyosztályt hozott létre a lista „gondozására”, s mint az eMasa több cikkében is olvasható volt, Magyarországon is elkészült a Színeslista.

Nem csak romák

A dokumentum kitér arra is, vajon milyen módon azonosítsa (vagy ne) híradásában az újságíró a szóban forgó roma közösséget. Nem szabad elfelejteni, hogy lehetnek olyan romák, akik kifejezetten szeretnék, hogy etnikai hovatartozásuk kiderüljön, és lesznek, akik jobbnak látják mellőzni ezt az információt (ehhez természetesen joguk van). Ebben az esetben az a legjobb és legkézenfekvőbb megoldás, ha az újságíró megkérdezi az érintetteket erről. Arra azonban mindig ügyelni kell – figyelmeztet a könyv –, hogy a zsurnaliszta soha ne nevezze a romákat „roma származású”-nak, mert ez a megfogalmazás épp olyan abszurd, mint ha például a miniszterelnök neve előtt elmondaná: a politikus „magyar származású”.

A romák médiaábrázolásával kapcsolatos elemzés összegzéseként megfogalmazható, hogy az újságíróknak és szerkesztőknek tudniuk kell: a romák nem kizárólag romák, hanem eltérő érdeklődésű nők vagy férfiak, fiatalok vagy idősek, városiak vagy falusiak stb. – a többségi közönséghez hasonlóan sokféle érdeklődésű, sokféleképpen megszólítható közösség. Hogyan közelítsünk a romákhoz? Erre a kérdésre válaszként a Zöld Könyv egyik praktikus és bölcs megfogalmazása iránytűként ajánlható: az újságíró próbálja meg elképzelni, hogy miként közelítene interjúalanyához, ha az nem roma lenne, és a kérdéses helyzetben is cselekedjen így.

Gyakorlati tanácsok – tizenkét pontban

A Zöld Könyvet előkészítő szakmai kerekasztalok során az alábbi, újságíróknak illetve szerkesztőségeknek szóló konkrét ajánlásokat fogalmazták meg a résztvevő szakemberek:

 

1. Ki mondja, hogy roma? Ha híradásra érdemes esemény történik és saját vagy mások értékelése szerint a szereplők valamelyike roma, győződjünk meg e meggyőződés forrásáról, illetve hitelességéről.

 

2. Fontos, hogy roma? A beszámoló elkészítésekor döntést kell hozni arról, hogy egy szereplőről elmondjuk-e, hogy roma. Mit nyer a beszámoló, illetve az olvasó azzal, hogy elmondjuk, hogy romáról van szó? Mit veszít a beszámoló, illetve az olvasó, ha nem mondjuk el, hogy roma szereplőről van szó?

 

3. Kérdezzük meg! Amennyiben a helyzet, illetve a téma megkívánja, az újságíró megkérdezheti a szereplőt, hogy akarja-e romaként viszontlátni magát a tudósításban. Ugyanígy mérlegelni szükséges az egyértelműen beazonosító képek és kifejezések használatát (pl. „a cigánytelepen élő”) is.
[...]

 

6. Sokféleséget sokféleképpen. A roma reprezentációs gettó lebontását szolgálnák az olyan szerkesztői döntések, melyek révén romák mint megkérdezett „utca embere”, showműsorok résztvevői-közönsége, illetve mint szakértők nem roma tematikájú műsorokban szerepelhetnének. Hasonló célt szolgálna, ha roma újságírók nem a kisebbségi témák felelőseiként dolgoznának a szerkesztőségekben.

 

7. Kapcsolathálózat. A szerkesztőség munkatársai tekintsék át a roma tematikájú beszámolóik során igénybe veendő szakértőik, aktivistáik listáját.

 

8. Kulturális stratégia. Nincs egyértelmű válasz arra, hogy a roma kultúrát a „nagy” nemzeti kultúra kicsinyített másaként kell-e megjeleníteni, avagy a roma kultúrának a többségi magyar kultúrától eltérő jellegzetességeire, a roma identitás sajátszerűségeire kell összepontosítania. A két szempont ötvözése ígéretes lehet.

 

9. Egyeztetés. A kereskedelmi televíziók jogi-finanszírozási jellemzőik miatt kevésbé jogi intézkedések révén, hanem inkább vezetésük elkötelezettségén keresztül közelíthetők meg abból a célból, hogy tevékenységük jobban összhangban álljon a roma integrációs politikákkal.

 

10. Együttműködés. A roma szakmai-aktivista kezdeményezéseknek adott esetben érdemes lenne együttműködni más, hasonló célokért dolgozó mozgalmakkal, illetve kezdeményezésekkel (például feminista médiaaktivistákkal).

 

11. Oktatás, kutatás. Az újságíróképzés során a képző intézmények multikulturális tananyagát és programjait gyarapítani kell.

 

12. Kapcsolatépítés. Fontos lenne egy tekintélyes szakmai klub, mely rendszeresen kerekasztalokat szervezne aktuális médiakérdések megvitatására.

 

C-PRESS - Emasa - 2007. április 20.

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti anya és gyermek horoszkóp 2020.május 28-tól június 3-ig
  Az anya-gyermek kapcsolatban nagyon fontos az érzelmi visszajelzés, mégpedig a gyermek részéről is.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2020-05-28
  Vidám hangulatban telik a nap, tele leszünk energiával és lendülettel. Talán még az sem bosszant, ha több munkával kell megküzdenünk, mint máskor. Főnökünk utasítgatásait viszont nehezen viseljük. Ma sikerrel foglalkozhatunk magas vérnyomásunk kezelésével. Vérnyomáscsökkentő gyógynövények segítségével komoly eredményeket érhetünk el. Ilyen a fokhagyma, vöröshagyma, medvehagyma. Tartózkodjunk a kávé, csokoládé fogyasztásáról, nem is beszélve a cigarettázásról.
 • Heti vagyonhoroszkóp 2020.május 27-től június 2-ig
  Vagyoni helyzetre, lehetőségekre vonatkozó horoszkóp.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2020-05-27
  Ma tetterőnk visszatér, határozottak, gyorsak vagyunk. Önbizalmunk maximálisan megnyilvánul, biztosak vagyunk a szaktudásunkban, tehetségünkben. Sajnos hajlunk rá, hogy túlságosan előtérbe toljuk magunkat. Ma a gerincünk napja van, - figyeljünk a helyes testtartásra. Ha görbén járunk, akkor a rossz közérzet állandósulhat. Megjelenhet a hátfájás, az egyensúlyunk is kibillen. Talán egy minőségi talpbetét enyhíti a problémát. Hordjunk minél gyakrabban egészséges cipőt!
 • Heti általános horoszkóp 2020.május 26-tól június 1-ig
  Heti általános horoszkóp a 12 csillagjegyre és általános jellemzők.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek