Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image
Kudarcos Romatelep-program - Bedobott pénz
2006-03-25 23:00
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
ImageKihátrált a szociálpolitikai szakma egy része a roma telepek felszámolására indított program mögül, mert több helyen sem az integrációt, sem a tartós munkahelyteremtést nem sikerült megoldaniuk az önkormányzatoknak. Költségvetési forrásból a telepeknek egyelőre alig két százalékát tudják megszüntetni.

 

Aligha akad bárki az országban, aki Bogdánéknál lelkesebben várja az M7-es autópálya Balatonkeresztúr és Nagykanizsa közötti szakaszának építését. Áprilistól ugyanis 15-en, köztük a Bogdán család férfi tagjai is az útépítésen dolgozhatnak a falujukból, a Zala megyei Galambokból. A roma családfő egyedül amiatt bánkódik, hogy már megvette a négy biciklit, mire kiderült, hogy a kivitelező autóbusszal fogja szállítani a munkásokat. A minimálbér birtokában azonban, amely a szociális segély után egy kisebb vagyonnak tűnik, talán nem kell eladniuk a kerékpárokat. őszre amúgy is igazi házba költözhetnek a jelenlegi, deszkákból és sárból tapasztott, fóliatetős, pokrócajtós kalyibákból.

Az 1252 lelkes Galambok egyike annak a kilenc településnek (lásd a térképet), amely tavaly nyáron egyenként 55-90 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyert az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium roma telepek felszámolására kiírt pályázatán. A telepen élő, országosan mintegy 100 ezer roma közül a fejlesztések közvetlenül 4500 embert érintenek. Az eredetileg még több milliárd forintra tervezett program 2005-ben végül is 680 millió forintra zsugorodott, így már csak kísérleti modellprogramként indult el. A nyertes településeken 2006 végéig egyidejűleg kellene megoldani a lakhatási gondokat, a romák társadalmi integrációját, valamint a megélhetés alapjául szolgáló oktatási, képzési és munkahely-teremtési feladatokat.

A sorstársaihoz képest kifejezetten előnyös helyzetben lévő Galambokon, ahol 25 vállalkozás működik, és részben a szomszédos Zalakaros gyógyturizmusának köszönhetően mindössze 5-6 százalékos a munkanélküliség, az önkormányzat még azt is megtehette, hogy saját pénzből finanszírozza a telekvásárlást az újonnan építendő házakhoz. Azt a konfliktust azonban, hogy a 28 százalékban cigányok lakta településen csupán a telepen élő - az időközben született kisbabával együtt is csak - 25 roma kap segítséget, a nem telepen élők nem, nem is beszélve a falu szintén szegény, nem roma lakosságáról, csak a polgármester, Kis Tóth László diplomáciai érzékével sikerült feloldani. Kompromisszumként egy vizesblokkot alakítottak ki az általános iskolában, ahová fele-fele arányban járnak romák és nem romák, és az új zuhanyozókat természetesen bárki - telepi és nem telepi, roma és nem roma - használhatja. Csakhogy ezt a "keresztfinanszírozást" sem az eredeti pályázati kiírás, sem a mentor - vagyis a településhez a minisztérium által kirendelt szociális szakember - nem támogatta. Mi több, az iskolában külön roma osztályok működnek, az új házak közül pedig kettőt is a falu szélére terveztek, vagyis az önkormányzat ezzel nem segíti elő a beilleszkedést a falu közösségébe.

Mivel más településeken is hasonló problémák adódtak, így a programból tavaly ősszel "kiiratkozott" a mentorhálózatot irányító Tausz Katalin, az ELTE szociálpolitikai tanszékének vezetője, valamint négy település - köztük Galambok - mentora, Lengyel Gabriella; őket a minisztérium munkatársaival pótolták. Utóbbi nem kívánta feltárni távozása okait, annyit azonban érzékeltetett a HVG-vel, hogy a legtöbb településen kezdett kikopni a programból minden, ami nem közvetlenül a lakásépítéshez kapcsolódott, vagyis a munkahelyteremtés, az oktatás és a közösségfejlesztés. Pedig a programot egy külön e célra készült tanulmány alapozta meg: a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája több részletben próbálta felmérni az országban található roma telepeket, aminek eredményeként a kisebbség összesen 758 telepszerű lakóhelyét tárták fel, 12 százalékukat - a szakma nagy meglepetésére - Bács-Kiskun megyében.

"Ez az összeírás használhatatlan" - minősítette a HVG-nek a debreceni tanulmányt Kemény István szociológus. Bács-Kiskunban például valószínűleg tanyákkal tévesztették össze a roma telepeket ahhoz, hogy a mindössze 2 százalékos roma népességaránnyal ilyen sok telep adódjék a megyében. Kemény az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével együttműködésben legutóbb 2003-ban végzett reprezentatív felmérést a romák körében. Eszerint korábbi, 1971-es és 1993-as kutatásai óta fokozódott a romák szegregációja, társadalmi elkülönülése, ami együtt járt a gazdasági leépüléssel. 2003-ban a roma népességnek már csak 21 százalékát foglalkoztatták, azon belül is a nők mindössze 15 százalékának volt munkája. A döntő ok az iskolázottság hiánya, hiszen az érettségizett roma férfiaknak már a fele talált magának állást. A munkanélküliség természetesen a jövedelemben is megmutatkozik: 2003-ban a roma háztartásokban az egy főre jutó havi bevétel nem érte el a 21 ezer forintot, míg a teljes népesség körében 60 ezer forint volt.

Bár a jelenlegi program negyven év után valóban először tesz kísérletet a roma telepek felszámolására (az előző, 1965-ben indult akcióban kedvezményes kamatozású hitelekből épültek fel a csökkent értékű, úgynevezett "cs" házak), a lakásépítéseken és -felújításokon kívül a mostani modellezés kevés helyen kecsegtet tartós megoldással. A legtöbb településen - Galambok mellett például a hajdúsági Hencidán vagy a baranyai Kisvaszaron - főként közmunkákba vonják be a roma telepek lakóit, vagyis az állam fizeti őket, ahelyett hogy a gazdaságba integrálódnának. Valamelyest szerencsésebb megoldás, amikor az autópálya építésén vehetnek részt a romák, ám az is csak néhány hónapig ad munkát egy-egy szakasz mentén. Márpedig az egész program értelmét megkérdőjelezi, ha az új házakba beköltöző családok rendszeres jövedelem híján nem tudják majd kifizetni a rezsit. Az is igaz, hogy a programban részt vevők jelentős hányadának még a nyolc általánosa sincs meg, amit általában néhány hónapos beiskolázással igyekeznek pótolni. A szakképzés helyett pedig - a szűkös pénzkeret miatt - Dencsházán például olyan gyorstalpaló tanfolyamot tartanak, amelynek elvégzése után is csak betanított munkásnak lehet elmenni.

A modellbe bevont Kisvaszaron 57 százalékos a munkanélküliség, vállalkozóként mindössze néhány erdész dolgozik a faluban, a roma nők közül pedig egynek sincs állása. Ennek ellenére - ugyancsak pénz híján - nem indították el a tervezett növénytermesztői tanfolyamot, pedig bőven volt rá jelentkező az asszonyok közül. A 80 százalékban romák lakta Tiszabőn pedig 19 regisztrált álláskeresővel elindult ugyan a gyógynövénytermesztő-képzés, ám a munkahelyteremtés céljából kiadó műhelyre csak olyan vállalkozó jelentkezett, aki máshonnan hozott volna dolgozót - a helyiek szerint a romákkal szembeni előítéletek miatt. A gazdag termőföldeknek köszönhetően valaha bőségben élt Tiszabő a szociálpolitikusok számára egyúttal az egyik legelrettentőbb példa arra, miként nem szabad egy állami forrást felhasználni: a konfliktusok elkerülése végett a falu mind az 550 lakását felújítják, így egy-egy házra mindössze 80 ezer forint jut. Mentségükre legyen mondva, hogy míg a telepfelszámolási programot csak kevés helyen próbálják össze䁨angolni egyéb, a térségben zajló terület- vagy vállalkozásfejlesztési programmal, addig Tiszabőn már arra gondolnak, hogy ha a Vásárhelyi-terv keretében valóban felépül egy víztározó a falu határában, akkor ott üdülőtelepet, valóságos horgászparadicsomot lehetne kialakítani. Tiszabő esetében az is megkérdőjelezhető, indokolt volt-e bevonni a falut a programba, mivel ott nincsenek elkülönült telepek, csaknem színtiszta roma lakosságával maga a település szegregált, amit csak regionális szinten lehet megoldani.

A programot keményen ostorozó, a Fidesz-MPSZ-szel választási szövetséget kötött Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség elnöke, Farkas Flórián azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a pályázaton az ország fejlettebb régióiból is nyertek falvak - köztük például a Veszprém megyei Szentgál -, ahol szerinte nincs is roma telep. Tény, hogy Zala megyében, ahol Galambok mellett tavaly Zalakaros másik szomszédja, Garabonc is pályázott, utóbbinak azért nem sikerült támogatást kapnia, mert az osztrák és német fürdővendégek felvásárlásai miatt olyan drágák az ingatlanok, hogy a település nem jött volna ki a megszabott keretből. Pedig a garabonci romák telepén éppúgy nincs víz, mint a galambokiakén. A kisebbségi ombudsman, Kaltenbach Jenő a HVG kérdésére úgy vélekedett, hogy a romák ezúttal is a maradványelv alapján kaptak pénzt, ahelyett hogy akár hosszabb távra ütemezve, de más forrásokkal együtt tervezték volna meg a fejlesztéseket.

A szaktárca egyelőre kénytelen abból gazdálkodni, amije van, vagyis a folytatásra az idei költségvetésben elkülönített 400 millió forintból, amit saját forrásból további 100 millió forinttal toldott meg. Ez utóbbira éppen most írták ki a pályázatot. Az öt meghívott között nagyobb települések is vannak, például Ózd, Sátoraljaújhely és Monor. Rajtuk kívül a tarnabodi befogadófalu-programot szervező Tutor Alapítvány és a földcsuszamlás miatt lakhatatlanná vált roma házak helyszíne, Halmajugra a hónap végéig dönthet arról, pályázik-e a településenként mindössze 5-40 millió forint közötti támogatásra.

Szabó Yvette

 

HVG

 

 

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Sport hírek