Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image

Osztojkán Béla - Madár népesség
2007-04-19 07:14
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
ImageTalán kezdhettem volna így: „Mi, őfelsége a Nép!..”, csakhogy, azonmód le kellene fékeznem magamat, mert ebből az abszurdnak tűnő kezdő mondatból az derült volna ki, hogy magam is a nagyotmondások bűnébe esem, mert hát – uramisten –, hol vagyunk mi Nép, és mitől is lennénk felségesek, amikor egyetlen eredetmondánkból is az olvasható ki, hogy valaha ágról ágra, országról országra szálló madarak voltunk, ám gazdag mezőre lelvén szárnyaink elcsökevényesedtek, elnehezültek (magyarán: ellustultak, eltunyultak), és a könnyű ég helyett a sáros vagy poros földön maradtunk s „így lettünk madarakból emberek”, felséges cím nélkül, amolyan se keze se lába madár népesség.

 

De fordítsuk most komolyra a szót:
Mindenekelőtt – visszamenőleg is –, megállapítjuk, hogy 2006 késő őszén és 2007 márciusában is ismételten országos ámokfutás elé kellett néznünk. No nem azért mondom, mintha ez olyan nagy baj lett volna, és nem is a miatt kell fölemlegetnem, mert országos volt, hanem amiatt, hogy tudni lehetett előre, hogy az valóban ámokfutás lesz, éspedig soha nem látott, soha nem tapasztalt őrült hajsza.
   
Mert Mi, őfelsége a Nép, ezúttal is éltünk „elementáris” erőnkkel. Egyes „hegycsúcs magasságig” emelt honfitársunkat immáron természetes jogunkból eredő akaratunkkal megegyezően libbentetünk ki (meglehet végérvényesen), vagy tartottunk meg (talán tévedésből) ezen magaslaton, mivel – most az egyszer – még eltekintettünk attól, miképpen görbítették meg a legalsóbb határokig már alig egyenes derekunkat az összes viselt emberi kínok és – ugyancsak tévedésből – önmagunkból kirajzattatott közbizalmat, viselő agyafúrt, ám roppant szorgalmas, folyton-folyvást dongó, dohogó, kellemetlenkedő lódarazsak, életünket, mindennapjainkat súlyosan meghatározó új, ezúttal is egy új, használhatóbb (?)

vagy még inkább hasznavehetetlen, haszontalan „világot” alkottunk, mivelhogy Mi, őfelsége a Nép, nem csupán mindenható uralkodói, de vagyunk egyúttal kétkezi teremtői is ennek a korlátozott közhatalommal bíró világnak.
   
Előzetes kiválasztódás útján vajon képesek voltunk-e önmagunkból közösségépítő munkára küldeni arra érdemes egyedeket; esetleg csoportokba verbuvált, úgyszintén kiválasztódás útján érdemesült kis és nagy, vagy még nagyobb alakzatokat, mondván nekik: „honfitársaink, polgártársaink, embertársaink, barátaink, szomszédaink, testvéreink, férjeink, feleségeink ereggyetek, s legyetek talpatokon derekaskodó emberek; végezzétek el azt a világteremtő munkálatokat, amelyeket Mi, őfelsége a Nép el nem végezhetünk, mert a tisztesség úgy kívánja, hogy alkalmasint, főképpen békeidőkben beismerjük, Ti azt majd Minálunk jobban el fogjátok tudni látni”.
   
Egyetlen intésünkkel felhatalmazunk Titeket, hogy döntsetek és vezessetek helyettünk, ám azt a legszigorúbban megtiltjuk Nektek, hogy jóhiszeműségünkkel vissza merészeljetek élni; hogy a reátok bízott javainkat, birtokainkat és emberségünket elraboljátok, esetleg az ügyefogyottságotokból eredően, vagy – urunk bocsá’ – sanda tolvajlások közbeiktatásával önös érdekeitek által vezettetve méltatlanul magatok és más illetéktelen javára elkótyavetyéljétek.
   
Felhatalmazunk Titeket, hogy szándékainkkal semmiképpen sem ellentétesen, de szokásainkhoz híven alkossatok most is a legfelsőbb testvéri gyűlésnek nevezett, a hiányzásokat becsületbeli ügyként kezelendő állandó összejöveteleket, amelynek első egybeverbuválódás alkalmával magatokból kiválasztva, szerszámozzatok fel egy, de legfeljebb másfél tucat lóféleséget, és nevezzétek el azokat táltos-paripáknak, s Nevünkben, kívánságainkkal összeegyeztethető módon parancsoljátok meg, hogy amíg e rájuk rakott, de önként viselt szerszámot viselik, lelkük szakadtáig húzzák azt az eresztékeiben recsegni tilalmas alkalmatosságot jó féle irányba, véletek együtt, amelyet Mi, mint őfelsége a Nép – még ha helytelenül is –, „Ország szekérnek” neveztünk el egyszer s mindenkorra egyetemlegesen – a csecsszopóktól a boldogulás felé tántorgó, valamennyi előbbre jutni vágyó testvérük s minálunk lakozni merészkedő embertársak segedelmére.
   
Mivel pedig e dolgok megcselekedésének előkészületeire mostantól számítva éppen hogy jut még csekély idő, Mi, őfelsége a Nép, ezen hirdetményünkkel egy időben, egynehány tilalmas dolgot ezen közpapíroson minden egyedül való, avagy bandákba verbuválódó és közméltóságra így pályázni szándékozó társas lény számára akaratosan kénytelenek vagyunk közbeiktatni.

Először: hozatik mindenki tudtára, hogy a Nép, "„az Istenadta Nép”, kilencvenháromezer négyzetkilométeresnyi területféleségen mostanság igen-igen kétségbeesetten senyved. Ki így, ki úgy, de valamiképpen nem nagyon érzi jól magát a bőrében senki. Aggodalmaskodik, mert nincs se éjjele, sem nappala amiatt, hogy nem nagyon tudja eltervezni, miképpen legyen holnap, miképpen legyen holnap után és a többi. Legkevesebb fél tengernyi embernek amiatt fáj a feje, hogy leszen-e számára okosan és saját maga lábán megállva tervezni és végrehajtani valója, leszen-e kezében holnap és holnap után szerszámféleség, amivel ütheti a vasat, leszen-e kapanyél, amivel erősen túrhatja a földet, és egyáltalán, leszen-e föld, amit túrnia lehet. (Itt hívatik fel mindenki szíves figyelme arra, éspedig Mi, őfelsége a Nép által, hogy az a bizonyos kapanyél bizony, hogyha az Isten is úgy akarja, egyszer csak elsül!)
   
De felhívatik még a figyelme a közhatalomért szíves háborúba indulót feleknek arra is, hogy Mi, őfelsége a Nép, közakaraton nyugovó békességes vasárnapokra vágyunk. De nem szándékozunk lemondani a hetfüről sem, sőt, szeretnénk jónak és szépnek látni a keddet, a szerdát, a csütörtököt, a pénteket, meg még a szombatot is, úgyhogy ezen a papirosfélén kell megüzennünk minden érdekeltnek, hogy jól vigyázzon és jó magaviseletet tanúsítson, azazhogy: jól kösse fel a gatyáját mindenki, aki a népakaraton nyugvó közbizalmat kívánta megszerezni, de még inkább birtokba venni.

Annál is inkább üzenjük ezt, mert (imigyen szól a mondás is) tudjuk: könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát, sőt: a korsó is csak addig megy a kútra, míg el nem törik, stb., éppen ezért: becsületbeli kérdés, hogy ki miképpen és milyen elszántsággal, avagy céllal óhajt oldalára lándzsát, szablyát kötni; a nyomorgó Szentséges Nép védelmére-e vagy éppenséggel ő ellenében, annak megnyúzattatására, még inkább való megsanyargatására, netán rettegésben tartására, vagy mondjuk fejevételére.

Ezt Mi, őfelsége a Nép, a mai nappal kezdődő határidővel a leghatározottabban megtiltjuk, de megtiltjuk azt is, hogy a közjogért csatába indult katona-harosok az elkövetkezendő nagy dulakodásban úgy vegyék egymás fejét, hogy miközben ezt útálkozva megcselekeditek (megint egy közmondás): az új csecsemő megfürdetése után a fürdővízzel ki ne öntsék már a gyermeket is.

Végezetül: tessenek már tudomásul venni, hogy e kilencvenháromezer négyzetkilométeresnyi telken „élnek költők és csecsszopók”, s velük együtt élnek védelemre számítani már sehonnan nem tudó tetsvérek is, mint például a legvédtelenebbnek ismert s folyton nagypolitikai trükkök áldozataiként (és büntetlenül) fölhasznált, irdatlanul nagy szegénységben tengődő, ezen univerzumhoz tartozó, de fegyvertelen „madár népesség”, magát akarva, akaratlan cigánynak vagy romának nevező emberértékek, kiket kéretik a jövőben tovább már nem alábecsülni!
   
Elmondta mind ezeket figyelmeztetésképpen Mi, őfelsége a Nép, névtelen tagjainak megbízásából a politikát árgus szemekkel figyelő űgy-véd, „a szabad művészetek mestere”, irkász, dalnok, a torkát most már rekedtre kiabáló öreg trubadúr, Budapest, józsefvárosi illetékességű választó honpolgár, aki a valahai Mező-Csengerből származtatja magát, és akit úgy hívnak, hogy az Ézsi fia, Béla.
 

C-PRESS - 2007. április 19.

 

 

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.június 6-tól 12-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-06-06
  Ma jellemző lesz ránk a jókedv és az optimizmus. Erőnk teljében leszünk, nem rettenünk vissza a máskor nehéznek tűnő feladatoktól sem. Talán csak a türelemnek leszünk híján: nem kedveljük az aprólékos teendőket. Ma májunk kerül előtérbe, egészségünk szempontjából. Májunkat sokáig tudjuk gyilkolni, anélkül, hogy bármilyen látható jele lenne a károsodásnak. Statisztikai adatok szerint évente átlagosan 4 kg! méreganyagot, színezőanyagot viszünk be a szervezetünkbe.
 • Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja!
  Mit ünneplünk pünkösdkor? A keresztény hagyomány szerint Jézus a feltámadása utáni negyvenedik napon tért vissza a mennybe. Az apostolokat kérte, hogy maradjanak együtt, és várják a Szentlelket, Isten küldöttjét, mert el fog jönni. A feltámadás után ötven nappal eljött a Szentlélek, az apostolok a nép elé álltak, és Krisztust hirdették.
  image
 • Heti Style-Art-Party horoszkóp 2020.május 30-tól június 5-ig
  Művészet, szórakozás, látásmód. A 12 csillagjegyre (élet) - művészeknek .
 • Szombati HarmoNet horoszkóp 2020-05-30
  Ma a módszeres, összeszedett munka ideje van. Akár a kertünkben, akár lakásunkban rendet tehetünk, nem csalódunk majd az eredményben. Bár lassabban haladunk, de mindenre kiterjed a figyelmünk. Jól tesszük, ha odafigyelünk a táplálkozásunkra. Ha lehet, akkor részesítsük előnyben a könnyű, ám tápláló ételeket, például a zöldségféléket, amelyek nem terhelik meg annyira a gyomrunkat. Ma kerüljük a veszekedést, ne szítsunk feszültségeket!
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek